آمار سال جهاد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی یا دانش - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

سال جهاد اقتصادی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی یا دانش
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
 

در اغاز سال نیکوی پارسی ٩٠ همانند سالهای قبلی مقام معظم رهبری سال جدید را سال جهادی اقتصادی نام گذاری نمودند . همگان می دانیم که در عصر انفجار اطلاعات هیچ برنامه توسعه و جهشی بدون  بهره جستن از استراتژیها و راهبردهای مبتنی بر فناوریهای نوین و هدفگذاری مبتنی بر چشم انداز برنامه بلندمدت استراتژیک موفق نخواهد بود. سکان حرکت توسعه و پیشرفت به سرمنزل نخواهد رسید. در کشور ما نیز برنامه پنچ ساله چهارم بر توسعه دانایی محور بنیان نهاده شده بود امام متاسفانه کاستی های در اجرای برنامه فوق الذکر مشاهده  گردید به نحویکه عده ایی مدعی شدند از اهداف برنامه جلوترند . عده ای دیگر عملکرد مجریان و متولیان برنامه را ناموفق عمل نمودند ، عده ای دیگر نیز ادله را بر خروج مجریان از مسیر برنامه فوق با مستندات و براهین کافی صحه گذاشتند، دیگرانی نیز علی رغم آنکه برنامه را ناموفق و نامناسب می دانستند ولی در عمل همان برنامه ناقص و نامناسب را یک سال تمدید نمودند و ... بگذریم .

مقام معظم رهبری معمولا بعضی از  موارد کاستیهای موجود را به صورت هوشمندانه تذکر می نمایند به نظر می رسد تاکید مقام رهبری  دائر بر نامگذاری سال جاری بنام جهاد اقتصادی دلالت بر بازگشت به فرایند توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش یا دانایی دارد ...


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()