آمار امیدهایی برای برگشت به مسیر توسعه کشور از شاهراه فناوری اطلاعات و ارتباطات - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

امیدهایی برای برگشت به مسیر توسعه کشور از شاهراه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
 

در روزهای اخیر انتخاب وزیر جدید وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بارقه ای از امید در اهالی صنعت و صنف این حوزه نمایان نموده است آنچه از اظهار نظرهای السابقون این صنعت و این صنف تراوش میشود چیزی جزء امید به بهیود وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نسبت به 4 ساله قبل نیست اما نباید به این نکته که وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله وزارتخانه هایی است که علاوه بر وزیر محترم متولیان دیگری نیز در بهبود وضعیت اهداف و ماموریتهای آن موثر و دخیل می باشند بی توجه بود اما قدر مسلم ان است که قسمتی از نامیدی های ناشی از سهل انگاری و کجروی و انحراف موجود در صدر  مدیریت این وزارت خانه در درو قبلی برطرف خواهد شد و امید واریم که وزیر محترم جدید بتواند سایر دولت مردان را قانع نماید که برای برگشت به مسیر برنامه های معوق و حصول اطمینان از نتیجه بخشی توسعه اقتصاد مبتنی بر دانائی چاره ای جزء برگشت به مسیر توسعه کشور از طریق ورود به شاهراه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود نیست .


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()