آمار تصمیم گیری - Decision making - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

تصمیم گیری - Decision making
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧
 

منظور از تصمیم گیری چیست؟

تعریف تصمیم گیری : یعنی ارزیابی  راه حلهای ممکن موجود و انتخاب بهترین گزینه

 کلیه تصمیمات اتخاذ شده به دو دسته  تصمیمات برنامه ریزی شده و بدون برنامه ریزی دسته بندی می شوند.


تصمیمات انواع  مختلفی دارد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد.

تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری شخصی در برابر تصمیم گیری تشکیلاتی

تصمیم گیری مقطعی در برابر تصمیمات استراتژیک (دراز مدت)

تصمیمات مقطعی

تصمیات استراتژیک

تصمیمات تحقیقی در برابر تصمیمات ناشی از موقعیتهای بحرانی

تصمیمات فرصت طلبانه در برابر تصمیمات مشکل حل کن

تصمیمات مشکل حل کن

 

برای تصمیم گیری از روشهای مختلفی استفاده می شود که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد.

روش تصمیم گیری متمرکز و غیر متمرکز

روش تصمیم گیری با بررسی گروهی و بررسی فردی

روش تصمیم گیری مشارکتی در مقایسه با روش غیر مشارکتی

روش دموکراتیک در مقایسه با روش توافقی

فرآیند تصمیم گیری  شامل دو مرحله شناسائی مسأله و مرحلة حل مسأله می باشد. 

 

 

 

تعریف مساله 1 : مساله عبارت است از تناقض میان آنچه که وجود دارد و آن چه که می خواهیم باشیم .

 

تعریف مساله 2:  مساله عبارت است از وجود یک مانع یا سد در احرای فعالیت ها

مراحل تصمیم گیری :

     1-    تعریف مساله

2-    تعریف هر گزینه

3-    تعیین پیامدهای طبیعت

4-    تعیین بازده یا سود هر گزینه / طبیعت

5-    انتخاب یکی از مدلهای تصمیم گیری

6-    بکار گیری مدل و اتخاذ تصمیم

 

 طبقه بندی تصمیم ها : تصمیماتی که افراد می گیرند بسته به میزان دانش واطلاعات آنها درآن وضعیت،ونیز میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان

دراین نوع تصمیم گیری،تصمیم گیرنده نمی داند کدام یک ازحالات طبیعت رخ می دهد درضمن نمی تواند احتمال وقوع هریک رامشخص کند.

2- تصمیم گیری درشرایط ریسک (احتمالی)

درصورتی که تصمیم گیرنده بتواند احتمال وقوع حالات مختلف طبیعت رابرای مساله تصمیم تعیین کند تصمیم گیری از نوع ریسک خواهد بود.

3- تصمیم گیری درشرایط اطمینان

دراین شرایط تصمیم گیرندگان بااطمینان پیامدهای هرگزینه یاتصمیم رامیدانند بنابراین گزینه ای راانتخاب می کنند که منافع آنها را حداکثر کند

 انواع تصمیمات از نظر پیچیدگی :

1-تصمیمات برنامه ریزی شده : که تکراری و کاملا مشخص هستند و برای حل مساله مورد نظر روش ها و رویه های  مشخصی وجود دارد.  مانند روش پرداخت هزینه های ماموریت ، روش خرید جزئی و .....

2- تصمیمات  برنامه ریزی نشده :  تازه و جدید هستند ، چندان مشخص نمی باشند و برای حل مساله مورد نظر روش یا رویه خاصی وجود ندارد. ایت تصمیمات زمانی گرفته می شوند که سازمان پیش از آن با این مساله روبر و نشده و نمی اند چگونه واکنش نشان دهد.

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()