آمار سناریو نویسی برای واحدها و بنگاه های کسب وکار و سازمانها و شرکتها و... - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

سناریو نویسی برای واحدها و بنگاه های کسب وکار و سازمانها و شرکتها و...
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
 

واژه سناریو که اکثرا آنرا از کلیدواژه های عالم هنر و هنرمندان قلمداد می نمایند همزمان با کشف مبانی مدیریت نوین و برنامه ریزی برای  اینده بنگاه های کسب و کار  و سازمانها و شرکتها پا به عرصه صنعت و اقتصاد و سیاست گذاشت در واقع می توان  ورود واژه سناریو نویسی را مقارن با تولد و ورود علم مدیریت استراتژیک به عرصه مدیریت امور جنگها . صنایع نظامی ، صنایع و اقتصاد و ... نیز تصور نمود.

سناریونویسی یکی از روش‌های آینده پژوهی (پیش‌بینی آینده) است که از عالم هنر به ورطه مدیریتی وارد شده است. این روش را شاید بتوان مهندسی تخیل نامید؛ یعنی خیال‌پردازی مبتنی بر آمار و واقعیت‌ها. سناریونویس‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل‌های آماری و محیطی،‌ سعی دارند محتمل‌ترین سناریو‌هایی که در آینده رخ می‌دهد را ترسیم کرده، آنگاه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهایی که در هر سناریو نهفته است، اقدام به تدبیر و برنامه‌ریزی می‌کنند.امروزه سناریونویسی به عنوان یکی از روش‌های نوین و کاربردی در برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های پیشرفته،  ایفای نقش می‌کند.

گام های نوشتن یک سناریو (به صورت خیلی مختصر) عبارتست از:

گام اول- بر روی مسئله کلیدی که بر اساس تجزیه و تحلیل جواب داده خواهد شد تصمیم بگیرید.

گام دوم- برای تجزیه و تحلیل،‌ مدت و محدوده‌ای را مشخص کنید.

گام سوم- ذی نفعان اصلی را مشخص کنید.

گام چهارم- روندهای اصلی و نیروهای محرک را مشخص کنید.

گام پنجم- عدم قطعیت‌های کلیدی را پیدا کنید.

گام ششم- نیروهای مرتبط را دسته بندی کنید.

گام هفتم- ارزیابی نیروها

گام هشتم-  تعریف سناریوها

گام نهم- به تفصیل نوشتن سناریوها

گام دهم- ارزیابی سناریوها

گام یازدهم- شناسایی نیازهای تحقیقاتی

گام دوازدهم- توسعه روش‌های کمی

گام سیزدهم- به سناریوهای تصمیمی توجه کنید.

 


 

 

گام اول- بر روی مسئله کلیدی که بر اساس تجزیه و تحلیل جواب داده خواهد شد تصمیم بگیرید.

با انجام این کار تشخیص اینکه برنامه ریزی سناریو بر سایر متدها ارجح است یا نه، ممکن خواهد شد. اگر مسئله بر اساس تغییرات کوچک یا تعداد بسیار کمی از اجزا باشد،‌ دیگر متدهای فرموله شده کاراتر خواهند بود.

 

گام دوم- برای تجزیه و تحلیل،‌ مدت و محدوده‌ای را مشخص کنید.

 

توجه کنید در گذشته تغییرات با چه سرعتی رخ داده‌اند و سعی کنید تشخیص بدهید در چه حدی ممکن است رویدادهای عمومی (مانند دوره عمر یک محصول و ...) را با استفاده از علم آمار پیش بینی کرد. مدت معمول برای سناریونویسی، 5 تا 10 سال آینده است.

 

گام سوم- ذی نفعان اصلی را مشخص کنید.

 

مشخص کنید چه کسانی از نتایج سناریو سود خواهند برد و همچنین چه کسانی در این سناریو تحت تاثیر و یا تاثیرگذار خواهند بود. سپس منافع هر کدام را شناخته و بررسی کنید که این منافع،‌ چرا و چگونه در گذشته دچار تغییرات شده‌اند.

 

گام چهارم- روندهای اصلی و نیروهای محرک را مشخص کنید.

 

این شامل روندهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی، قانونی و اجتماعی می شود. مشخص کنید که هر کدام از روندها چرا، چگونه و تا چه حد بر  مسئله تحقیق شما تاثیر گذار خواهد بود. در این گام معمولاً از فرایند طوفان ذهنی استفاده می‌شود.

 

گام پنجم- عدم قطعیت‌های کلیدی را پیدا کنید.

نیروهای محرک را بر روی دو محور ترسیم کنید؛ یکی محور قابلیت پیش‌بینی و دیگری محور اهمیت.

 تمام نیروهای محرک غیر مهم را کنار بگذارید نیروهای محرک مهم که نسبتاً‌ قابل پیش بینی باشند (مثلاً دارای آمار هستند) می توانند شامل هر سناریویی باشند. البته سناریوها نباید مبتنی بر عدم قطعیت‌ها باشند چون شما را با تعدادی از نیروهای محرک مهم غیرقابل پیش‌بینی رها می‌کنند. در صورتی که بتوان ارتباط بین نیروهای محرک را تشخیص داد،‌ می‌تواند مفید باشد. درنهایت تمام سناریوهای غیر ممکن کنار گذاشته می‌شود (برای مثال استخدام کامل و تورمِ صفر).

 

گام ششم- نیروهای مرتبط را دسته بندی کنید.

 

در صورت امکان نیروها را به دو نیروی مهم کاهش دهید (تا امکان نمایش سنارویوها در یک نمودار شسته رفته XY پدید آید).

گام هفتم- ارزیابی نیروها

برای بررسی پایداری و معقول بودن نیروهای محرک سه نکته کلیدی زیر باید ارزیابی شوند:

چارچوب زمانی: آیا نیروهای محرک با چارچوب زمانی مسئله سازگار است؟

سازگاری درونی: آیا نیروهای نامعینی که بتوانند سنارویوهای ممکنی بسازند وجود دارد؟

منابع مجازی ذینفعان: آیا در حال حاضر برخی از ذینفعان در یک عدم تعادل نسبت به موقعیت قبل هستند و آیا این سناریو را استنتاج خواهند کرد؟ آیا ممکن است سناریوهای محتملی ساخت که در آنها به ذی نفعان توجه می شود؟ در ساخت سناریوهای کلان در دولت، سازمانهای بزرگ و غیره این مهمترین مسئله است که بر خروجی تاثیر خواهد گذاشت.

 

گام هشتم-  تعریف سناریوها

 

در صورت امکان سناریوها را در یک شبکه ترسیم کنید. معمولاً 2 الی 4 سناریو ساخته می شوند. نیازی نیست که موقعیت جاری در وسط دیاگرام باشد (ممکن است تورم در حال حاضر پایین باشد)، و ممکن است سناریوهای ممکن یک (یا چند) نیروی نسبتاً پایدار را نگه دارد، مخصوصاً‌ هنگامی که از 3 و یا بیشتر از 3 نیروی محرک استفاده می‌شود. یک رویکرد می‌تواند تمام عوامل مثبت را در یک سناریو بسازد و تمام عوامل منفی را (وابسته به وضعیت جاری) در یک سناریوی دیگر، و سپس آنها را پالایش کند. در انتها،‌ سعی کنید از سناریوهای نمونه مطلقاً خوب و نمونه مطلقاً بد اجتناب کنید.

 

گام نهم- به تفصیل نوشتن سناریوها

 

شرح دهید چه چیزی اتفاق افتاد و دلایل سناریو پیشنهاد شده چیست. برای کمک به تحلیل های بعدی، سعی کنید تا دلایل به گونه‌ای بیان شود که بتواند گویای چرایی تغییر باشد. در نهایت به هر سناریو یک نام توصیفی و جذاب بدهید تا مراجعات بعدی ساده شود.

 

گام دهم- ارزیابی سناریوها

 

آیا هدف را تآمین کرده است؟ آیا دارای سازگاری درونی است؟ آیا به طرح اولیه شبیه است؟ آیا آنها بیانگر نتایج  متناسبی هستند؟

 

گام یازدهم- شناسایی نیازهای تحقیقاتی

 

بر اساس سناریوها، تعیین کنید کجا اطلاعات بیشتری مورد نیاز است. هرجا که بود، اطلاعات مورد نیاز بیشتر را از طریق شناخت انگیزه‌های ذینفعان،‌ خلاقیت و نوآوری‌هایی که ممکن است در صنعت رخ دهد، بدست آورید.

 

گام دوازدهم- توسعه روش‌های کمی

 

در صورت امکان،‌ مدل‌ها را توسعه دهید تا به کمی شدن دستاوردهای سناریوهای مختلف کمک کند،‌ مثل نرخ رشد، گردش وجوه و غیره. البته این گام در مقایسه با دیگر گام‌ها، نیازمند مقدار قابل توجهتری از کار است زیرا ممکن است در کنار سایر تحلیل های مورد توجه قرار نگرفته و کنار گذاشته شود.

 

گام سیزدهم- به سناریوهای تصمیمی توجه کنید.

گام های بالا را در یک فرایند تکرار شونده پیگیری کنید تا جایی که به سناریوهایی برسید که پی آمدهای اساسی را که با سازمان مواجه است مورد توجه قرار می دهد. سعی کنید تمام جنبه های سناریوهای ممکن را ارزیابی نمایید.

 منبع : سناریونویسی، ‌قرائتی مدرن از یک کهن‌الگو

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()