آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

قسمت پایانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ،  کار مضاعف  متولیان می  باشد.سال جاری با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف ،  کار مضاعف نام  نهاده شده است . هر چند در عرصه اقتصاد جهانی و برای اجتناب از عقب افتادن از رقبا تلاش مضاعف و مستمر ، امروزه  استراتژی جاری تمامی فعالین اقتصادی جهان می باشد ولی متاسفانه در کشور ما گاها این امر مورد بی توجهی  قرار می گیرد  . به نظر میرسد مقام معظم رهبری به این امر واقف بوده اند که نیل به اهداف بلند و چشم انداز های تدوین شده در قالب قوانین  و مقررات بدون همت مضاعف و کار و تلاش مضاعف امری محقق نشدنی است . شاید راز این معما که چرا دیگران یا رقبا بهتر و زودتر از ما به اهداف یا مقاصدشان میرسند در این نکته نهفته باشد که آنها بهتر از ما برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهایشان همت می گمارند و دقت ، تلاش و جدیت بیشتر و طاقت فرسا و مضاعف دارند تا از فرصت ها به نحو احسن و مطلوب بهره جویند تا  در عرصه رقابت تنگاتنگ محلی یا جهانی ،  سهمی بر وقف مراد از امتیازات موجود بدست آورند لذا طبیعی است که آنها زودتر از ما و بهتر از ما به چشم اندازهایشان نزدیک خواهند شد . در این  میان در عرصه رقابت سهل انگاری هر کدام  از اعضاء ماراتن رقابت نیز خود سببی برای سرعت مضاعف رقبای پیشرو خواهد بود زیرا پیشروها به همان اندازه که با شتاب به مقاصدشان نزدیک میشوند قطعا پسروها در صورت سهل انگاری یا تعلل  از آنها به اندازه عقب خواهند ماند . به عبارتی طبق یک قاعده کلی رقابت پیشروها با شتاب از پسروها پیشی خواهند گرفت و  پسروها نیز با شتاب از آنها عقب خواهند ماند .در عرصه اقتصاد و تجارت ، اجتماع و فرهنگ همت مضاعف و کار مضاعفی قادر به  ارضاء نیازهای کشور خواهد بود که از ابزار دانش بهره مفید بجوید لذا از همین زاویه می تواند از دل شعار همت مضاعف و کار مضاعف یکی از شاه کلیدهای  آنرا  با عنوان توجه مضاعف به هر آنچه که توجه مضاعف به آن در قبل می توانست برای ما جایگاهی والا در بین  رقبا ایجاد نماید ولی در اثر  کم توجهی به آن یا بعضا سهل انگاری ،  آن جایگاه والا کسب نشده  کشف و معرفی نمود .  ضرورتی به طرح معما نیست زیرا مقام معظم رهبری در بیانات تکمیلی خود در رابطه با همت مضاعف و کار مضاعف در روزهای اخیر حرکت به سمت و سوی تحقق چشم انداز 1404 را متذکر گردیده اند . لذا کافی است توجه داشته باشیم که توجه جدی به سیاستها و قوانین موجود در کشور در سالها یا سال قبل از جمله توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش در قانون چهارم توسعه ، توسعه تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی و ... جزء مواردی موثر در نیل به سمت و سوی چشم انداز 1404 بودنده اند شاید بعضا تلاشها برای حرکت در قالب برنامه زمانبندی شده به سمت چشم انداز مفید یا کافی نبوده و  مقام معظم  رهبری ضرورت توجه جدی به همت مضاعف و کار مضاعف را به همه متولیان امور متذکر گردیده اند . از  آنجا که همت مضاعف و تلاش مضاعف بدون بهره جستن از ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از اثربخشی و کارایی چندانی برخوردار نخواهد بود لذا در این مفاله  تلاش میشود تا با معرفی جایگاه و  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عناصر  چندگانه اقتصاد و تجارت ، سیاست ، اجتماع و  تکنولوژی(صنایع یا صنعت )  کشور  ضرورت مقدم بودن تلاش مضاعف و کار مضاعف متولیان امور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را   در مقایسه با سایر عرصه ها متذکز گردید.پر واضح و آشگار است که امروزه هدف غائی و  نهایی از تلاش مضاعف در چرخه اقتصادی هر کشور فقط به  تولید کالا یا خدمات محدود نمی گردد بلکه برای بهبود کیفیت زندگی مردم  و ارتقاء شاخص های ملی در میدان عناصری نظیر اقتصاد ، سیاست ، اجتماع  و  تکنولوژی فرایند  ادامه می یابد. و از آنجا که منابع کشورها محدودیت دارد لذا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می کند و از همین جاست که برای استفاده بهینه از منابع در  چرخه تولید ، زندگی و به طور کلی در تمامی جرخه های موجود و تعریف شده  کاربرد فناوریهای جدید  برای تولید ، توزیع ، استخراج و کشف منابع ، برنامه ریزی ، مدیریت و ... به جزئی از اجزاء لاینفک  تمامی فرآیندها مبدل میشود. در این میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به لحاظ اینکه موجب افزایش دقت ، سرعت و کاهش هزینه  ها  در کلیه فرآیند ها می گردد نیز رنگین تر میشود . به عبارتی کاربرد آن فضاء و شرایطی را بوجود می آورد تا کار و تلاش مضاعف با  کارآیی و اثربخشی (  بهره وری ) بالا توام شود و از منابع محدود و کار و تلاش انجام شده  ، ارزش های  افزوده  جدید کشف و تولید گردد و  مردم در مقایسه با  قبل بیشتر از نتایج کار و تلاش قبلی خود بهره یا سود  ببرند و به عبارتی شاخص های فردی و جمعی بهبود و رشد یابد و نهایتا منجر به بهبود شاخص های ملی و کشوری گردد. لذا به نظر میرسد در مبحث همت مضاعف ، کار مضاعف  اهداف شعارهای سالهای قبل از جمله  اصلاح الگوی مصرف که بهره وری را  نیز در بر داشت نهفته گردیده است .  همگان می دانیم که امروزه برای بدست آوردن و کشف منابع  و  ارزشهای جدید از  آن ، نیازمند تلاش مضاعف هستیم و برای استفاده بهینه از منابع و فواید و کار و تلاشمان بهره  جستن درست و صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای مدیریت بهینه  در تمام عرصه ها اجتباب ناپذیر است . با این اوصاف شکی باقی نمی ماند که  توجه جدی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشنیازی برای حصول نتیجه مفید و موثر از همت مضاعف ، کار و تلاش مضاعف امری حیاتی است. شاید لازم باشد که به صراحت اعلام نمود که دوران همت مضاعف و کارو تلاش مضاعف بدون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  با رویکردهای نوین  سپری گردیده و امروز در دنیای متمدن و توسعه یافته  خبری از رویکردهای سنتی کاروتلاش مضاعف بدون طراحی مجدد و بازنگری در الگوهای انجام فرآیندهای سنتی نیست و  فرآیند های مهم و روزمرء و هزینه بر با  کاربرد وسیع تکنیکها و روشهای نوین علمی قوی و هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انجام می رسد . امروز در دنیای پیشرفته با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های هوشمند مدیریت تولید کالا و خدمات ، واژه ضایعات وسیع در خطوط تولید و ارائه خدمات به واژه جدید خطای صفر یا کمترین خطا جایگزین و مورد  توجه  واقع شده است. امروزه حصول حداکثر رضایتمندی به مشتریان یا شهروندان  شهرها یا کشورها با واژه خدمات الکترونیکی یا اینترنتی دولت ها عجین گردیده است. امروزه شرکت و آژانشهای بزرگ خدمت رسانی به مشتریان و شهروندان به جای رقابت سنتی بر سر سهم فروش بهترین خدمت یا کالا به مشتری ، بر سر ارائه خدمات نوین هوشمند و مقرون به صرفه مبتنی بر وب در دنیای اینترنت با یکدیگر در حال رقابت تنگاتنگ می باشند. امروزه فضای سایبر برای جامعه صنایع ، اصناف ، تجار و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جهان به میدان رقابت و مبارزه طلبی مبدل گشته است . در فضای نشر مفاهیم جهانی سازی و ... دیگر تردیدی باقی نمی ماند که کشوری یا رقیبی قادر به حفظ جایگاه خود در بین رقبا خواهد بود که بتواند با اتکاء بر دانش استخراج شده از اطلاعات خود و رقبا هوشمندانه با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه راهبردی یا استراتژیک آینده خود را طراحی و ترسیم و پیاده سازی و مدیریت نماید. امروز در هیچ بنگاه کسب و کاری حرکت در مسیر نیل به اهداف ترسیم شده یا چشم انداز آن  بدون  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  میسر نیست. امروز حصول نتایج بهینه از انجام فرایندهای اطراف ما ، بدون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن می باشد. امروز تحقق چشم انداز بیست ساله کشورمان بدون اهتمام جدی مسئولین و متولیان کلان کشور برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های موجود از جمله اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ ، بهداشت ، اجتماع و حتی سیاست غیر محتمل بوده و توسعه کشور  مستلزم گامهای اساسی ، هوشمندانه و مضاعف در عرصه های اقتصاد الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، فراگیری و آموزش الکترونیکی ، خدمات اجتماعی الکترونیکی ، بهداشت و سلامت الکترونیکی خواهد بود. با  وجود کاستیهای نسبی موجود در توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 88 تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه قانون گذاری و اجراء قدمها و گامهای امیدوار کننده ای برای پرکردن خلاء موجود در مسیر تحقق طرحهای و برنامه های مرتبط را برداشته اند که در حوزه اجراء هیات دولت با تصمیم رئیس جمهور اقدام به تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور در تاریخ 1/9/88 و اصلاحیه بعدی در تاریخ 16/12/88 نموده است که در کارگروه فوق وزارتخانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد و دارایی ، بازرگانی ، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رفاه و تامین اجتماعی و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری فعلا عضویت دارند و شاید با توجه به دامنه وسیع حوزه مسئولیت کارگروه ، در اینده ای نزدیک شاهد تصمیم ریاست جمهوری برای افزودن افراد حقیقی یا حقوقی دیگری نیز به کارگروه یاده شده بوده باشیم ولی باید اذعان داشت که این تصمیم گامی اساسی برای تعیین تکلیف و معرفی متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می گردد از انجا که از سالها پیش فناوری اطلاعات در کشور بدون متولی محسوب می گردید . این تصمیم هیات محترم وزیران را باید ارج نهاد و ستود زیرا بالاخره طلسم بدون متولی بودن فناوری اطلاعات کشور شکسته شد و  کارگروه یاد شده متولی بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست گذاری ، پیگیری ، هدایت ، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ، اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرحهای کلان فناوری اطلاعات ، اصلاح مقررات ، استانداردسازی ، فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی ، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک گردید . و از این به بعد طبیعتا پیگیری تحقق اهداف پروژه های کلان ملی نظیر تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی و ،،، را باید از این کارگروه مطالبه نمود که با توجه به ترکیب کارگروه و تفویض اختیار تصمیم گیری در حد و قواره هیات وزیران برای کارگروه قطعا انتظار همت مضاعف از کارگروه را به انتظاری بجا و معقولی رهنون نموده است . که امیدواریم کارگروه با کار و تلاش مضاعف عوامل وزارتخانه های تابعه  و برنامه ریزی مناسب در اسرع  وقت  و پرهیز از  دست رفتن بیشتر فرصتها ، موتور فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تعمیر یا ترمیم نموده  و سرعت حرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بهبود و تسریع نماید . البته در حوزه قانون گذاری اهتمام  کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز  برای ایجاد سازوکاری قوی برای حوزه  فناوری اطلاعات و همچنین تقویت جایگاه توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون پنج ساله بعدی نیز جدی است که این امر نیز نشان دهنده همت مضاعف نمایندگان محترم مجلس برای توجه جدی تر به مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال جاری خواهد بود . در مجموع با توجه کاستیهای  نسبی موجود ،  واضح و اشکار است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ،  کار مضاعف  متولیان امور  می باشد و به نظر میرسد که  با رخداد های متذکر شده برای برطرف گردیدن زمینه ها و خلاء های موجود در حوزه قانون گذاری و اجراء در صورت عزم جدی متولیان برای همت مضاعف ، کاروتلاش مضاعف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ،   بارقه ای از امید در میان فعالین بخش خصوصی و دولتی این حوزه نمایان خواهد گردید که خود می تواند و نقش و  تاثیر به سزایی در بهرمندی از فواید و اثار مثبت و  سودمند کاربرد آن  در سایر میادین و عرصه های تلاش و توسعه و پیشرفت کشور باشد .

عیسی نجفی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()