آمار مدیریت استرات‍ژیک - مدل اصلی مدیریت استراتژیک - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

مدیریت استرات‍ژیک - مدل اصلی مدیریت استراتژیک
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
 
 

 

بخش دوم : مدل اصلی مدیریت استراتژیک

 

Basic Model of Strategic Management

Strategic Management consists of 4 basic elements:

Envirnmental Scanning

Strategy Formulation

Strategy Implementation

Evaluation And Control

 

 

 

 

1-

Envirnomental scanning

 

PEST   یک  مدل راهنمای کلان سیستم است

Tecnological

Social

Economics

Political

فناوری

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

 

 

اجزای سازمان یا شرکتهای تجاری  : حمایت کنندگان، مشتری ها، واحدهای کار، رقیب ها، دولت، گروههای فشار مردمی

 

سیستم :   به هر  دستگاهی که  حداقل دارای  چهار جزء  ورودی/ فرآیند یا  پردازش / خروجی /بازخور باشد سیستم گفته می شود.

 

 

 

 

انواع محیط  های سازمانی (خارجی یا داخلی)

محیط داخلی ( ساختار /فرهنگ / منابع ):  مالکین، هیئت مدیره، کارکنان، محیط فیزیکی، فرهنگ.
محیط کاری( صنعت ) : رقیب ها، مشتری ها، حمایت کنندگان، شرکای استراتژیک، تنظیم کننده ها.
محیط عمومی یا اجتماعی : بعد تکنولوژیکی: بعد اقتصادی، بعد اجتماعی فرهنگی، بعد سیاسی قانونی، بعد بین المللی.

 

 

ابعاد یا متغیرهای مهم محیط اجتماعی  سازمان ها

 

تکنیکی: روشهای قابل دسترس جهت تبدیل منابع به محصولات یا خدمات.
اقتصادی: تمامیت حالت سلامت و حیات سیستم اقتصادی که سازمان در آن عمل می کند.
 اجتماعی فرهنگی: عادات و سنن، حقوق، ارزش ها و خصوصیات جمعیت شناختی از جامعه ای که سازمان در آن کار می کند.

 سیاسی قانونی: تنظیم فعالیت مشکلت توسط دولت وارتباط کلی بین مشاغل ودولت.
 بین المللی: وسعتی که یک سازمان توسط فعالیت های شغلی در کشورهای دیگر درگیر شده یا تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

مثال محیط عمومی شرکت Mac Donald:

   بعد اقتصادی: رشد اقتصادی ضعیف، بیکاری کم، تورم کم.

   بعد تکنولوژیکی: فن آوری اطلاعات پیشرفته، سیستم های اجرایی موثرتر.

   بعد اجتماعی فرهنگی: تغییرات جمعیت شناختی در تعداد بالغین مجرد و خانواده های آنها، جنبه های رو به رشد سلامتی و تغذیه.
   بعد سیاسی قانونی: استانداردهای غذایی دولتی، وضعیت اقلیمی منطقه، تمایل کلی بسمت تنظیم مشاغل

  بعد بین المللی: رستورانهایی در 115 کشور در حدود دو سوم فروش از خارج ایالات متحده.

 

 

محیط خارجی

متغیرهای محیط  کاری (صنعت )

 

رقبا: یک سازمانی که با سایر سازمانها رقابت میکند.
 مشتریان: هر کسی که جهت کسب محصولات یا خدمات یک سازمان پولی را پرداخت می کنند.
 حمایت کننده: یک سازمانی که برای سازمانهای دیگر منابعی را تامین می کند.
 تنظیم کننده: یک واحدی که قدرت کنترل، قانون گذاری یاتاثیر گذاشتن بر سیاست ها و فعالیت های سازمانی دیگری را دارد.

گروه مشترک المنافع (intarest group): یک گروهی که توسط اعضایش سازمان یافته وتلاش میکند تا سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکای استراتژیک: یک سازمانی که با یک یا بیش از یک سازمان دیگر بصورت شراکتی یا طریقه دیگری کار مینماید.

 

 

مثال: محیط کاری شرکت Mac Donald:

  رقیب ها: Dairy Queecn, Subway, Wendy's, Burgerking
  مشتری ها: مصرف کننده های فردی، مشتریان سازمانی.
 حمایت کنندگان: cocacola ، عمده فروشان غذا، تسهیلات بسته بندی.
 شرکای استراتژیک: Disney, Walmart، شرکای خارجی
تنظیم کنندگان: سازمان تجویز دارو و غذا، نمایندگی های بیمه و سهام، انجمن حمایت از محیط.

محیط داخلی

مالک: فردی که سهم قانونی در یک حرفه دارد.
هئیت مدیره: هیئت حاکمه ای که توسط صنف سهامداران یک شرکت انتخاب شده و مسئول نظارت بر مدیریت کلی سازمان هستند
کارمندان: آن افرادی که توسط سازمان انتخاب شده اند.
محیط فیزیکی کار: تسهیلات سازمان.

تغییر، پیچیدگی و بی ثباتی محیطی

  درجه تغییر: پایدار، پویا
  درجۀ همگونی: ساده، پیچیده
 بی ثباتی: خفیف، متوسط، شدید

اغتشاشات محیطی:

حملات تروریستی، آشفتگی محیط کار، ویروسهای کامپیوتری، چنین بحرانهایی بر سازمان ها به طرق مختلفی اثر دارند.

؟

چگونه سازمانها به محیطهای خود پاسخ میدهند؟: مدیریت اطلاعات، تاثیر مستقیم، طرح و انعطاف پذیری، پاسخ های استراتژیک، مسوولیت اجتماعی، وحدت (Mergers)، به عهده گرفتن (take overs) سودیابی (acquisitions)، ارتباط (alliances)

؟

چگونه سازمانها با محیطهای خودشان تطابق می نمایند: هر سازمانی باید موقعیت منحصر به فرد خودش را ارزیابی کرده و سپس براساس علم به اولویت مهمتر خودش را تطابق دهد. برای مثال: سیستم های اطلاعاتی، پاسخ های استراتژیک، طرح و انعطاف پذیری، تاثیر مستقیم بر محیط، وحدت، سود یابی، ارتباط.

محیط و کارایی سازمان:

سازمان چقدر محیط خودش را بخوبی می شناسد، در مقابل آن واکنش میدهد و بر آن تاثیر دارد.

یک مدل از کارایی سازمانی

کسب منابع مورد نیاز از محیط (رویکرد دستیابی سیستم ها به منابع)

ترکیب منابع بدست آمده  به صورت موثر و پر بار (رویکرد فرآیند داخلی)

دستیابی به اهداف سازمان و تسهیل در آن  (رویکرد دستیابی به هدف)

راضی نمودن مسوولین استراتژیک در محیط (رویکرد دستیابی مسوولین استراتژیک)

آسانتر کردن کسب منابع آینده (رویکرد ترکیبی)

بررسی محیطی

بررسی محیطی شاما بررسی محیط داخلی و  خارجی می شود . بررسی محیط خارجی شامل بررسی محیط اجتماعی و بررسی محیط وظیفه ای است .

بررسی محیطی عبارت است از نظارت ، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی

فاکتورهای محیطی نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک سازمان بازی می کنند. مدیران باید خط مشی درستی را بین سازمان و محیط سازمان ایجاد کنند همۀ سازمان ها دارای محیط داخلی و خارجی هستند.

External environment

محیط های خارجی : خارج از سازمان وجود دارند و از حیطه کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج می باشند.

دارای لایه های محیط کاری  و محیط عمومی هستند. محیط عمومی  شامل عوامل غیر اختصاصی اطراف سازمان ها است که روی فعالیت های سازمان تاثیر گذار است که شامل 5 قسمت اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی است. اثرات این عوامل بزرگ و تدریجی است

محیط کاری شامل عوامل اختصاصی اطراف سازمان است که به احتمال قوی تری سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. محیط کاری شامل 5 قسمت رقیب ها، هزینه ها، تجهیزات، تنظیم کننده ها و استراتژی ها می باشد. به علت اینکه این عوامل در ارتباط با سازمان های خاصی در محیط هستند به احتمال بیشتری اثر آنها مستقیم تر و فوری تر می باشد.

Internal  environment

محیط داخلی: در درون سازمان وجود دارند - و معمولا در حیطه کنترل مستمر و بلند مدت مدیران ارشد  می باشند              

 شامل مالکان اصلی سازمان، هیئت مدیره سازمان، پرسنل، محیط فیزیکی و فرهنگ سازمان می باشد.

مالک شامل طالبان حقیقی سازمان است. هئیت مدیره بوسیلۀ سهامداران برای نظارت بر کار مدیران ارشد انتخاب می شوند. پرسنل و واحد کار قسمت مهم دیگر محیط داخلی است. محیط فیزیکی قسمت دیگر محیط داخلی می باشند که برحسب نوع سازمان خیلی متنوع هستند.

رابطه سازمان و محیط

 سازمان ها و محیط آنها به چندین روش روی هم تاثیر گذار هستند. محیط روی سازمان می تواند باعث اثر بی ثباتی، فشار رقابتی و اختلال شود. سازمان ها در عوض از اطلاعات مدیریتی، پاسخ استراتژیک، ادغام شدن سازمان ها در هم، تملک سایر سازمان ها، طراحی و انعطاف پذیری و تاثیر مستقیم و پاسخ دهی اجتماعی برای انطباق با محیط کاری خود استفاده می کنند.

سطح کارایی سازمان

یکی از نشانه های مهم اینکه چطور یک سازمان به خوبی با محیط اطراف خود وارد عمل می شود سطح کارایی سازمان است. کارایی سازمان نیاز دارد به اینکه سازمان، کار خوب روی تولید منابع، مدیریت آنها به طور صحیح بدست آوردن اهداف، راضی کردن حوزۀ مدیریتی انجام دهد، به علت پیچیدگی های مرتبط با نیازمندی ها و شرایط افراد کارشناس ممکن است با کارایی سازمان در یک زمانی موافق نباشند.

SWOT

Strengths,Weakneeses, Opportunities, Threats

SWOT

عوامل استراتژیک  (فرصتها - تهدیدهای خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی) : عواملی که در آینده شرکت بیشترین تاثیر را دارند.

بررسی محیط وظیفه ای (کاری ) -  بررسی محیط خارجی

بررسی محیطی شامل تجزیه و تحلیل کلیه عناصر مرتبط در محیط کاری است

 

 

 

تشخیص عوامل استراتژیک خارجی

 

اغلب پاسخ شرکتها به تغییرات محیطی یکسان ، متفاوت از یکدیگر است زیرا توانایی مدیران آنها در شناسایی و درک عوامل و مسائل استراتژیک یکسان نیست و متفاوت می باشند. تنها تعداد معدودی از شرکتها می توانند به طور کامل و با موفقیت ، بر کلیه متغیرهای خارجی نظارت کنند.

ارزشهای شخصی مدیران یک شرکت و هم چنین موفقیت استراتژیهای فعلی باعث می شود تا آنها در تشخیص متغیرهای خارجی مهم و همچنین در تفسیر آنچه که مشاهده می شود ،  دچار خطا و اشتباه شوند. این خطا را اصطلاحا  نزدیک بینی استراتژیک  (Strategic myopia)  می نامند.

Strategic myopia

نزدیک بینی استراتژیک  : یعنی تمایل به رد اطلاعات  ناآشنا و منفی .

 

تجزیه و تحلیل سازمان ( سازمان چه منابعی دارد؟   VRIO

 

Value Chain

Rareness

Imitability

Org

 

 

 

ماتریس اولویت :

 

برای تشخیص و تجزیه و تحلیل تحولات موجود در محیطهای خارجی مورد استفاده  قرار می گیرد.

در ماتریس اولویت تعداد ی از تغییرات مهم جاری در محیطهای اجتماعی و کاری شناسایی شده و احتمال وقوع آنها و اثر احتمالی به واحد زیاد- متوسط- کم سنجیده می شود.

روندهای با احتمال وقوع و اثر احتمالی پایین صرفا بررسی می گردند و روندهای با اثر احتمالی و وقوع متوسط تا  بالا عوامل استراتژیک بیرونی محسوب شده  و در قالب فرصتها و تهدیدها طبقه بندی می گردند.

 

 

Industry Analysis:

 

Probable impact on corporation

 

Industry Analysis

تجزیه و تحلیل صنعت :  تجزیه و تحلیل محیط وظیفه ای (کاری ):

صنعت عبارت است از گروهی از شرکتها  که کالاها یا خدمات یکسانی تولید می کنند.

 

مایکل پورتر : یک شرکت بیشتر نگران افزایش دامنه رقابت درون صنعت است که در آن فعالیت می کند. نیروها و عوامل ، پتانسیل سودآوری صنعت را تعیین می کنند، در حالیکه پتانسیل سورآوری با معیار بازگشت سرمایه در بلند مدت سنجیده می شود. پورتر این نیرو را پنج عامل یا نیرو تقسیم نموده است.

پنج نیروی قابل رقابت:

تهدید ورودی جدید، همچشمی رقابتی،تهدید تولیدات جایگزینی ، قدرت خریداران و قدرت تهیه کنندگان.

New entrants

تهدید ورودی جدید: تازه واردها یا رقبای بالقوه

داوطلبان جدید ، در واقع تازه واردها به یک صنعت همراه خود توانایئهای جدید ، انگیزه برای کسب سهم بیشتر از سهم بازار و منابع قابل توجه می آورند.و برای شرکتهای قدیمی یک تهدید به شمار می روند. 

Rivalry Amoung Existing Firms

همچشمی رقابتی: رقابت میان شرکتهای موجود

در برخی صنایع ، شرکتها به یکدیگر وابسته هستند، یک اقدام رقابتی توسط یک شرکت می تواند اثر قابل توجهی بر رقابیش داشته باشد.

آقای پورتر رقابت شدید ناشی بین رقبا را ناشی از عوامل زیر می داند.

تعدا رقبا - نرخ رشد صنعت - مشخصات و ویژگی های کالاها یا خدمات - میزان هزینه های ثابت - ظرفیت - ارتفاع موانع خروجی (دشوار بودن خروج از صنعت ) - تنوع رقبا

Substitutes

تهدید تولیدات جایگزینی: تهدید کالاها  یا خدمات جایگزین

محصولاتی هستند که متفاوت به نظر می رسند ، اما می توانند به عنوان یک جایگزین رضایت مشتری مشتری را جلب کنند.

 پورتر معتقد است اغلب عواید بالقوه صنعت را محدود می کنند زیرا سقفی برای قیمت محصولات آن صنعت ایجاد می کنند و سودآوری آن را محدود می کنند.

Power Of Buyers

قدرت خریداران: قدرت چانه زنی  خریداران

خریداران از طریق توانایی خود در کاهش قیمتها ، در وادار کردن تولیدکنندگان به تولید کالاها بهتر و ارائه خدمات بیشتر و همچنین رو در روی هم قراردادن رقبا ، می توانند بر یک صنعت اثر بگذارند. قدرت خریدار یا توزیع کننده به تحقق و وجود عواملی مانند خرید انبود توسط یک خریدار - استاندارد بودن محصول - هزینه تغییر فروشندگان - سود اندک برای خریدار- کیفیت کالا  دارد

Power Of Suppliers

قدرت تهیه کنندگان: قدرت چانه زنی عرضه کنندگان

عرضه کنندگان با بهره گیری از توان خود در افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالاها خدمات خریداری شده ، می توانند بر یک صنعت تاثیربگذارند.

Power Of Others Stakeholders

قدرت دیگر گروه های ذی نفع :

به فهرست پورتر باید عامل ششمی را افزود که انواع گروه های ذی نفع در محیط کاری را نیز در برگیرد . برخی از این گروه های ذی نفع عبارت ا ند از دولت ها ( اگر صریحا در جایی دیگر به آن اشاره نشده است ) ، جوامع محلی ، اعتباردهندگان ، اتحادیه های تجاری ، گروه های ذی نفع خاص و سهامداران .

 

Entry biarrier

مانع ورود: مانعی است که ورود یک شرکت جدید را به یک صنعت را سخت می کند

برخی از موانع ورود شرکتها به صنعت

صرفه جویی های مقیاس - متمایز شدن محصول - نیازهای سرمایه ای -هزینه های بالای تغییر محصولات مورد استفاده - دسترسی به کانالهای  توزیع - میزان هزینه ها ربطی به اندازه شرکت ندارد- سیاستهای دولت

Industry Competitions

 

1- Rivalry Among Existing Firms

2-Threat of Substitute products

or services

3-Bargaining Power of Buyers

4-Bargaining Power of Suppliers

5-Relative Power Of Other Stakeholders

 

Analyzing the Task Environment

 

Strategic group

گروه استرات‍ژیک: مجموعه ای از شرکتها یا واحدها ی تجاری است که " از استراتژیهای مشابه پیروی می کنند"

فایده طبقه بندی شرکتها به مجموعه ای از گروههای استراتژیک برای مدیران ایجاد فضایی بهتر برای درک محیط رقابتی است .

Strategic type

تیپ استراتژیک : عبارت است از گروهی از شرکتها با توجه به یک جهت گیری استراتژیک مشترک و ترکیبی  از ساختار ، فرهنگ و فرآیندهای همراه آن استراتژی

Miles & Snow

مایلز و اسنو معتقدند که شرکتهای رقیب در یک صنعت را می توان به چهار گروه  مدافعان ، فرصت جویان ، تحلیگران و منفعلان طبقه بندی کرد.

Dependers

مدافعان : شرکتهای که خط تولید آنها محدود بوده و بر افزایش کارآیی عملیات فعلی تاکید می ورزند.

مشکلات : این هزینه گرایی آنها را از خلاقیت در حوزه های جدید باز می دارد . ممکن از از عملیات بازاریابی و غیره غفلت کنند.

Prospectors

فرصت جویان : شرکتهای جست و جو گر و آینده نگری هستند که خط تولید نسبتا گسترده و بزرگی دارند و بر نوآوری در محصول و فرصتهای بازار تاکید می ورزند

مشکلات : این فروشگرایی ، آنها را تا حدودی  ناکارا می نماید. این شرکتها خلاقیت را بر کارآیی ترجیح می دهند

Analyzers

تحلیلگران : شرکتهایی هستند که در حداقل دو حوزه بازار - محصول مختلف فعالیت می کنند. یکی از این دو حوزه با ثبات و دیگری متغیر است

در حوزهای با ثبات بر کارآیی تاکید می شود. در حالیکه در حوزه متغیر بر خلاقیت تاکید می ورزند. 

Reactors

منفعلان : شرکتهای منفعلی هستند که فاقد یک رابطه با ثبات بین استراتژی - ساختار و فرهنگ هستند

مشکلات : پاسخهای (غالبا نا کارآ) آنها به فشارهای محیطی معمولا به شکل تغییرات بخشی و جزئی استراتژیک می باشد

با تقسیم بندی رقابت به این چهار طبقه ، مدیر استراتژیک نه تنها می تواند به خوبی اثربخشی هدف گیری ها و جهت گیری های خاص استراتژیک شرکت را کنترل و ارزیابی میکند ، بلکه می تواند بر تحولات صنعت در آینده ، طرحها و سناریوهای مختلف اثر بگذارد.

 

Hyper Competition

ابررقابت (رقابت برتر): به موقعیتی اطلاق می گردد که در آن یک صنعت ، در سطحی از عدم اطمینان در حال تزاید قرار می گیرد و مزیت رقابتی اش موقتی است .

مثال : صنایعی که قبلا خانگی بوده اند (صنعت لوازم خانگی ) به تدریج به صنعتی جهانی تبدیل می گردند. رقبای جدید منعطف ، جسور و خلاق کم کم به سمت بازارهای تثبت شده حرکت کرده  و به سرعت از مزایای شرکتهای بزرگ  و حاکم بر بازار می کاهند.

خصوصیات  ابر رقابت :

کانالهای توزیع از کشوری به کشور دیگر فرق می کند

به علت بهره گیری از سیستمهای پیچیده  اطلاعات تغییر می کنند.

شرکتها بر روابط نزدیکتر با عرضه کنندگان تاکید بیشتری  دارند. تا به این وسیله هزینه ها را کاهش بدهند. کیفیت را ارتقاء بخشیده و به تکنولوژی های جدید دست یابند.

شرکتها به سرع یاد می گیرند که از استراتژیهای موفق مورد استفاده پیشگامان بازار تقلید کنند و نگهداری مزیت رقابتی برای مدتی خیلی طولانی ،  دشوار تر و سخت تر می شود.

نظریه دی اونی

به دلیل کوتاه شدن چرخه های حیات محصول و طرح محصول ، ورود و بهره گیری  از تکنولوژی های جدید ، ورود مرتب تازه واردان  ناخوانده به صنعت ،  موقعیت یابی دوباره  اجباری ، تعریف اجباری و دوباره محدوده های بازار هم زمان  با ادغام صنایع مختلف ، ثبات بازار تهدید می شود.

در صنایع ابر رقابتی مثل کامپیوتر شرکتها ، مزیتهای رقابتی شرکتها ، نتیجه دو چیز است .

 • 1- دانش و آگاهی به روز آنها از تغییرات محیطی و فعالیت رقبا
 • 2- تمایل به ریسک کردن و از دست دادن مزیت رقابتی فعلی با مید و انگیزه کسب یک مزیت رقابتی و جدید دیگر

شرکتها ها باید حاضر شوند ، قبل از اقدام رقبا ، تولید محصولات فعلی خود  را متوقف و محصولات عامه پسند و جدید تولید و عرضه کنند تا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. در نتیجه ، اهمیت آگاهی و اطلاع از بازار و صنعت ، بسیار زیاد است .

Industry Matrix

ماتریس صنعت : عوامل استراتژیک خارجی فراروی صنعت خاص را ( فرصتها و تهدیدها ) خلاصه و دسته بندی می کند

Competitive Intelligence

اطلاعات رقابتی : عبارت است از طرح  و برنامه رسمی جمع آوری اطلاعات در باره رقبای یک شرکت .

بسیاری از شرکتها از سازمانها دیگری مثل شرکتهای مشاوره و تحقیقات می خواهند تا در باره محیط اطلاعاتی جمع آوری کنند و در اختیار آنها قرار دهند.

پیش بینی : اگر چه بررسی محیطی ، اطلاعات با ارزشی در باره وضعیت کنونی و روندهای فعلی در اختیار قرار می دهد ، اما برای پیش بینی مسیر این روندها کمی خلاقیت و خوش شانسی ، لازم است . البته ، پیش بینی ها معمولا بر اساس مجموعه ای از فرضیات ، با ارزش یا بی ارزش صورت می گیرند.

روش های پیش بینی

برای پیش بینی آینده روشهای مختلفی وجود دارد. و هر یک دارای مخالفان و موافقان خود است .

اما در کل روشهای پیش بینی شامل دو  قسم زیر است

 • 1- روشهای کمی ( الگوسازی ، آماری ، اقتصاد سنجی ، رگرسیون ، سریهای زمانی ، برون یابی روند و ... )
 • 2- روشهای کیفی ( سناریو نویسی ، دلفی ، طوفان مغزی و ... )

Scenario writing

سناریو عبارت است از توصیف داستان گونه وضعیتهای مختلف محتمل یک رویداد در آیند.

سناریو نویسی پس از فرابرآورد پر استفاده ترین و متداول ترین  تکنیک پیش بینی است . بنابراین سناریو تنها شرح مکتوب حالتی در آینده است . 

سناریوی صنعتی

عبارت است از پیش بینی و تشریح وضعیت صنعت در آینده .

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

عبارت است از مجموعه ای به هم پیوسته از فعالیتهای ارزش ساز که از خریداری مواد اولیه اصلی از عرصه کنندگان شروع و با مجموعه ای از فعالیتهای دارای ارزش افزوده برای تولید و بازاریابی یک محصول یا یک خدمت ادامه یافته و به توزیع کالاها میان مشتریان نهایی  یا مصرف کننده ختم می گردد .

Center of gravity

مرکز ثقل : بخشی از زنجیره است که بیشترین اهمیت را برای شرکت دارد و بخش اعظم تخصص و توانایی های شرکت (شایستگی اصلی اش ) نیز در این بخش است .

بنابر نظریه گلبریث  ، مرکز ثقل شرکت یک شرکت  معمولا جایی است که شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است

Vertical  Integration

یکپارچگی عمودی : رشد را می توان از طریق یکپارچگی عمودی محقق ساخت . یکپارچگی عمودی عبارت است از انجام وظایفی یا فعالیتهایکه که قبلا توسط یک عرضه کننده  Bcakward INT ) ) یا توزیع کننده (Forward INT)  صورت می گرفته است .معمولا بعد از اینکه شرکت با بدست آوردن مزیت رقابتی خود را تثبت کرد ، یکی از اولین اقدام های استراتژیکش ، حرکت رو به جلو و رو به عقب آن در امتداد زنجیره ارزش برای کاهش هزینه ها ، تضمین دست یابی به مواد خام اساسی یا اطمینان خاطر از توزیع محصولات شرکت است به این روش یکپارچگی عمودی می گویند

 

Backward  Integration

یکپارچگی عمودی به پایین : وظایف عرضه کننده 

Forward  Integration

یکپارچگی عمودی به بالا : وظایف توزیع کننده

سه نوع یکپارچگی عمودی

Full Integration

Taper Integration

No Integration

 

یکپارچگی عمودی کامل : شرکت 100  درصد نیازهای کلیدی خود را می سازد و تمام فعالیت توزیع به عهده شرکت است

یکپارچگی ناقص : کمتر از نیمی از نیازهای اساسی شرکت توسط  خود شرکت تامین می گردد

شرکت با عقد قرارداد بلند مدت تمام نیازهای اساسی خود را اعم از تدارک  مواد اولیه و توزیع به عهده سایرین می گذارد 

Value-Chain Analysis

Typeical Value Chain For a Manufactured Product

à

Ratailer

ِDistributer

product

Producer

fabriction

Primary

Manufacturing

Raw    

Materials

خرده فروش

توزیع

تولید

تست

تولید اولیه

مواد خام

  A Corporation s Value Chain

Corporative Value-Chain Analysis

زنجیره ارزش شرکت

هر شرکت زنجیره ارزش فعالیتهای داخلی خاص خود را دارد.

پورتر معتقد است  فعالیتهای اصلی یک شرکت تولیدی معمولا به شکل نمودار زیر می باشد.

à

ارائه خدمات

بازاریابی و فروش

لجستیک خارجی

فرایند عملیات تولید

لجستیک داخلی

نصب ، تعمیر و فروش قطعات

 

ابنارداری و توزیع 

تولیدمحصول 

انبارداری

نگهداری مواد خام 

 A Corporation s Value Chain

چند فعالیت پشتیبانی مثل تدارک (خرید )، توسعه تکنولوژی ( تحقیق و توسعهR&D ) ، مدیریت منابع انسانی (HRM) و تحکیم شالوده های اساسی ( مالی ، حسابداری ، برنام ریزی استراتژیک ) تضمین می کند که فعالیتهای اصلی زنجیره ارزش به طور کارآرا و اثربخش اجرا می شوند.

مراحل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش شرکت 

 • 1- بررسی زنجیره ارزش خط تولید هر محصول با توجه به فعالیتهای تولید کالا یا خدمت .

 (کدام فعالیت ها ، نقطه قوت اند ، کدام فعالیتها نقطعه ضعفند؟)

 • 2- بررسی ارتباط موجود زنجیره ارزش هر خط تولید .

این ارتباط ات بین روشی که یک فعالیت ارزشی اجرا می شود (مثل بازاریابی ) و هزینه اجرای فعالیت دیگر ( مثل کنترل  کیفیت ) برقرار است

 • 3- هم افزایی های بالقوه موجود میان چرخه های ارزش خطوط مختلف یا واحدهای تجاری را بررسی کنید.

هر عنصر ارزش ، مثل تولید یا ارزشیابی ، دارای یک صرفه جویی در مقیاس است که بر اساس آن فعالیت ها با کمترین هزینه هر واحد محصول انجام می شوند.

ساده ترین راه برای آغاز فرآیند تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش  یک شرکت ، بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف آن شرکت می باشد.

Functional resources

منابع عملیاتی : مالی ، فیزیکی ، داراییهای انسانی ، تواناییهای کارکنان در هر بخش برای تدوین استراتژی و اجرای اهداف ، استراتژیهای و سیاستها  لازم .

 ساختار و فرهنگ نیز علاوه بر منابع بالا اجزای کلیدی زنجیره ارزش شرکت  می باشند

 

 

 

 

Basic Organization Structure

 

 

ساختار استراتژیک سازمان

اگر ساختار سازمان به صورت استراتژیک مطرح شود ، جایگاه های ساختاری ذیل باید نقشهای مربوطه را ایفا نمایند.

•1-               در مسیر دستیابی به رسالت و اهداف تعیین شده برای هر سازمان ، فرصتها و تهدیداتی در محیط برون سازمان ، نقاط ضعف و قوت هم در بیرون سازمان وجود دارند.

          ضرورت دارد که نقشی همانند چشم و گوش یا دوربین و آنتن در ساختاری ایفا گردد که علاوه بر تعیین اهداف مناسب برای سازمان ، فرصتهای قابل دسترسی را شناسایی و نحوه مقابله با تهدیدات را مشخص سازد و از طرفی هم ، تعیین نماید که با کدام نقاط قوت می توان از فرصتهای بالاقوه و بالفعل محیط استفاده نمود تا بر اثر تکرار و تداوم این عمل و با تاکید بر حذف یا کاهش نقاط ضعف موجود در درون سازمانی قادر به مقابله با تهدیدات محیط شد. (6W,3H)

 • 2- برای تبدیل موارد تعیین شده در بند 1 ، از حالت بالقوه به بالفعل نیاز به اخذ ورودیهای مانند مواد، ماشین آلات ،و تجهیزات ، منابع انسانی، منابع مالی ، مسیرها و روشهای عملیات ، مدیریت متناسب است که آنها را به خروجیهای مانند محصولات یا خدمات ، مطابق با خواسته های " ساخت آفرینان " تبدیل نمایند. چنین نقشی را در سازمان اجراء گویند.

 به عبارتی ساختا ر" اجرا "  عامل تبدیل ورودیها به  خروجیهای مورد نظر کارآفرینان است که این عامل را به تعبیری می توان " تکنولوژی " نامید. که خود شامل چهار جز می باشد

ماشین آلات و تجهیزات - نیروی انسانی - اطلاعات و روشهای اجراء - سازمندهی و مدیریت

 • 3- مطالب مذکور در بند 1 (بایدها) و بند 2 (هست ها) را نتیجه خواهتد داد و واضح است که تعادلی معقول باید بین این دو برقرار باشد ،
 • 4- تمای موارد بالا ، برای انجام فعالیت در زمینه های مناسب سازمانی ، نیازمند پشتیبانی های مختلف مانند ، بازرگانی ، تدراکاتی ، مالی ، انسانی ، آموزشی ، حفاظتی خواهند بود که در واقع " پشتیباین " چنین نقشی را ایفا خواهند کرد.
 • 5- تمامی جایگا ههای ساختاری چهارگانه فوق الذکر، تحت نظارت و سرپرستی و کنترل " مدیریت " عالی سازمان ، ایفای نقش خواهند کرد و حل مشکلاتی که احتمالا بروز پیدا پیدا خواهند کرد.

 

Technoloy

تکنولوژی:عواملی که در یک سازمان ورودیها را به خروجیهای مورد نظر ساخت آفرینان تبدیل می کند 

چهار جز دارد

Technoware

ماشین آلات و تجهیزات :

Humanware

نیروی انسانی :

Infoware

اطلاعات و روشهای اجراء :

Oragware

سازماندهی و مدیریت : اجزاء مذکور را هماهنک نموده و روابط آنها را به صورت هم افزایی دنبال می کند

 

5- مدیریت

3- ساختدار

      (کنترل کننده)

1- ساخت آفرین

4- پشتیبانی

2- اجرا

خروجیها

محصول یا خدمات

ورویها

تعیین بایدها مانند کیفیت ، کمیت ، هزینه و زمان

ساختار استراتژیک سازمان

 

 

6W,3H

بطور خلاصه پاسخ به سوالات مناسب ذیل ، می تواند مکمل مطالب مذکور در مرحله ساخت آفرین  باشد.

Where

کجا - سازمان به چه اهدافی باید دست یابد؟ مناسب ترین مقصد برای سازمان کجا است ؟

( اهداف ورسالت سازمان)

What

چه اقداماتی - سازمان برای رسیدن مقصد چه اقداماتی باید انجام دهد؟ چه محصول یا خدمات را باید ارائه نماید؟

تولید محصول یا ارائه خدمات)

Who

چه کسانی . چه افرادی در سازمان ، بایسیتی اقدامات مذکور را انجام دهند؟ چه کسانی شایستکی انجام آن را دارند؟

( کارکنان)

When

چه زمانی . در چه وضعیتی بایسیتی اقدامات لازم انجام پذیرید؟

(زمان تحویل محصول یا ارائه خدمات)

Why

چرا . به چه دلیلی ، اقدامات مذکور بایستی انجام پذیرد؟

( با چه انگیزه ای)

Whom

برای چه کسانی . بخاطر چه کسانی عملیات مذکور انجام می شود؟

(  بخاطر منافع فردی سازمانی جامعه)

How

چکونه . چکونکی انجام اقدمات مذکور

روش اقدام)

How Much

با چه قیمتی . اقدامات مذکور، در نهایت با چه هزینه ای و قیمتی باید انجام شود؟

قیمت محصول یا خدمات)

How Meny

به چه مقداری . مقدار و کمیتی اقدامات و عملیات فوق الذکر ، چقدر باید باشد؟

(مقدار محصول یا خدمات)

ساختارهای مشخص سازمانی

Simple structure

ساده : بخش تولید و مالی وجود  ندارد و این ساختار مناسب یک شرکت کوچک است که مدیر آن فردی کارافرین است . شرکت ممکنه دارای یک یا 2 خط تولید باشد که در بازار خاص ، کوچک و قابل تشخیص فعالیت می کند . کارکنان این شرکتها معمولا همه کاره اند.

Functional structure

وظیفه ای : مناسب یک شرکت متوسط است که چند خط تولید دارد . کارکنان آن معمولا در وظیفه ای که به آنها محول گردیده است فعال می باشندو در آن تخصص دارند، در این ساختار بخش های تخصصی تولید ، بازاریابی ، مال و منابع انسانی وجود دارند.

Divisional structure

بخشی : این ساختار مناسب یک شرکت بزرگ است که خطوط تولید بسیاری در صنایع مرتبط با یکدیگر دارد. کارکنان تخصصی - سازماندهی براساس وی‍ژ‍گیهای محصول /بازار

مدیریت این شرکتها در تلاشند تا بهره گیری از ارتباط افقی و کمیته های تخصصی ، کارایی فعالیتهای بخش ها را بالا ببرند.

Strategic business units(SBUs)

واحد تجاری استراتژیک : در واقع شکل ارتقا و بهبود یافته ساختار بخشی است .

متشکل از چند بخش که خود از بخش های  کوچکتر و مستقل بازار - محصول تشکیل شده اند.

به بخش های کوچک  اختیار مدیریت بر حوزه های تحت پوشش تفویض شده است

اندازه یا سطح این واحدها ناحدود است ولی می بایست شرایط زیر را داشته باشند.

 • 1- دارای ماموریت منحصر به فرد باشند
 • 2- رقبای مشخصی داشته باشند
 • 3- بر بازار خارجی تمرکز داشته باشند
 • 4- فعالیتهای تجاری اش را کنترل کنند.

هدف از ایجاد این واحد تمرکز زدایی است

 

Conglomerate structure

ناهمگون : این ساختار برای یک شرکت بزرگ مناسب است که در چندین صنعت نامرتبط  به یکدیگر فعالیت می کند. خطوط تولید بسیاری را اختیار کرده است . این ساختار خود نوعی ساختار بخشی به شمار می رود.

Strategy

      Corporate

Cultural intensity

Cultural integration

 

فرهنگ سازمانی یعنی مجموعه باورها ، النتظارات و ارزشهای یاد گرفته شده و تسهیم شده و مورد قبول اعضای یک شرکت که از یک نسل کارکنان به نسل دیگر منتقل می شود.

فرهنگ سازمانی دو مشخصه اصلی دارد.

1- شدت : یا عمق فرهنگی درجه یا میزان پذیریش و تعهد کارکنان نسبت به هنجارها ، ارزشها یا محتوای فرهنگی دیگری که به آن  واحد عجین شده است .

2- یکپارچگی : درجه ای است که تا آن درجه تمام اعضای یک سازمان در یک فرهنگ مشترک سهیم شده اند.

فرهنگ سازمانی

رفتار کارکنان را در سازمان و شرکت شکل می دهد.

به کارکنان سازمان هویت می بخشد

تعهد کارکنان نسبت سازمان را افزایش می دهد

برای سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی ثبات  ایجاد می کند

به عنوان مرجع و الگویی که کارکنان برای درک رفتار مناسب استفاده می کنند . مطرح میگردد                   

هر تغییری در ماموریت ، اهداف ، استراتژی های سازمان که با فرهنگ پذیرفته سازمان در تعارض باشد ناکام و محکوم به شکست خواهد بود. بنابراین هر استراتژی  پیشنهای می بایست با فرهنگ سازمانی مطابقت داده شود والا یک تهدید جدی خواهد بود

 

بازاریابی استراتژیک

مدیر بازاریابی ، حلقه ارتباط بین شرکت ومشتری و همچنین رقابت است و وظیفه دقت در زیر نظر گرفتن موقعیت شرکت در بازار و آمیخته بازاریابی است .

 

Market Position

محل بازار: حوزه ای ویژه برای تمرکز عملیات بازاریابی است

موقعیت جغرافیایی - محصول و بازار

بخش بندی بازار: تولید محصولات  خاص برای بخش های خاص بازار.

 

Marketing mix

 

آمیخته بازاریابی :  ترکیب خاص متغیرهای کلیدی تحت کنترل شرکت .

محصول - مکان - پیشبرد و تبلیغات - قیمت

Product

محصول : کیفیت - ظاهر- قابلیت - مدل - برند- بسته بندی - اندازه - خدمات - ضمانت - برگشتی

Place

مکان: کانالها- پوشش - موقعیت - موجودی - حمل و نقل

Promotion

ترقی و پیشبرد و تبلیغات : آگهی بازرگانی - فروش شخصی - پیشبرد فروش - تبلیغات

Price

قیمت : فهرست قیمت - تخفیفات - تعدیل قیمت - دوره های پرداخت - اعتبار

 

 

Product Life Cycle

 

چرخ حیات محصول : نموداری است که رابطه میان زمان و فروش پولی یک محصول را طی مراحل معرفی ، رشد ، بلوغ و کاهش (فروش ) محصول نمایش می دهد. مدیر بازرگانی یا فروش با بهره گیری از این مفهوم آمیخته بازرایابی یا محصول را یا گروه خاص را محصول را ، با توجه به موقعیتش در چرخه حیات خودش (خود محصول ) ، بررسی می کند.

 

Financial Strategic

 

مالیه استراتژیک : شناسایی و تعیین و کنترل بهترین منابع وجوه نقد   توسط مدیر امورمالی

اهرم مالی : نسبت بدهی کل به دارایی کل

بودجه بندی سرمایه ای :  تجزیه و تحلیل و درجه بندی سرمایه گذاریهای ممکن در خرید داراییهای ثابت چون زمین - ساختمان - و تجهیزات

 

R & D Strategic

 

تحقیق و توسعه استراتژیک : مدیر تحقیق و توسعه باید با توجه به سیاستها و اهداف شرکتش ، استراتژی تکنولوژی شرکت خود ارائه و  اجراء کند .  وظایف وی به شرح زیر می باشد.

 • 1- انتخاب یک تکنولوژی از تکنولوژیهای مجود برای شرکت
 • 2- توسعه روش اعمال تکنولوژی جدید در محصولات و فرایندهای جدید
 • 3- تهیه منابع مورد نیاز برای موفقیت تکنولوژی جدید

 

واحد و تحقیق توسعه شرکت بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود

 • 1- شایستگی تکنولوژیک (Technological competance)
 • 2- مدیریت مناسب تکنولوژی

هم از حیث توسعه و هم از حیث نحوه بکارگیری تکنولوژی های بدیع

 

آمیخته تحقیق و توسعه :

 

Mix        R & D

 

 

Basic      R  & D

Product   R & D

Eng         R & D

1- تحقیق و توسعه پایه : تمرکز بر حوزه های نظری  مشخصا در آزمایشگاه ها و...

2- تحقیق وتوسعه  محصول : تمرکز بر بازاریابی - بسته بندی و بهبود محصول 

3- تحقیق و توسعه مهندسی  : توجه بر مهندسی مانند فرایند کنترل - مشخصات فبی طرح - تجهیزات تولید ...

Technological Discontinuity

ناپایداری تکنولوژیک : جایگزینی یک تکنولوژی با تکنولوژی دیگر.

وقتی روی می دهد که از تکنولوژی جدید نتوان برای تقویت تکنولوژی قبلی استفاده نمود.  ولی بتوان از آن برای افزایش و ارتقای عملکرد شرکت بهره جست .

وقتی یک تکنولوژی به انتهای چرخ حیات خود می رسد رهبری رقابتی بازار از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می گردد.

 

عملیات استراتژیک

 

 

وظیف اصلی مدیرعملیات (مدیر تولید و یا مدیر خدمات ) عبارت است طراحی و راه اندازی سیستمی که تعداد کالاها مورد نیاز را با کیفیتی مشخص ، با صرفه هزینه ای  معین و در زمانی مشخص تولید کند.

عملیات تولید به دو شکل پیوسته و گسسته(ناپیوسته یا متناوب ) انجام می گردد.

پیوسته: محصولات به طور پیوسته مونتاژ یا پردازش می شوند (خط مونتاژ خودرو)

متناوب : عملیات پردازش به شکل متوالی انجام می گیرد  اما شکل کار و توالی فرایند فرق میکند.

 

 

Exterience  curve

Learning curve

 

منحنی تجربه : هزینه های تولید واحد ، هر بار که حجم کل تولید (به واحد ) دو برابر می شود ، تا درصدی (20 تا 30) کاهش می باشد . درصد واقعی کاهش هزینه های تولید از یک صنعت به صنعت دیگر فرق می کند. و مبتنی بر متغیرهای زیر است .

 • 1- مدت زمانیکه یک فرد برای یادگیری یک وظیفه جدید نیاز دارد
 • 2- صرفه جویی های در مقیاس
 • 3- ارتقای فرایند تولید و کیفیت محصولات
 • 4- هزینه های پایین تر مواد اولیه

 

معمولا مدیران از منحنی  تجربه برای برآورد هزینه های تولید محصولات زیر استفاده می کنند.

 • 1- هزینه تولید محصولی که هرگز و قبلا با فرایند و فنون فعلی تولید نشده است
 • 2- محصولات فعلی که با بهره گیری از فرآیند یا تکنیکهای تازه معرفی شده تولید شده است .

 

 

Flexible Manafacturing

 

تولید منعطف : با بهره گیری از تسهیلات بزرگ تولید انبوه برای بهره مند شدن از منافع اقتصادی منحنی تجربه می توان تولیدی با حداکثر صرفه جویی اقتصادی  و سودآوری بدست آورد .

 

HRM

 

منابع انسانی استراتژیک:  وظیفه مدیر منابع انسانی ، انتخاب فرد مناسب برای کار یا وظیفه مناسب و نزدیک تر کردن ویژگیهای شاغل به ویژگیها و الزامات شغل است .

دلائل بروزآوری و بهره گیری از شرح شغلها:

 • 1- انتخاب کارمند مناسب
 • 2- ارزشیابی کارکنان
 • 3- آموزش کارکنان
 • 4- توسعه شغلی آنها
 • 5- مدیریت بهتر امور حقوق و دستمزد
 • 6- مذاکرات کاری
 • 7- خلاصه کردن و طبقه بندی کل منابع انسانی شرکت بر اساس مهارت های کارکنان.

 

بهره گیری از گروه ها

به تدریج مدیران سازمانها در می یابند که برای موثر و مفید شدن نیروهای انسانی سازمان ، باید در نحوه بکارگیری کارکنان انعطاف بیشتری داشته باشند..

روشهای چون : پاره وقت - تقسیم وظایف - کار با چارچوب زمانی منعطف - قراردادی - پیمانی  در کنار استخدام منابع انسانی تمام وقت و دائم در مدیریت استراتژیک سازمانها موجب بالارفت کارآیی سیستمها می گردد

مهندسی هم زمان :  فرآیندی که  منابع انسانی متخصص گزینش شده با یکدیگر مشغول و با بکارگیری روش های  مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر ضمن تامین خواسته وسلیقه های مشتریان، محصولاتی مقرون به صرفه طراحی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()