آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
 

قسمت اول

سال جاری با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف ،  کار مضاعف نام  نهاده شده است . هر چند در عرصه اقتصاد جهانی و برای اجتناب از عقب افتادن از رقبا تلاش مضاعف و مستمر امروز  استراتژی جاری تمامی فعالین اقتصادی جهان می باشد ولی متاسفانه در کشور ما گاها این امر مورد بی توجهی  قرار می گیرد  . به نظر میرسد معظم رهبری به این امر واقف بوده اند که نیل به اهداف بلند و چشم انداز های تدوین شده در قالب قوانین  و مقررات بدون همت مضاعف و کار و تلاش مضاعف امری محقق نشدنی است . شاید راز این معما که چرا دیگران یا رقبا بهتر و زودتر از ما به اهداف یا مقاصدشان میرسند در این نکته نهفته باشد که آنها بهتر از ما برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهایشان همت می گمارند و دقت ، تلاش و جدیت بیشتر و طاقت فرسا و مضاعف دارند تا از فرصت ها به نحو احسن و مطلوب بهره جویند تا  در عرصه رقابت تنگاتنگ محلی یا جهانی ،  سهمی بر وقف مراد از امتیازات موجود بدست آورند لذا طبیعی است که آنها زودتر از ما و بهتر از ما به چشم اندازهایشان نزدیک خواهند شد . در این  میان در عرصه رقابت سهل انگاری هر کدام  از اعضاء ماراتن رقابت نیز خود سببی برای سرعت مضاعف رقبا پیشرو خواهد بود زیر پیشروها به همان اندازه که با شتاب به مقاصدشان نزدیک میشوند قطعا پسروها در صورت سهل انگاری یا تعلل  از آنها عقب خواهند ماند . به عبارتی طبق یک قاعده کلی رقابت پیشروها با شتاب از پسروها پیشی خواهند گرفت و  پسروها نیز با شتاب از آنها عقب خواهند ماند .

در عرصه اقتصاد و تجارت ، اجتماع و فرهنگ همت مضاعف و کار مضاعفی قادر به  ارضاء نیازهای کشور خواهد بود که از ابزار دانش بهره مفید بجوید لذا از همین زاویه می تواند از دل شعار همت مضاعف و کار مضاعف یکی از شاه کلید آنرا  با عنوان توجه مضاعف به هر آنچه که توجه مضاعف به آن در قبل می توانست برای ما جایگاهی والا در بین  رقبا ایجاد نماید ولی در اثر  کم توجهی به آن یا بعضا سهل انگاری ،  آن جایگاه والا کسب نشده  کشف و معرفی نمود .  ضرورتی به طرح معما نیست زیرا مقام معظم رهبری در بیانات تکمیلی خود در رابطه با همت مضاعف و کار مضاعف در روزهای اخیر حرکت به سمت و سوی تحقق چشم انداز 1404 را متذکر گردیده اند . لذا کافی است توجه داشته باشیم که توجه جدی به سیاستها و قوانین موجود در کشور در سالها یا سال قبل از جمله توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش در قانون چهارم توسعه ، توسعه تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی و ... جزء مواردی موثر در نیل به سمت و سوی چشم انداز 1404 بودنده اند شاید بعضا تلاشها برای حرکت در قالب برنامه زمانبندی شده به سمت چشم انداز مفید یا کافی نبوده و  مقام معظم  رهبری ضرورت توجه جدی به همت مضاعف و کار مضاعف را به همه متولیان امور متذکر گردیده اند .

از  آنجا که همت مضاعف و تلاش مضاعف بدون بهره جستن از ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از اثربخشی و کارایی چندانی برخوردار نخواهد بود لذا در این مفاله  تلاش میشود تا با معرفی جایگاه و  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عناصر  چهارگانه اقتصادی و تجاری ، سیاست ، اجتماع و  تکنولوژی(صنایع یا صنعت )  کشور  ضرورت مقدم بودن تلاش مضاعف و کار مضاعف متولیان امور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را   در مقایسه با سایر عرصه ها متذکز گردید.

پر واضح و آشگار است که امروزه هدف غائی و  نهایی از تلاش مضاعف در چرخه اقتصادی هر کشور فقط به  تولید کالا یا خدمات محدود نمی گردد بلکه برای بهبود کیفیت زندگی مردم  و ارتقاء شاخص های ملی در میدان عناصری نظیر اقتصاد ، سیاست ، اجتماع  و  تکنولوژی فرایند  ادامه می یابد. و از آنجا که منابع کشورها محدودیت دارد لذا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می کند و از همین جاست که برای استفاده بهینه از منابع در  چرخه تولید ، زندگی و به طور کلی در تمامی جرخه های موجود و تعریف شده  کاربرد فناوریهای جدید  برای تولید ، توزیع ، استخراج و کشف منابع ، برنامه ریزی ، مدیریت و ... به جزئی از اجزاء لاینفک  تمامی فرآیندها مبدل میشود. در این میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به لحاظ اینکه موجب افزایش دقت ، سرعت و کاهش هزینه  در کلیه فرآیند ها می گردد نیز رنگین تر میشود . به عبارتی کاربرد آن فضاء و شرایطی را بوجود می آورد تا کار و تلاش مضاعف با  کارآیی و اثربخشی (  بهره وری ) بالا توام شود و از منابع محدود و کار و تلاش انجام شده  ، ارزش های  افزوده  جدید کشف و تولید گردد و  مردم در مقایسه با  قبل بیشتر از نتایج کار و تلاش قبلی خود بهره یا سود  ببرند و به عبارتی شاخص های فردی و جمعی بهبود و رشد یابد و نهایتا منجر به بهبود شاخص های ملی و کشوری گردد. لذا به نظر میرسد در مبحث همت مضاعف ، کار مضاعف  اهداف شعارهای سالهای قبل از جمله  اصلاح الگوی مصرف که بهره وری را  نیز در بر داشت نهفته گردیده است .  همگان می دانیم که امروزه برای بدست آوردن و کشف منابع  و  ارزشهای جدید از  آن نیازمند تلاش مضاعف هستیم و برای استفاده بهینه از منابع و فواید و کار و تلاشمان بهره  جستن درست و صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای مدیریت بهینه اجتباب ناپذیر است .

ادامه دارد....


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()