آمار Business Strategy And E-Business Strategy - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

Business Strategy And E-Business Strategy
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
 

E-business strategy in relations to Business strategy

 

 


Electronic business  (e-business)

 

         E-business

         The conducting of business on the internet, not only buying and selling but also servicing customers and collaborating with business partners

         E-business includes customers services and intra business tasks

.  One and the same e-commerce and e-business in today’s fast moving world of globalization

 

 

       E-business Strategy

 

         What’s is your generic strategy?

          How do you create value

         How do you retain value?

         How do you defend against the five forces?

         What are the internal & external factors and threats?

 

  Strategic Overview

 

         Five forces

         Generic strategies

         Value Chain

         PEST / SWOT Conceptual Models

 

 

Conceptual Models used for E-Business Strategic Planning
 

         Five Forces  / PEST analysis – seeks new opportunities and overcomes weaknesses

         Porters Generic Strategies – determine Business strategy

         SWOT Analysis

         Value chain –determine in organization cost savings or quality factors

         Critical Success Factors

         E-business Solutions

         E business / E commerce’s business models – determine on line strategy supports Generic strategy.

 

 

 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()