آمار انگیزه ها در سازمانها برای پذیرش SOA - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

انگیزه ها در سازمانها برای پذیرش SOA
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
 

موانع و چالشهای فراوانی که سازمانها را به لحاظ  محدودیت های  بودجه ای و تغییرات مداوم فناورانه و ...  با خود درگیر می نماید موجب تقویت گرایش آنها به توسل به SOA  به عنوان یک  مدل و معماری جدید برای برون رفت از شرایط  فعلی و بعضا حاد می گردد. 


کارکنان بخش  IT  با چالشهای فراوانی مانند موارد زیر روبرو هستند :

·        محدودیت بودجه ای

·        تغییرات مداوم تکنولوژیها

·        ارتقای فانکشنهای عملیاتی و تجاری (مانند ویرایش جدید یک نرم افزار  customer relationship Management (CRM))

·        نیازهای تجاری  که تقاضای تعداد زیادی از APPLICATION  هایی را می نماید که بایستی با هم یکپارچه گردند

·        عملکرد  APPLICATION  ها که می بایستی از محدوده سازمان فراتر باشد . بعنوان مثال بانک اطلاعاتی موجودی انبار که ممکن است لازم باشد  برای مشتریان نیز در دسترس باشد

 

بسیاری از عوامل فوق یکپارچگی و تمامیت  سیستمها را طلب می کند . چنانچه تمامیت بطور خاصی و صرفا برای یک Application یا یک محیط تعریف و تبیین شده باشد داشتن  یکپارچگی برای تمامی یک پروژه نیاز به صرف نیروی فراوان و دانش شناخت کامل سیستمها را در بر  خواهد داشت. معماری  SOA  برای غلبه بر این مشکل میتواند مفید باشد.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()