آمار مدیریت بازاریابی - سازمان های غیرتجاری - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

مدیریت بازاریابی - سازمان های غیرتجاری
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
 
سازمان ها را از چند طریق می توان طبقه بندی کرد : خصوصی و دولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی ، تجاری و غیر تجاری . طبقه بندی سازمانها بر اساس تجاری و غیر تجاری بودن آن ساده تر است . باید توجه داشت که در کشور های پیشرفته بیشتر سازمان های غیر تجاری و غیر انتفاعی خدمات خود را بازاریابی می کنند.

  بازار های موجود در سازمان های غیر تجاری و اهمیت آن ها

     تفاوت عمده بین بازاریابی تجاری و غیر تجاری مربوط به نوع گروه هایی است که سازمان با آنها سر و کار دارد . در مقابل اکثر سازمان های غیر تجاری و غیر انتفاعی در کوشش های بازار یابی خود با دو بازار اصلی سر و کار دارند:     الف)  اعانه دهندگان : که در این جا وظیفه اصلی سازمان غیر تجاری عبارت است از جذب منابع.  ب) ارباب رجوع : یعنی کسانی که خدمات سازمان را دریافت می کنند .

     تشخیص بین بازار یابی تجاری و غیر تجاری بر اساس بازارهای اصلی به این دلیل مهم است که یک سازمان غیر تجاری باید دو برنامه مجزای بازار یابی انتخاب کند ، یکی برای اعانه دهندگان و دیگری برای ارباب رجوع ها.

     متخصصان امور بازاریابی در کشور های پیشرفته معتقدند باید بیش از اینها بازاریابی غیر تجاری مورد توجه قرار گیرد . با ایجاد برنامه موثر بازاریابی ، سازمان های غیر تجاری می توانند از فرصتهای ذیل استفاده کنند : امکان ارائه خدمات رضایت بخش به هر دو قسمت بازار یعنی اعانه دهندگان و ارباب رجوع ، فرصت بهبود کارآیی کلی عملیات .

طرز تفکر سازمان های غیر تجاری نسبت به بازاریابی

     بیشتر افراد شاغل در سازمان های غیر تجاری متوجه نیستند که با نوعی تجارت سرو کار دارند و باید از روش مدیریت بازرگانی استفاده کنند . چنین سازمانهایی نیاز دارند که اهداف خود را شناسایی کنند و برای رسیدن به این اهداف استراتژی ها و برنامه های خود را تنظیم و مشخص نمایند .

     بیشتر سازمانهای غیر تجاری نسبت به بازاریابی نظر مساعدی ندارند و بازاریابی را با نوعی ترفیع فروش مانند آگهی و فروش حضوری در ارتباط می دانند . این سازمان ها به ندرت مفهوم برنامه کلی بازاریابی را درک می کنند. شاید علت اصلی عدم آگاهی از ابعاد گوناگون بازاریابی و ارزش و اهمیت آن باشد.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()