آمار نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳
 

قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی نرم افزار دو

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

تعدادی نمونه سوال مربوط به  مباحث هفته دوم تا دوازدهم در این وبلاک جهت کمک و راهنمایی به شما عزیزان گذاشته است که امیدوارم برای امادگی شما عزیزان برای پایان ترم مفید بوده باشد. ضمنا سوالاتی مشابه از مباحث مربوط به هفته سیزدهم تا هفته اخر در سوالات امتحان پایانی شما لحاظ خواهد شد .

ضمنا اخرین موعد تحویل  پروژه درس حاضر اولین اول تیر ماه می باشد

با ارزوی موفقیت برای شما

قسمت اول نمونه سوالات در ادامه مطلب ... قابل دسترس می باشد


نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار دو – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان نیمسال دوم سال تحصیلی 9293 عیسی نجفی

 

1-      مفهوم مدیریت کیفیت نرم افزار ( کیفیت – کنترل کیفیت – تضمین کیفیت – هزینه کیفیت)

2-      کدام عوامل را باید برای انتخاب ساختار سازمانی تیم نرم افزاری مد نظر قرار داد؟

                                                               i.      درجه محاوره مورد نیاز

                                                             ii.      اندازه تخمینی برنامه نهایی

                                                            iii.      قطعی بودن موعد تحویل

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

3-      در بعد کیفیت نرم افزار کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      کیفیت طراحی نرم افزار به خصایصی برمیگردد که طراحان برای آن عنصر بیان می نمایند

                                                             ii.      کیفیت انطباق نرم افزار درجه ای است که به ان میزان توصیف طراحی در طی فرایند ساخت نرم افزار دنبال میشود

                                                            iii.      در توسعه نرم افزار ، کیفیت طراحی شامل نیازمندیها ، توصیف و طراحی سیستم میشود

                                                           iv.      کیفیت انطباق به صورت عمده بر پیاده سازی تمرکزی ندارد و رضایت کاربر رابطه ای با انطباق محصول ندارد

4-      تضمین کیفیت نرم افزار  SQA  (  وظایف  مهندسین نرم افزار ، وظایف گروه تضمین کیفیت نرم افزار ، )

5-      در بعد تضمین کیفیت نرم افزار کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      نیازمندیهای نرم افزار ، اساس اندازه گیری کیفیت هستند

                                                             ii.      در کیفیت نرم افزار ضرورتی به لحاظ  نیازمندیهای غیر ذکر شده (ضمنی ) نیست.

                                                            iii.      مهندسین نرم افزار در تضمین کیفیت نرم افزار مسئول انجام کارهای فنی می باشند

                                                           iv.      گروه SQA مسئول طرح ریزی تضمین کیفیت ، تحلیل و گزارش دهی می باشند

6-      در مبحث تضمین کیفیت نرم افزار کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

                                                               i.      مهندسین نرم افزار کیفیت را هدف قرار می دهند و فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت را انجام می دهند

                                                             ii.      فعالیتهای کنترل و تضمین کیفیت  به وسیله اندازه ها  Measures   و متدهای فنی قوی ، ایجاد بازنگری فنی رسمی و انجام تستهای نرم افزاری با برنامه انجام میشود

                                                            iii.      بازنگری نرم افزار به این معنی است که در مقاطع مختلفی در طی مهندسی نرم افزاربازنگریهایی انجام میشود تا خطاها و خرابی های کشف شده را بیابند

                                                           iv.        بازنگری نرم افزار ، کار تصویه فعالیتهای مهندسی نرم افزار را انجام می دهد

7-      نیازمندیهای وظیفه ای و نیازهای غیر وظیفه ایی نرم افزار را توصیف نمایید

8-      تکنیک تحلیل مقادیر مرزی   (  Boundary Value Analysis )برای کدامیک از موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد

                                                               i.      تحلیل امکانپذیری

                                                             ii.      تحلیل خواسته ها

                                                            iii.      آزمون جعبه سیاه

                                                           iv.      ازمون جعبه سفید

9-      کدام  گزینه جزو اهداف ساختن دیاگرام مورد کاربرد  Use case  نیست؟

                                                               i.      تعریف نیازمندیهای عملیاتی و وظیفه ای سیستم

                                                             ii.      تعریف سلسله مراتب اشیاء برای یک سیستم

                                                            iii.      فراهم اوردن پایه ایی برای تست اعتبار

                                                           iv.      فراهم اوردن تشریحی از محاوره بین کاربران

10-  تفاوت آزمایش  Test  یک محصول نرم افزاری با  Debug  کردن را تشریح نمایید

11-  خصوصیات یک نرم افزار قابل تست را بیان و تشریح نمایید

12-   چه نوعی از خطاها ممکن است در تست جعبه سیاه پیدا نشوند اما توسط تست جعبه سفید قابل کشف و اشکار شدن بوده باشند؟

13-  اهداف تست نرم افزار را بیان و تشریح نمایید

14-  چرا باید برای تست نرم افزار از یک تیم مستقل استفاده نمود؟

15-  مراحل انجام فعالیتهای تست نرم افزار را به ترتیب بیان نمایید

16-  مفهوم تست واحدها در ازمون نرم افزار چیست؟

17-  مفهوم تست اعتیادگونه  Smoke Testingچیست؟

18-  مباحث راهبردی  که باید در تست نرم افزار مورد نظر قرار گیرند را بیان نمایید

19-  تست پذیرش  Acceptance Test  معمولا توسط چه کسی به انجام میرسد؟  کاربران نهایی

20-  مفهوم تست ساندویچ عبارت است از تست پایین به بالا برای ماژولهای مادون یا  Subordinate

21-  زبان  UML  در مدل سازی تحلیلی بر کدام جنبه تاکید دارد؟

                                                               i.      مدل رفتاری و مدل تحلیل

                                                             ii.      مدل رفتاری و مدل پیاده سازی

                                                            iii.      مدل کاربر و مدل محیطی

                                                           iv.      مدل کاربر و مدل ساختاری

22-  مفهوم پنهان سازی اطلاعات  Information Hiding

23-  هدف از پنهان سازی  اطلاعات  Information Hiding  حذف کدامیک از انواع  جفت شدن  Coupling  زیر است

                                                               i.      Content

                                                             ii.      Common

                                                            iii.      Data

                                                           iv.      Stamp

24-  کدامیک  از جملات زیر نادرست است

                                                               i.      در معماری مخزنی  Repository  تکامل داده ها مشکل و هزینه بر است

                                                             ii.      معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده برای  داده های توزیع شده مناسب است

                                                            iii.      معماری مخزنی برای به اشتراک گذاشتن حجم زیادی از داده ها مناسب است

                                                           iv.      در معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده مدل داده ای مشترکی مورد استفاده قرار میگیرد

25-    بازنگری فنی رسمی  FTR ( Formal Technical Review)  نرم افزار موثرترین فیلتر از دیدگاه تضمین کیفیت بوده و توسط ................ انجام میشود

                                                               i.      مهندسین ناظر

                                                             ii.      مهندسین نرم افزار

                                                            iii.      مهندسین مشاورین

                                                           iv.      اشخاص ثالث که کار تست نرم افزار را انجام می دهند

26-  تضمین آماری کیفیت نرم افزار ( کاربرد و مجموعه فعالیتها  )

27-  در یک شرکت نرم افزاری مجری توسعه سیستم های جامع نرم افزاری ، وظیفه مدیریت پروژه نرم افزاری جدیدی بر عهده شما گذاشته شده است . وظیفه شما ایجاد یک برنامه کاربردی کاملا مشابه با برنامه های کاربردی دیگری است که تیم شما قبلا انرا را ایجاد نموده است با این تفاوت که این پروژه بزرگتر و پیچیده تر از پروژه قبلی است . و درخواستهای  متشری به طور کامل توسط وی مستندسازی شده و در اختیار شما قرار گرفته است . شما چه ساختاری تیمی و کدام مدل ( های ) فرایند نرم افزاری را برای مدیریت پروژه انتخاب خواهد بود.

  • ساختار تیمی کنترل شده متمرکز و مدل توسعه نرم افزار مبتنی بر مولفه  - با توجه به اینکه  محصول جدید یا مورد نظر قبلا در قالب یک مساله ایجاد شده است لذا ساختار تیمی کنترل شده متمرکز بهتر جوابگو خواهد بود. بعلاوه قطعا از پروژه ای که قبلا به انجام رسیده است ،  قطعات اماده استفاده ای موجود خواهد بود که می توان از انها در پروژه جدید استفاده نمود و چون مستندات خواسته های مشتری اماده است و محدودیتهای زمانی نیز ندارد ، نیازی به روشهای تکراری مانند افزایشی و حلزونی و روشهای مثل  RAD  نیست

28-  کدام گزینه هزینه های وابسته به کیفیت نرم افزار را نشان می دهد

                                                               i.      پیش گیری ، ارزیابی ، خرابی

                                                             ii.      افراد ، فرایند، محصول

                                                            iii.      مشتریان ، توسعه دهندگان ، نگهداری

                                                           iv.      تمامی گزینه ها

29-    کدام گزینه  سه مرحله اساسی روش Six Sigma  را نشان می دهد

                                                               i.      تحلیل ، بهبود ، کنترل

                                                             ii.      تعریف ، اندازه گیری ، تحلیل

                                                            iii.      تحلیل ، طراحی ، ارزیابی

                                                           iv.      تعریف ، اندازه گیری ، کنترل

30-  کدامیک از انتخابهای زیر جزو بخش های طرح  SQA  نمی باشد

                                                               i.      مستندات

                                                             ii.      بازنگریها و بازرسیها

                                                            iii.      تست

                                                           iv.      بودجه و تخصیصات

 

31-  در مبحث تضمین کیفیت نرم افزار و مفهوم قابلیت اعتماد نرم افزار ( Software Reliability  ) کدامیک از عبارت زیر نادرست می باشد

                                I.            قابلیت اعتماد  نرم افزار عبارت است از احتمال عملیات عاری از خرابی یک برنامه کامپیوتری ، در محیطی معین و برای مدت زمانی مشخص

                              II.            معیار قابلیت اعتماد نرم افزار همانند عوامل  کیفیت نرم افزار به صورت مستقیم و یا با استفاده از داده های تاریخچه ایی و توسعه ای ، قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد

                            III.            یک خرابی در نرم افزار عبارت است عدم انطباق با نیارمندهای نرم افزار ، که ممکن است دارای دسته بندیهایی باشد

                            IV.            موجود بودن (  Availability ) در نرم افزار عبارت است احتمال اینکه یک برنامه در یک نقطه از زمان و بر اساس نیازمندیهایش ، در وضعیت عملیاتی ( در حال کار ) باشد

32-  ایمنی نرم افزار  ( تعریف ، شرح )

33-  کدامیک از مدلهای فرایند توسعه نرم افزار بیان شده در زیر تاکید بر قابلیتهای استفاده مجدد تولید شده ی نرم افزاری ندارد

                                                               i.      نمونه سازی (  Prototype )

                                                             ii.      افزایشی (Incremental)

                                                            iii.      Component Based Development  توسعه مبتنی بر مولفه

                                                           iv.      Rapid Application Development توسعه سریع نرم افزار

  • در نمونه سازی ، یک نمونه ممکن است طرحی روی کاغذ یا نرم افزاری مشابه باشد که قابلیت استفاده مجدد ندارد

34-  اگر احتمال ریسک 60% و تاثیر ریسک بر حسب هزینه  برابر با 2500 واحد پولی بوده باشد مطلوب است محاسبه میزان در معرض ریسک قرار گرفتن  Risk Exposure (  RE)

  • میزان در معرض ریسک قرار گرفتن  از رابطه حاصل ضرب احتمال ریسک در هزینه آن بدست می اید .  یعنی  RE=0.60 *2500 = 1500

35-  فعالیتهای متداول چرخه حیات سیستمهای نرم افزاری ( بیان و شرح هر مرحله )

  • مهندسی نیازمندیها User Requirement Engineering
  •  مدل سازی Modeling
  • تست Test    
  • تغییر روایت Versioning

36-  کنترل دگرگونی  Variation Control  در زمینه مهندسی نرم افزار کدامیک از عبارت زیر را در برمیگیرد.

                                                               i.      کمینه سازی تفاوت بین تخمین نیاز به منابع

                                                             ii.      تیم پروژه

                                                            iii.      ابزار و زمان تقویمی

                                                           iv.      تمامی گزینه ها

37-  یک روش از روشهای تبدیل نیازمندیهای نرم افزاری به معماری نرم افزار را بیان و شرح دهید

                                                               i.      روش فراخوانی و بازگشت یا طراحی ساخت یافته

38-  تفاوت متدلوژی ابشاری با متدلوژی ساخت یافته  SSADM  چیست ؟

39-  بهترین ساختار تیمی برای یک پروژه نرم افزاری بسیار مشکل و با درجه سختی بالا کدام است

                                                               i.      Chief Programmer – برنامه نویس ارشد

                                                             ii.      Controlled Centralized – کنترل متمرکز

                                                            iii.      Controlled Decentralized – کنترل غیر متمرکز

                                                           iv.      Democratic Decentralized – غیرمتمرکز دموکرات

 

40-  مفهوم توسعه نرم افزار  RAD  را بیان و شرح دهید                      

41-  مفهوم نرم افزاری   CASE  را بیان نمایید

42-    مفهوم  Cyclomatic complexity (or conditional complexity) پیچیدگی مشروط  را شرح دهید

                                                               i.      اندازه کمی از پیچیدگی منطقی نرم افزار است

43-  دو ابزار برای استخراج مشخصات رفتارهای ایستای  Static  موجودیتیها  Classes  نام ببرید

                                                               i.           دیاگرام توالی Sequence Diagram ,  

                                                             ii.      دیاگرام همکاری   Collaboration Diagram

44-  متدوال ترین  Measure  برای بررسی صحت  Correctness    یک برنامه  نرم افزاری کدام یک از گزینه های زیر می باشد

                                                               i.      MTTR

                                                             ii.      MTTC

                                                            iii.      تعداد  Defect

                                                           iv.      تعداد  Defect  در هر  KLOC

45-  چهار عامل اصلی به شرح زیر وجود دارند  که در تعیین کیفیت نرم افزار مهم می باشند انها را توضیح دهید

                                                               i.      قابلیت نگهداری  Maintainabilityنرم افزار بتواند با تغییرات نیازهای کاربران تکامل و توسعه یابد و نیازهای جدید انها را رفع نماید

                                                             ii.      قابلیت اطمینان  Dependability نرم افزار باید امین ، درست کار و راستگو باشد

                                                            iii.      کارایی  Efficiencyنرم افزار نباید از منابع سیستم استفاده نادرست بنماید و انها را هدر بدهد

                                                           iv.      قابلیت پذیریش  Acceptabilityنرم افزار باید بوسیله مشتری که انرا سفارش داده است پذیریش و تایید شودیعنی نرم افزار باید فابل فهم ، مفید و سازگار با سایر سیستمها باشد

46-  در ارتباط با سه عامل مشکل زا در مهندسی نرم افزار شامل موارد زیر توضیحات لازم را همرا به راه حل ارائه نمایید

                                                               i.      ناهمگونی  Heterogeneity  نرم افزار با سکوها یا محیطهای اجرائی مختلف ناسازگاریهایی دارند  - راه حل : استفاده از تکنیک هایی مختلف برای ساخت نرم افزارهایکه که بتواند با سکوها و محیط های اجرائی مختلف سازگار و همخوانی داشته باشد

                                                             ii.      تحویل  Delivery- زمان تحویل نرم افزارها معمولا با جدول زمانبندی تقویمی مغایرات داشته و تاخیرات مشکل ساز می باشد – راه حل : استفاده از تکنیک های مختلف توسعه نرم افزار برای هر چه سریع تر و به موقع تر کردن زمان تحویل نرم افزار

                                                            iii.      اعتماد -  Trust- نرم افزار مورد اعتماد کاربران یا مشتریان نرم افزار نمی باشد راه حل : استفاده از تکنیک هایی که نشان دهد نرم افزار ارائه شده می تواند از طرف کاربران آن مورد اعتماد قرار گیرد

47-  یکی از دسته بندیهای موجود که مبین خوب بودن نرم افزارها می باشد عوامل موثر را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می نماید این عوامل را توصیف نمایید

                                                               i.      عوامل خارجی – عواملی است که توسط کاربران یا مشتریان نرم افزار تشخیص داده میشوند و دلالت بر تامین اهداف مورد نظر کاربران دارند که عبارتند از صحت برنامه  Correctness  ، استحکام  Robustness به مفهوم قابلیت جواب دادن در شرایط غیرعادی  ، قابلیت توسعه  Extendability  یعنی تغییر نیازمندیها ، قابلیت استفاده مجدد  Reusability  ، سازگاری  Compatibility  ، قابلیت حمل  Portability  یعنی قابل اجرائ بودن روی سکوهای مختلف و کارایی

                                                             ii.      عوامل داخلی – عواملی است که برای متخصصین مهندسی نرم افزار قابل درک بوده و دلالت بر ابزاری دارد که استفاده از ان ابزار رسیدن به هدف را ممکن می نماید

48-  مفهوم فرایند نرم افزار – وقتی محصول یا سیستمی ساخته میشود از یک سری مراحل قابل پیش بینی استفاده میشود و نقشه مسیری امکان نیل به نتایجی در زمان معین و با کیفیت مطلوب را فراهم می نماید این نقشه که مسیر را مشخص می نماید فرایند نرم افزار نامیده میشود. در فرایند سوالاتی مانند چه کسی کار تولید محصول نرم افزار را انجام میدهید ؟ مراحل انجام کار چیست ؟ محصول کار چیست؟ مطرح می باشد سه عامل اصلی برای کنترل فرایند کیفیت نرم افزار توسط مدیر وجود دارند که عبارتند از فرایند به معنی زیرساختی که تمامی فعالیتهای روی نرم ازفار را به هم پیوند می دهد – روشهای مهندسی نرم افزار یا متد  Methods  به معنی چگونگی ساخت نرم افزار از بعد تکنیکال که شامل تحلیل نیازها ، طراحی ، ساخت برنامه ، تست ، حمایت و نگهداری میشود – ابزار  Tools   که برای فرایند  ابزارهایی اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک را فراهم می نماید

49-  مفهوم  CASE – Computer-Aided Software Engineering  : سیستیم برای حمایت از توسعه نرم افزار یا مهندسیی کامپیوتر به کمک کامپیوتر . CASE  نرم افزار ، سخت افزار و یک پایگاه داده مهندسی را به هم پیوند می دهد که در کنار هم یک محیط مهندسی نرم افزار را ایجاد می نمایند

50-  توصیف فازهای مهندسی نرم افزار – تعریف  Definition  ، توسعه  Development ، نگهداری  Support

 

     


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()