آمار نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
 

قابل توجه دانشجویان محترم درس مهندسی نرم افزار دو

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار دو – دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان نیمسال دوم سال تحصیلی 9293 قسمت دوم  

 دریافت فایل ورد - قسمت دوم 

نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان قسمت یک

دریافت فایل ورد قسمت اول
نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزارII دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قسمت دو

 

قسمت دوم  در ادامه قابل دسترسی می باشد


51-  توصیف تغییرات موجود در فاز نگهداری نرم افزار ، چهار نوع تغییر شامل

                                                               i.      تصحیح به رفع خطاهای احتمالی

                                                             ii.       منطبق سازی به مفهوم تطبیق دادن مهندسی نرم افزار با تغییرات جدید سخت افزار و غیره

                                                            iii.       پیشرفت و تکمیل به مفهوم اضافه کردن خصوصیات و قابلیتهای جدید

                                                           iv.      جلوگیری به مفهوم مهندسیی مجدد نرم افزار به خاطر اوردن زوال ان و اعمال تغییرات نیازمندیهای جدید به ان

  • هر نرم افزاری با بکار بردن سه فاز تعریف ، توسعه و نگهداری مهندسی میشود

52-  مدل ابشاری به عنوان یک مدل ............................ شناخته میشود

                                                               i.      چرخه حیات کلاسیک

                                                             ii.      مرجع

                                                            iii.      حلزونی مانند

                                                           iv.      اشفته ، شلوغ و بی نظم

53-  مدل توسعه نرم افزار افزایشی  Incremental

                                                               i.      در مواقعی که نیازمندیها معین باشد مناسب است

                                                             ii.      در مواقعی که یک هسته اولیه از نرم افزار که کار میکند به شدت مورد نیاز است مناسب خواهد بود

                                                            iii.      بهترین روش برای مواقعی است که تیم توسعه وسیع است

                                                           iv.      یک مدا چرخشی است که برای محصولات تجاری استفاده نمیشود

54-  یک محیط فرضی را در نظر میگیرم که قرار است برای آن یک سیستم نرم افزاری توسعه دهیم . این محیط به نحوی است که با نرم افزاری که که روی ان نصب میشود وفق می پذیرد و تغییر می کند . برای توسعه چنین سیستمی چه روش فرایندی مناسبتر خواهد بود؟

                                                               i.      روش تکاملی

                                                             ii.      روش ابشاری

                                                            iii.      روش نمونه سازی

                                                           iv.      روش  RAD

  1. با توجه به اینکه محیط بعد از نصب نرم افزار تغییر می کند ممکن است نیازمندیهای ان تغییر کند پس مدلی تکاملی بهتر خواهد بود . کلا در محیط های پویا رو تکاملی بهتر کار میکند

55-  توصیف  مفهوم تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و نگهداری در مدل چرخه حیات کلاسیک یا مدل ترتیبی یا مدل ابشاری

56-  توصیف مدل حلزونی Spiral Model

57-  توصیف مدل همروند  Concurrent Development Model

58-  توصیف مدل توسعه سریع نرم افزار  Rapid Application Development

59-  توصیف مدل نمونه سازی  Prototyping Model

60-  توصیف مدل حلزونی  Win-Win

61-  توصیف مدل روشهای فرمال  Formal Methods Model

62-  توصیف فرایند  RUP   Rational Unified Process

63-  توصیف تکنیکهای نسل چهارم  4GT Fourth Generation Techniques

64-  توصیف مراحل مهندسی نیازمندیها   Requirement Engineering

  1. استخراج نیازمندیها
  2. تحلیل و مذاکره نیازمندیها
  3. تعریف نیازمندیها
  4. مدل سازی سیستم
  5. اعتبار سنجی نیازمندیها
  6. مدیریت نیازمندیها

65-  اصول و مبانی تحلیل در مهندسی نیازمندیها

  1. تحلیل نیازمندیها شامل تشخیص مساله Problem Recognitions  ، ساخت راه حل و ارزیابی  Evaluation and Synthesis ، مدل سازی Modeling، تعریف و تعیین مشخصات  Specification  ، بازنگری  Review
  2. اصول عمکلرد روشهای تحلیل شامل

                                                               i.      شناخت و نمایس دامنه اطلاعات

                                                             ii.      تعریف عملیاتی که نرم افزار انجام میدهد

                                                            iii.      نمایش رفتار نرم افزار

                                                           iv.      دسته بندی مدلهایی که نمایانگر اطلاعات ، توابع و رفتار هستند به نحویکه جزئیات به صورت لایه ای و یا سلسله مراتبی نشان داده شود و پیچیدگیهای انها کاهش یابد

                                                             v.      انتقالی نمودن فرایند تحلیل به مفهوم از اطلاعات ضروری به طرف جزئیات پیاده سازی حرکت نمایم

66-  کپسوله سازی صفات و عملیات در یک شی ...........................

                                                               i.      استفاده مجدد از این اطلاعات را اسان می نماید

                                                             ii.      هزینه نگهداری برنامه را بالا می برد

                                                            iii.      دستاوردهای برنامه نویسی ضعیفی

                                                           iv.      هیچکدام

67-  دو معیار مفید برای زمانبندی پروژه های شی گرا عبارتند از :

                                                               i.      تعداد کلاسهای کلیدی و تعداد کلاسهای حمایت

                                                             ii.      تعداد تکرارهای اصلی و تعداد توافقاتی که کامل برگشته اند

                                                            iii.      تعداد سناریوهای موجود و تعداد ساب سیستمها

                                                           iv.       تمامی گزینه های بالا

68-  کدامیک از گزینه های زیر را می توان در یک سماله به عنوان یک شی کاندید در نظر گرفت؟

                                                               i.      وقایع  Events

                                                             ii.      افراد  People

                                                            iii.      ساختار  Structure

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

69-  کدامیک از گزینه های زیر از اجزای مدل داده می باشند

                                                               i.      صفات  Attributes

                                                             ii.      اشیاء داده ایی  Data Objects

                                                            iii.      ارتباطات  Relationships

                                                           iv.      هر سه گزینه صحیح است

70-  کدام گزینه محتویات دیکشنری داده هر نرم افزار را نشان می دهد؟

                                                               i.      اجزای پیکربندی

                                                             ii.      اشیاء داده ایی

                                                            iii.      دیاگرامها

                                                           iv.      علائم

71-  اولین مرحله در هر مدل فرایند  OOA   Object-Oriented Analysis ,  کدام است ؟

                                                               i.      ساخت مدل شیء – رابطه

                                                             ii.      تعریف همکاری  Collaboration  بین اشیاء

                                                            iii.      استخراج نیازمندیهای کاربر

                                                           iv.      انتخاب یک زبان برای ارائه و نمایش

72-  کدامیک از موارد زیر مراحل متدلوژی  JACKSON  را تشکیل می دهد

                                                               i.      مدل سازی ، شاخت شبکه ، پیاده سازی و اجراء

                                                             ii.      بررسی احتیاجات ، طراحی تفضیلی ، برنامه نویسی

                                                            iii.      بررسی احتیاچات ، مدل سازی ، پیاده سازی و اجراء

                                                           iv.      بررسی احتیاجات ، ساخت شبکه ، پیاده سازی و اجراء

73-  کدام گزینه در طراحی نرم افزار اهمیت بیشتری دارد

                                                               i.      دقت

                                                             ii.      پیچیدگی

                                                            iii.      کارایی

                                                           iv.      کیفیت

74-  کدام کی از مدلهای زیر یک معماری نرم افزار را نشان نمی دهد

                                                               i.      داده

                                                             ii.      پویا

                                                            iii.      فرایند

                                                           iv.      ساختاری

75-  جفت شدن  Coupling  یک نمایان کننده کمی است از میزان درجه اینکه یک ماژول ............

                                                               i.      بتواند به صورت فشرده تر نوشته شود

                                                             ii.      به ماژولهای دیگر و دنیای خارج ارتباط دارد

                                                            iii.      تنها بر روی یک چیز تمرکز داشته باشد

                                                           iv.      قادر باشد تا کارش را در یک زمان معقولی به انجام برساند

76-  هدف از تست جعبه سیاه ، یافتن کدام دسته از خظاهای زیر می باشد؟

                                                               i.      عملیات نادرست یا کمبود ان

                                                             ii.      خطاهای واسط

                                                            iii.      خطاهای کارایی

                                                           iv.      تمامی گزینه های بالا

77-  کدامیک از روشهای تست زیر ، حالات تست را به نحوی به کار می برد تا منطق درونی یک ماژول نرم افزاری را وارسی نماید

                                                               i.      تست رفتاری

                                                             ii.      تست جعبه سیاه

                                                            iii.      تست جعبه خاکستری

                                                           iv.      تست جعبه سفید

78-  کدام گزینه جزو خصوصیات غیر قابل اندازه گیری یک طراحی شی گرا می باشد؟

                                                               i.      کامل بودن

                                                             ii.      بازده  Efficiency

                                                            iii.      اندازه  Size

                                                           iv.      عدم پایداری

79-  کدام گزینه ، دسته ای از  معیارهای تسن نرم افزار را ارائه می نماید

                                                               i.      معیارهای که بر پوشش تست تمرکز دارد

                                                             ii.      معیارهایی که تعداد حالات تست مورد نیاز را پیش بینی می نماید

                                                            iii.      معیارهایی که بر کارایی رفع خطا تمرکز دارد

                                                           iv.      گزینه اول و دوم

80-  کدام  گزینه بهترین مدل سازمانی تیم پروژه را برای حل مسائل بسیار پیچیده نشان می دهد؟

                                                               i.      مدل بسته

                                                             ii.      مدل باز

                                                            iii.      مدل تصادفی

                                                           iv.      مدل همگام

81-  چگونه یک مدیر پروژه نرم افزاری می تواند خرابی نرم افزاری را کاهش دهد؟

                                                               i.      دوبرابر کردن اندازه پروژه

                                                             ii.      درست شروع کردن

                                                            iii.      دنبال کردن تغییرات

                                                           iv.      گزینه دوم وسوم

82-  کدامیک از گزینه های زیر ، دلیل اندازه گیری فرایندها ، محصولات و منابع نرم افزاری است؟

                                                               i.      برای تبیین انها

                                                             ii.      برای ارزیابی انها

                                                            iii.      برای بهبود انها

                                                           iv.      هر سه گزینه صحیح است

83-  کدامیک از گزینه های زیر جزو مزایا  Function Point - FP  (معیارهای مبتنی بر عملیات )، به عنوان اندازه ای از عملیات تحویلی می باشد؟

                                                               i.      FP  را می توان به راحتی محاسبه نمود

                                                             ii.      FP غیر وابسته به زبان است

                                                            iii.      FP  را می توان قبل از تکمیل طراحی محاسبه نمود

                                                           iv.      گزینه دوم وسوم صحیح است

84-  کدامیک از گزینه های زیر جزو جنبه های محصول نرم افزاری که توسط عوامل کیفیت نرم افزاری McCall  ارائه میشود نیست؟

                                                               i.      توانایی تحمل تغییر

                                                             ii.      توانایی تطابق با محیط های جدید

                                                            iii.      خصوصیات عملیاتی

                                                           iv.      هزینه های محصول و زمانبندی

85-  کدام گزینه ، مزایای استفاده از  LOC  - Line of Code  تعداد  خط کد ، را به عنوان معیار اندازه گرا به درستی بیان می نماید؟

                                                               i.      LOC  به راحتی قابل محاسبه است

                                                             ii.      LOC  اندازه ی وابسته به زبان است

                                                            iii.      LOC اندازه ای غیر وابسته به زبان است

                                                           iv.      LOC  را می توان قبل از تکمیل طراحی محاسبه کرد

86-  تعداد افراد مورد نیاز یک پروژه نرم افزاری ........ تعیین میشود

                                                               i.      پس از تخمین تلاش مورد نیاز توسعه

                                                             ii.      توسط اندازه بودجه پروژه

                                                            iii.      با ارزیابی پیچیدگی فنی نرم افزار

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

87-  یک محیط نرم افزاری شامل کدام یک از گزینه های زیر است

                                                               i.      مشتریان و توسعه دهندگان

                                                             ii.      چارچوب های سخت افزاری

                                                            iii.      ابزارهای نرم افزاری

                                                           iv.      گزینه های 2و 3

88-  قطعات نرم افزاری قابل استفاده مجدد باید ...............................

                                                               i.      جهت دسترسی اسان فهرست بندی شوند

                                                             ii.      جهت کاربرد اسان استاندارد سازی بشوند

                                                            iii.      جهت یکپارچه سازی اسان اعتبار سنجی بشوند

                                                           iv.      تمامی موارد بالا

89-  کدام گزینه کمترین میزان تلاشی را که اصل 40-20-40   پیشنهاد می نماید نشانگر می دهد؟

                                                               i.      تخمین و طرح ریزی

                                                             ii.      تحلیل و طراحی

                                                            iii.      برنامه نویسی

                                                           iv.      تست

90-  درستی و نادرستی تک تک عبارات زیر را با درج عنوان درست یا غلط جلوی عبارت تعیین نمایید

                                                               i.      معیارهای نرم افزاری که توسط یک سازمان انتخاب میشوند از اهداف تجاری و فنی که ان سازمان قصد رسیدن به ان را دارد استخراج میشود. درست

                                                             ii.      به دلیل اینکه کلاس عنصر غالب یک سیستم شی گرا است ، نیازی به تعریف معیارهای مبتنی بر کلاس نیست . نادرست

                                                            iii.      SEI CMM ( Capability Maturity Model )  مدلی برای ارزیابی خوبی فرایند توسعه نرم ازفار در یک سازمان و بهبود فرایند می باشد . درست

                                                           iv.      یکی از مهمترین قسمتهای تحلیل نیازمندیهای نرم افزار این است که مطمئن شویم توسعه دهنده نرم ازفار نیازهای مشتری را درست فهیمده است . درست

                                                             v.      پرسش سوالهای غیر وابسته به موضوع ، راه موثری در استخراج نیازهای مشتریان است . نادرست

                                                           vi.      تولید  Manufacturing  جزو لایه های مهندسی نرم افزار محسوب میشود. نادرست

                                                          vii.      از مشکلات استفاده از تعریف مشخصات با زبان طبیعی می توان گفت که انعطاف پذیری بیش از حد  Over-Flexibility  به معنی این می باشد که یک چیز ممکن است به روشهای مختلفی در تعریف مشخصات بیان شود. درست

                                                        viii.      در  Use-case  تمامی بازگیرهای سیستم را می توان در تکرار اول استخراج نیازمندیها تشخیص داد. اما باید بازیگران اصلی را قبل از ایجاد مورد کاربردها تعیین نمود. نادرست

                                                           ix.      دردیاگرام کلاس  Class Diagram  مبحث رابطه کلاسها مفهوم  وابستگی  Dependency  رابطه ای است که بیان می کند تغییر در کلاس ممکن است بر دیگری تاثیر بگذارد. درست

                                                             x.      کیفیت نرم افزار عبارت است از میزان انطباق با نیازمندیهای صریح ، نه کمتر و نه بیشتر . نادرست


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()