آمار تکفا تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد! - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

تکفا تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد!
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
 

برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات ( تکفا) کشور که تا سال ١٣٨٨ بنا کاربرد وسیعی از فناوری اطلاعات در کشور را در بر داشته باشد متاسفانه به دلائل نامعقولی از سال ١٣٨۵ دچار وقفه و شاید تعطیلی گردید. در طرح فوق گستره وسیعی از فناوریهای جدید بخصوص برای استقرار دولت الکترونیکی وتجارت الکترونیک پیش بینی گردیده بود. که با استقرار زیرسامانه های آن تا پایان سال ١٣٨٨ قطعا امرور چیزی به عنوان تعطیلی به علت کاربرد سامانه هایی برخط نامفهوم می بود.

ولی متاسفانه از آنجا که از وجود آن سامانه ها به صورت یکپارچه خبری نیست لذا باید آثار منفی تعطیلی پایتخت را در اقتصاد کشور تحمل نمود و چه بسا که شاهد شرایط بدتری نیز نباشیم با وضع باید اذعان نمود که اگر تکفا در کشور تعطیل نمی شد امروز تهران به این شکل تعطیل نمی شد!.........................

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()