آمار کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا ) کشور - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا ) کشور
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 


در سال همت مضاعف ،  کار مضاعف  آیا کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور خواهد توانست چرخهای ماشین  فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تنظیم ، تعمیر و سرعت بخشد؟!

طبق اخبار واصله هیات محترم  وزیران به پیشنهاد رئیس جمهوری در جلسه 1/9/88 با تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور  جهت انجام وظایف بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست گذاری ، پیگیری ، هدایت ، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ، اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرحهای کلان فناوری اطلاعات ، اصلاح مقررات ، استانداردسازی ، فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی ، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک موافقت و اختیار تصمیم گیری در امور مذکور را از جانب هیات وزیران به کارگروه یاد شده تفویض نموده است و ظاهرا طبق مفاد مصوبه مورخ مذکور اعضاء کارگروه ابتداء به ساکن شامل وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس)  ، وزیر بازرگانی ، وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری  بوده است . و در جلسه 16/12/88  نیز به پیشنهاد رئیس جمهور وزرای کشور و فرهنگ و  ارشاد اسلامی نیز به جمع یاد شده افزوده گردیده اند . با توجه به دامنه وسیع وظایف وظایف تعیین شده برای کارگروه یاد شده و گستره وسیع انتظارات از حوزه تعیین شده به نظر میرسد که کارگروه یاده شده فقط در صورت همت مضاعف ، کار و تلاش مضاعف قادر به انجام مسئولیتهای محوله خواهد بود . هر چند در سطح کشور ، کارگروه یاد شده ، وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راس هرم تصمیم گیری و تصمیم سازی جای داده است که خود می تواند مسئولیت جدید و مستقیم ایشان را در قبال فناوری اطلاعات خطیر و پررنگ تر نماید ولی به علت اینکه وزارت یاد شده فاقد سازمانی مناسب و قوی در استانها برای پیگیری امور می باشد  پیش بینی میشود که در صورت ضرورت تشکیل ساز و کارهای استانی یا بخشی ترکیب ستاد های مرتبط در استان ها اندکی متفاوت تر بوده باشد شاید از همین جهت رئیس حمهور در جلسه 16/12/88 وزیر محترم کشور را نیز به ترکیب فوق اضافه نموده اند .باید اذعان داشت که این تصمیم ، گامی اساسی برای تعیین تکلیف و معرفی متولی فناوری اطلاعات کشور محسوب می گردد. از انجا که از سالهای پیش فناوری اطلاعات در کشور بدون متولی محسوب می گردید . این تصمیم هیات محترم وزیران را باید ارج نهاد و ستود زیرا بالاخره طلسم بدون متولی بودن فناوری اطلاعات کشور شکسته شد. اما اینکه ایا کارگروه فوق تا چه میزان در انجام وظایف خود در زمان مناسب موفق خواهد بود مستلزم گذشت زمان و همکاری و تلاش بین وزارت خانه های یاد شده خواهد بود. ولی قدر مسلم آن است که افکار عمومی و فعالین و صاحب نظران از این به بعد ،  پیگیری تحقق اهداف پروژه های کلان ملی نظیر تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی و ،،، را  از این کارگروه مطالبه خواهند نمود که با توجه به ترکیب کارگروه و تفویض اختیار تصمیم گیری در حد هیات وزیران برای کارگروه ،  قطعا انتظار همت مضاعف از کارگروه به انتظاری بجا و معقولی مبدل می گردد . که امیدواریم کارگروه با کار و تلاش مضاعف عوامل وزارتخانه های تابعه  و برنامه ریزی مناسب در اسرع  وقت  برای  پرهیز از  دست رفتن بیشتر فرصتها با عزم جدی در صدد به حرکت در آوردن چرخهای ماشین و  موتور فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآمده و آنرا تنظیم ، تعمیر یا ترمیم نموده  و سرعت حرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بهبود بخشید و زمینه بهرمندی مردم عزیز و کسبه و غیره را از فوائد بیشمار کاربرد آن میسر  نماید زیرا امروزه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های موجود از جمله اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ ، بهداشت ، اجتماع و حتی سیاست امری ضروری و پیش نیاز تلقی می گردد و توسعه کشور  نیز مستلزم گامهای اساسی ، هوشمندانه و مضاعف در عرصه های اقتصاد الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، فراگیری و آموزش الکترونیکی ، خدمات اجتماعی الکترونیکی ، بهداشت و سلامت الکترونیکی و ،،، می باشد . لذا انتظار میرود تا در سال همت مضاعف ،  کار مضاعف  کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور با عزمی راسخ و جدی گره از مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور بگشاید و  چرخهای ماشین  فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تنظیم ، تعمیر و سرعت بخشد تا زمینه توسعه کشور بیشتر از پیش میسر و محیا گردد.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()