آمار قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فاوا درنیمسال اول 1393 - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

قابل توجه دانشجویان درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فاوا درنیمسال اول 1393
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
 

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر - گرایش فناوری اطلاعات

(درس اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوی اطلاعات )

با توجه به اینکه اواخر نیمسال در حال فرارسیدن است لطفا مطابق با فرجه های  تعیین شده در کلاس نسبت به  انجام تکالیف و آماده نموده ارائه ها  اقدام لازم مبذول دارید

ضمنا تکالیف و موارد خواسته شده را ه را به فقط و فقط به ایمیل زیر ارسال نمایید

نمونه سوالات امتحانی را می توانید در ادامه ملاحظه بنمایید

najafy44@gmail.com


1-               در بعد مفهوم سازمان و مدیریت کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟

 1. مدیریت عملی است که به صورت آگاهانه و مستمر انجام می شود و به سازمان شکل می دهد.
 2. سازمان ها در جهت ساختن آینده ای مطلوب گامی برنمی دارند بلکه افراد باید خود در این مسیر پیشقدم بشوند.
 3. سازمان یک نهاد اجتماعی است که هدف دارد و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است
 4. سازماندهی عبارت است از تنظیم و تخصیص دادن کارها، اختیارات سازمانی و منابع بین اعضا، به گونه ای که آنها بتوانند به هدف های سازمان دست یابند

2-               در بعد مفهوم کارآیی و اثربخشی کدامیک از عبارات زیر نادرست می باشد

 1. کارایی یعنی انجام دادن کارها به نحو شایسته و درست
 2. اثر بخشی یعنی انجام درست کارهای درست
 3. کارایی یعنی انجام دادن درست کارهای درست
 4. اثر بخشی یعنی انجام دادن کارهای درست و مناسب

3-               در بعد وظایف اصلی مدیران کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد

 1. ایجاد استانداردهایی برای تسهیل کنترل ارتباطی با ضرورت برنامه ریزی ندارد
 2. برنامه ریزی مشخص کننده دو فاکتور اهداف( انچه باید انجا گیرد) و ابزار( چگونه باید به اهداف رسید )  در موضوع مدیریت نمی باشد
  1. در علم مدیریت رهبری عبارت است از راهنمایی کارکنان ، اعمال نفوذ در سازمان ، ایجاد انگیزه در کارکنان
  2. فرایند بازبینی فعالیت ها برای کسب اطلاع از انجام فعالیت ها بر طبق برنامه

4-               نقش مدیر عبارت از

 1. ارتباطی ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری
 2. تشریفاتی ، رهبری ، رابط
 3. رهبری ، تصمیم گیری ،سخنگو
 4. D.     سخنگو، ارزیاب، بازرس

5-               سازمان یک سیستم باز است زیرا :

 1. اقلام مورد نیاز را از محیط می گیرد
 2. آنها را به محصول تبدیل می کند
 3. به محیط خارجی می دهد
 4. هر سه مورد صحیح است

6-               ابعاد طرح سازمان عبارت است از بیان ویژگی های خاص سازمان که به دو گروه زیر طبقه بندی می شوند:

 1. ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری
 2. ابعاد محتوایی  و داخلی
 3. ابعاد راهبردی و خارجی
 4. ابعاد خارجی و داخلی سازمان

7-               در بعد ساختارهای سازمانی کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد

 1. صرف جویی به مقیاس در ساختار مبتنی بر نوع وظیفه    یک نقطه قوت محسوب میشود
 2. در ساختار مبتنی بر نوع محصول تصمیم گیری به صورت غیرمتمرکز یک نقطه ضعف تلقی میشود.
 3.  ساختار ماتریسی  برای سازمانهایی مناسب می باشد که منابع به همه واحدها به اندازه کافی می رسد
 4. در ساختار پیوندی سازمان ها با بهره گیری از ویژگی های دو ساختار متفاوت (محصول و ماتریسی ) می کوشند تا از نقاط قوت هر دو سازمان بهره مند اما از نقاط ضعفا انها اجتناب نمایند.

8-               مدیریت منابع انسانی عبارت است از " مدیریت اداره کارکنان و منابع انسانی عبارت است از، شناسایی اهمیت نیروی کار سازمان بعنوان یک عنصر حیاتی در کسب ( الف - ...........) و استفاده چندگانه در فعالیت‏ها و کارکردهای منابع انسانی به گونه‏ای که به طور مؤثر و منصفانه‏ای منافع فردی  ( ب - .............. ) را تضمین نماید."

 1. الف - اهداف سازمانی ، ب - کارکنان، سازمان و جامعه
 2. الف – سود              ، ب-  مالکین سازمان
 3. الف – اهداف سازمانی ، ب- سازمان و مدیریت
 4. الف – سود               ، ب- مدیریت عالی سازمان

9-               در زمینه دانش مدیریت برداشت شما از عبارت مولوی:  هرکسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند  ، دست و پا بی‏میل جنبان کی شود؟ خار و خس بی‏آب و بادی کی رود؟ چیست

 1. کار را به کاردان بدهید
 2. هر کسی می تواند هر شغلی را به عهده  بگیرد
 3. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی صلاحیت بکار گیری در هر شغلی را دارند
 4. برداشتی ندارم

10-           کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد

 1. برنامه ریزی یعنی ارائه راههایی برای عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه های مشخص و دوره زمانی  معلوم است .
 2. هدف اصلی برنامه ریزی کاهش میزان قبول خطر نسبت به حوادث احتمالی و اتخاذ   تدابیری برای نیل به موفقیت های سازمانی است.
 3. برنامه ریزی عملیاتی در سطح  فوقانی و پایه سازمان انجام  می گیرد و تاکید این برنامه ریزی بر کارایی و بازدهی است
  1. هر اندازه برنامه بیشتر روی فعالیت های یک سازمان تاثیر داشته    باشد بیشتر استراتژیک است  

11-   در بعد ملاک های عملی در مدیریت کدامیک از موارد زیر نادرست می باشد.

 1. A.      فعالیت منظم  اما غیر سازمان یافته با وجود چارت سازمانی، تعیین وظایف، شرح شغل ضروری است
 2. تصمیم گیری،اعتماد با تصمیم گیری صحیح  وبموقع صورت می گیرد
 3. مدیر می بایست در زمینه رشد سازمان فعال باشد
 4. مدیر می بایست از درگیری در مسائل ریز و جزئی سازمان پرهیز بنماید

 

12-  در ارتباط با رهبری کدامی از موارد زیر در علم مدیریت صحیح نمی باشد

 1. رهبران باید هنر یا علم نفوذ در اشخاص را  بطوری که با میل و خواسـته خود در جهت حصول به هدفـهای تعیـیـن شده گام بردارند داشته باشد.
 2. توانایی ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و علاقه مندی انجام وظیفه می کنند.
 3. - رهبری فرآیند تعامل است (بین کارکنان و رهبر)
 4. D.      راهبران نیازی به تاثیرگذاری دوطرفه ندارند

 

13-   در مبحث برنامه ریزی کدامیک از عبارت زیر صحیح می باشد

 1.  

14-  کدام مورد در ارتباط با برنامه ریزی   planning صحیح نمی باشد

 1. 1- فراگرد تعیین، تعریف هدف ،تدارک دقیق و پیشاپیش    اقدامات و وسایل جهت تحقق اهداف.
 2. 2- برنامه ریزی فرآیند تصمیم گیری.انتخاب یک تصمیم  ازچند تصمیم با ارزیابی دقیق. 
 3. 3- برنامه یعنی راه و روش معین شده آینده وبرنامه ریزی   عملیاتی که منجر به تهیه برنامه می شود.
 4. 4- طراحی و تجسم وضعیت مطلوب آینده و یافتن و ساختن  راهها و وسایل رسیدن به هدف.
 5. 5- طرح ونقشه برای آینده مطلوب و  راههای موثر وصول آن.
 6. F.       6- نگرش  غیر ذهنی قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار  برای دست یافتن به هدف مورد نظر است.

 

15-  در مبحث تفویض اختیار کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد

 1. تفویض اختیار موجب  استفاده بیشتر از نیروهای متخصص وایجاد حس اعتماد به نفس در سازمان میشود
 2. در سازمان متمرکز، اختیارات تصمیم گیری دردست مدیران بالاترین سطح قرار دارد
 3. در سازمان غیر متمرکز،اختیارات تصمیم گیری در سطوح مختلف پراکنده است(تفویض اختیار و مسئولیت)
 4. D.      پیچیدگی سازمان ها یکی از علل گرایش به عدم تمرکز محسوب نمیشود

 

16-  در سازماندهی کدامیک از موارد زیر برای مبحث صف و ستاد صحیح نمی باشد

 1. وظائف صف ، وظائفی است که مستقیماً به تحقیق هدفهای خاص سازمان مرتبط است- واحد اجرایی و عمل کننده  
 2. وظائف ستاد ، وظائفی است  برای اجرای موثر وظائف صف - کمک  کننده و پشتیبان 
 3. ستاد، نوع شخصی برای کمک به شخص مدیر(مشاوران)- تهیه    گزارش- مسئولیت با مدیر است.
 4. D.      ستاد نوع  تخصصی فاقد  مهارت و فن لازم برای کمک  به واحدهای اجرایی می باشد

 

17-  در ارتباط با مفهوم برنامه ریزی کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد

 1. برنامه ریزی یعنی ارائه راههایی برای عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه های نا مشخص و دوره زمانی           معلوم است .
 2. کاهش میزان قبول خطر نسبت به حوادث احتمالی و اتخاذ   تدابیری برای نیل به موفقیت های سازمانی است .
 3. برنامه ریزی استراتژیک یا جامع فرایندی است که در جهت تجهیز منابع سازمان و در جهت نیل به اهداف بلند مدت سازمان است . این برنامه ریزی بیشتر به اثر بخشی  نظردارد .
 4. برنامه ریزی اجرایی یا عملیاتی، اصولاً برنامه ریزی عملیاتی در سطح میانی و پایه سازمان انجام می گیرد و تاکید این برنامه ریزی بر کارایی و بازدهی است .

 

18-  در مبحث رفتار سازمانی  و مرتبط با مکتب روابط انسانی کدام مورد زیر  صحیح نمباشد

 1. آزمایش هایی که به رهبری التون مایو در کارخانه هاثورن انجام گرفت و نشان داد که افزایش و کاهش های شدید نور هیچ تأثیری بر میزان تولید ندارد(آزمایش های نور)
 2. با توجه به گیج کننده بودن نتایج آزمایش های نور ، پژوهشگران بلافاصله این آزمایش ها را از سال 1927 شروع کرده و بمدت پنج سال ادامه دادند (آزمایش های اطاق رله)
 3.  آزمایش سیم پیچی  که از سال 1931 شروع شد ، مرحله نهایی آزمایشات هاثورن بود و هدف اولیه آن ، تحلیل عینی گروه های غیر رسمی کار بود
 4. فشارهای گروهی گروه رسمی که خیلی مؤثر تر از ابزارهای تشویقی مدیریت بود ، عبارت از تحریم اجتماعی ، استهزا و نامگذاری های نا مطلوب برای افراد بودند

 

19-  در ارتباط با راهبرد (استراتژی ) کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد

 1. استراتژی صرفا  دلالت بر بهتر کار کردن دارد
 2. استراتژی انجام  کارهایی متفاوت از گذشته و یا انجام همان کارها به طریقی مشابه است.
 3. استراتژی جایگاهی است که سازمان در محیط و بازار اتخاذ می کند
 4. استراتژی قلمرو محصول و بازار بوده و جایگاهی است در محیط که در آن امکانات متمرکز شده است.

 

 1. در ارتباط با مدیریت راهبردی کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد
 2. مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین, اجرا و ارزیابی تصمیمات همه جانبه به منظور توانمندسازی سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد
 3. مدیریت استراتژیک بیشتر در طراحی سازمان استفاده می شود و  برنامه ریزی ا ستراتژیک بیشتر در محیطهای دانشگاهی استفاده می شود.
 4. ارزیابی عوامل محیطی ،مهّم‏ترین قسمت برنامه‏ریزی استراتژیک بوده و به عواملی تأکید دارد که ظهور و بروز آن‏ها در اختیار سازمان و مدیّریت نمی‏باشد
 5. D.      تجزیه و تحلیل محیط عبارت است از فرایند شناسایی عوامل عمده محیطی، ریشه یابی علل، تبیین روابط و تأثیر آنها بر یکدیگر و بر روی ساختار و رفتار نظام و پیش بینی روند و زمان بروزآنها در آینده که سرانجام فرصتها و تهدیدهای فراروی نظام را فراهم می آورد و محیط نظام را برای ما مشخص می سازد. 

 

21-  در رابطه با مفهوم افق سازمانی Vision  کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد.

 1. تعیین  افق سازمانی برای  پاسخ برای  این سوال است که  ”ما می خواهیم به کجا برسیم؟“و افق سازمانی اولین گام در برنامه ریزی استراتژیک است.
 2. تعیین  افق سازمانی برای  پاسخ برای  این سوال است که  ”ما  کجا بوده ایم ؟“واولین گام در آن  برنامه ریزی عملیاتی است.
 3. افق سازمانی اغلب یک جمله بیشتر است .
 4. عبارت " افق سازمانی ما رسیدن به یک جامعه مترقی ، فعال و شاداب  در محیط مجازی “ نمی تواند  یک افق سازمانی محسوب نمیشود.

22-در ارتباط با اصطلاحات مدیریت استراتریک کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟

 1. ماموریت سازمانی Mission   ”ماموریت سازمانی ما اطلاع رسانی و توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی ایران است “
 2. افق سازمانی پاسخ به این سوال است که : ”ما می خواهیم به کجا برسیم؟“
 3. C.      فرصتها و تهدیدات محیطیعواملی محیطی می باشند که  به میزان زیادی در حیطه اختیارات سازمان شامل عوامل چهارگانه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیتی هستند
 4. اهداف بلند مدت اهدافی است که از اجرای یک برنامه استراتژیک انتظار داریم.

 

23-  در مدیریت استراتژیک ....................................... راههایی هستند که ما را به اهداف می رسانند و چشم انداز را محقق می سازند و مهمترین ویژگی آنها ایجاد تغییرات بنیادین در نظام است.

A-     راهبردها

B-      اهداف

C-      چشم اندازها

D-     بیانیه ها

 

24-  ویژگی های اهداف یک سازمان کدام دسته از عوامل زیر می تواند باشد

A-     شاخص پذیری  ، صراحت و روشنی ، قابلیت دستیابی

B-      اولویت بندی ، سازگاری با ارزش ها

C-      سازگاری با اهداف دیگر، زمان دار بودن

D-     همه موارد صحیح است

25-  در مدیریت استراتژیک   ............... برای رسیدن به هدف و دستیابی به چشم‌انداز ترسیم‌شده ارائه‌می‌شود و راهکاری است که تحقق‌بخشیدن به آن، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختار، رفتار ودرنتیجه، عملکرد نظام است.

A-     استراتژی

B-      چشم انداز

C-      اهداف

D-     خط و مشی

26-  ……………………..، آینده‌ای واقع‌گرایانه، تحقق‌پذیر و جذاب و انگیزشی برای سازمان است

A-     چشم‌انداز

B-      افق سازمانی

C-      ماموریت

D-     گزینه اول و دوم صحیح است

27-   ................. مقاصد غایی سازمان که در قالب موضوع فعالیت تحت عناوین عملکرد موردانتظار، رفتار و ساختار مطلوب بیان می شوند.

A-     اهداف

B-      ماموریت

C-      چشم انداز

D-     رویه ها

 

28-  در راهبرد یکپارچگی  کدام راهبرد معادل مفهوم عبارت " به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه" می باشد

A-     یکپارچگی عمودی به بالا

B-      یکپارچگی عمودی به پایین

C-      افقی

D-     هیچکدام

 

29-  در راهبرد تنوع کدام عبارت معادل مفهوم "افزودن محصولات و خدمات جدید برای مشتریان کنونی" می باشد

A-     تنوع همگون

B-      تنوع نا همگون

C-      تنوع افقی

D-     هیپکدام

 

30-   کدام اصطلاح معادل تعریف " شناسایی حوزه هایی که از چشم انداز، راهبردها و برنامه های عملیاتی تأثیر پذیرفته و تغییر خواهند کرد." می باشد

A-     برنامه ریزی عملیاتی

B-      برنامه ریزی

C-      اجرای برنامه

D-     کنترل و بازبینی

31-  کدامیک از سیستم ها یا مفاهیم زیر انواع سیستم های نظارتی را تشکیل می دهند

A-     سیستم کنترل تشخیصی(مدل کلاسیک)

B-      سیستم باورها ، تعامل

C-      سیستم حدود

D-     همه موارد صحیح است

 

32-  کدامیک از موارد زیر جزئی از مدل پنج گام فرآیند مدیریت استراتژیک محسوب نمیشوند

A-     تهیه و تدوین چشم‌انداز و ماموریت

B-      قیمت گذاری

C-      تهیه و تدوین استراتژی جهت دستیابی  به اهداف

D-     اقدام و اجرای استراتژی

 

33-  مایکل همر معتقد است برای پیروزی در هر حرفهای به سه چیز نیاز داریم آن سه چیز کدامند

A-     1- دانش Knowledge

B-      2- شیوه تفکر Attitude

C-      3- نگرش ویژه Perspective

 

 

34-  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  تعریف نمایید

 

 

35-  چهار دلیل عمده برای گرایش سازمانها به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات وجود دارد که عبارتند از:

 • گسترش و بهبود فناوری
 • کمبود نیروی انسانی متخصص
 • محدودیت منابع سازمان
 • پیدایش سیستم یکپارچه

 

36-  اهداف برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بیان نمایید

 • - کسب شناخت از محیط سازمان و استراتژیهای آن
 • - تعیین استراتژیها و سیاست های کلان فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از مأموریت و اهداف سازمان
 • - تدوین معماری اطلاعاتی شامل فهرست، مشخصات و ارتباط سیست مهای اطلاعاتی
 • - تعیین نیازهای اجرایی عمده برای توسعه و اجرای سیستم های اطلاعات در سازمان
 • - تعیین مشخصات زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطی فناوری اطلاعات
 • - تعیین مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز سازمان برای پیاده سازی و اجرای سیستمهای اطلاعات

 

 

37-  در ارتباط با ضرورت تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و مزایای آن در حداقل 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه بحث نمایید

 

 

38-   فرایند  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات  با مد نظر قرار دادن استراتژیهای کسب و کار – استراتژیهای سیساتم های اطلاعاتی – استراتژیهای فناوری اطلاعات توصیف نمایید

 

39-  از دیدگاه لندر و مندلو نیز موانع برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمانها را بیان توصیف نمایید

 

40-   مفهوم همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و رویکردهای سازمانی توضیح دهید

 

 

 

 

41-  در ارتباط با پیدایش معماری اطلاعات و نقش آن در مبانی مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات توضیح دهید

 

42-   پنج لایه معماری اطلاعات در سازمانها را بیان و توضیح دهید

 

الگوی پایه ای که در معماری اطلاعاتی از آن استفاده میشود. مدل معماری سازمانی نام دارد که توسط موسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا پیشنهاد شده است. این مدل، الگویی را برای مدل سازی عناصر فناوری اطلاعات در یک سازمان فراهم می کندکه از پنج لایه زیر تشکیل شده است: معماری اهداف ، معماری اطلاعاتی ، معماری سیستم های اطلاعاتی ، معماری داده ها

 ، معماری فناوری

 

43-  در معماری  مدل سازمانی فناوری اطلاعات لایه معماری داده ها را توصیف نمایید

 

44-   با توجه به معماری پنج لایه ایی  هرم فناوری اطلاعات در یک سازمان را ترسیم و توصیف نمایید

 

45-  مراحل تدوین معماری اطلاعات سازمانی را تشریح نمایید

 

46-  بازنگری و بهکرد مستمر معماری سازمانی را تشریح نمایید

بازنگری و بهکرد در واقع یک مرحله زمانی در فرآیند معماری اطلاعاتی نیست، بلکه فعالیت مستمری است که باید برای پایش و تصحیح مداوم فعالیت ها و فرآورده های طرح همواره اجرا شود. معماری مطلوب سازمانی، حتی در طول دوره اجرای معماری اطلاعاتی نیز نیازمند تغییر و بازنگری است. برخی از عوامل و علل این تغییر عبارتند از :

ü       تغییر در فناوری های نوین اطلاعاتی

ü       آشکار شدن ضعف تحلیل های قبلی

ü       تغییرات سازمانی

ü       تغییر در سیاست ها، اهداف و راهبردهای سازمان

ü       تغییر در قوانین و الزامات محیطی

در هر پروژه معماری اطلاعاتی ضروری است ساز و کار مناسب و کارآمدی را برای بازنگری و بهکرد مداوم خود فرآیند معماری اطلاعاتی طراحی و اجرا شود.

47-  رویکرهای تدوین استراتژی را بیان نمایید

 

48-  پنج  وظیفه اصلی مدیریت استراتژیک را بیان و توضیح دهید

 

49-  رسالت و بیانیه رسالت را توضیح دهید؟

 

رسالت هر سازمانی، فلسفه وجودی او را نشان‌می‌دهد و بیان‌کننده‌ این است که:

 • فعالیت اصلی آن چیست؟ (چه‌چیزی؟)
 • فعالیت‌هایش را چگونه به انجام‌می‌رسانیم؟ (چگونه؟)
 • مخاطبان آن چه کسانی هستند؟(چه‌کسی؟)
 • فعالیت‌هایش در چه گستره‌ای انجام‌می شود؟ (کجا؟)

 

50-   شناخت راهبردی را تعریف و انواع آن را بیان نمایید

 

51-  - تحلیل محیط داخلی و خارجی دانشگاه محل تحصیل را با مد نظر قراردادن پنج مقدار برای هر مولفه داخلی و خارجی انجام دهید (تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی دانشگاه  را با تعداد پنج مقدار برای هر کدام از مولفه های چهارگانه محیطی انجام دهید )

 

52-    مدل تحلیل میدان نیرو اقای پورتر در صعنت را توصیف نمایید؟

 

 

 

53-  بینش و انگیزه های  مربوط به برنامه ریزی را بیان و توضیح دهید

سه دسته تقسیم می شوند عبارتند از :

           1) راضی  یا قانع کردن 

           2) بهینه سازی

           3) سازگاری ( توافق )

 

54-  الگوی جامع مدیریت استراتژیک  را ترسیم و توضیح دهید

                                                               i.       

55-  - تفاوتهای بین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی

 

56-   چهار مورد از موانع برنامه ریزی ذکر و توضیح دهید

 1. 1) عدم دقت در پیش بینی
 2.         2) خطای بشری در برنامه ریزی
 3.         3) قصور در اجرای برنامه
 4.         4) عدم مقبولیت برنامه
 5.         5) ترس از تغییر
 6.         6) گران بودن برنامه ریزی

 

57-  چهار مورد از انواع برنامه ها بیان و هر کدام را توضیح دهید

 1. 1) مقاصد یا مأموریتها
 2.         2) هدفها
 3.         3) استراتژیک ها ( راهبردها )
 4.         4) خط مشی ها ( سیاستهای کلی )
 5.         5) روشها
 6.        6) دستورها ( مقررات و آیین نامه ها )
 7.        7) برنامه ها و طرح ها
 8.       8) بودجه ها

 

58-  خط مشی ها چیستند ؟ و چه انواعی دارند ؟ و تفاوت آن با دستورها چیست ؟  توضیح دهید

 

59-  برنامه ریز راهبردی و عملیاتی را تعریف و تفاوتهای آندو را بین نمایید

 

60-   چرا برخی از سازمانها از رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده نمی کنند( توضیح دهید)

61-  چهار مورد از مراحل برنامه ریزی را بیان و توضیح دهید؟

 

62-  فنون موجود برای برنامه ریزی را ذکر و دو مورد را به اختصاری توضیح دهید

 

63-  اساس رفتار سازمانی چیست ؟ و هر سازمان دارای  چه ابعادی است توضیح دهید؟

 

64-  چهار ویژیگی از ویژگی های رفتار سازمانی را بیان و توضیع دهید

 

65-  نظریه مدیریت علمی چیست  و چه انتقاداتی بر آن وارد می باشد ؟ توضیح دهید

 

66-  مکتب روابط انسانی  چیست و مهمترین عوامل ایجاد مکتب روابط انسانی آن کدام موارد می باشد

 

67-  خصوصیات اهدف بلندمدت را بیان نمایید

68-  اجزاء برنامه ریزی را بیان و توصیف نمایید

 1- تعیین هدف(سیاسی،بهداشتی و...)

2- بررسی وپیش بینی منابع و   وامکانات(کلاس،استاد)

3- تعیین خط مشی ها،رویه هاو/روشها

69-  در مبحث برنامه ریزی مفهوم تعیین خط و مشی ها را توضیه دهید

70-  Organization سازماندهی چیست؟ مراحل آن کدام هست ؟  چرا سازماندهی در سازمان ضروری است ؟.

71-  . سازماندهی از چه بخشی هایی تشکیل شده است ؟

72-  مبانی تقسیم کار را بیان و دو مورد را به اختصار توضیح دهید

73-  . حیطه نظارت چیست ؟ اهمیت تعیین حیطه نظارت را تبیین نمایید

74-  .چه عواملی در مبحث حیطه نظارت تعیین کننده می باشند

75-  آیا آموزش مدیریت لازم است؟

76-   عبارت علـم است یا هـنـر را بسیار شنیده اید توصیف نمایید

77-  در پیشینه علم مدیریت ، تفکرات مدیریت را بیان و به اختصار در باره هر کدام توضیح دهید؟

78-   اصول مدیریت علمی تیلور و مزایا و معیاب آن را بیان نمایید

79-  مکتب روابط انسانی را توصیف و مزایا و معایب آنرا بیان نمایید

80-   تعریف سازمان غیر رسمی ، خصوصیات آنرا بیان نمایید

81-  پنج مورد از مبانی قدرت رهبر را بیان و توضیح دهید

82-  سبکهای مختلف رهبری را بیان و توصیف نمایید

83-  تفویض اختیار را تعیف و اصول مربطو به آن را شرح دهید

 

84-   یک        استراتژیست می‌بایستی از4 چهار مورد اجتناب کند نام ببرید          

 

85-  - استراتژیهای یکپارچه‌ساز     Integration Strategies    بیان و توضیح دهید

 

86-   - استراتژیهای متمرکز Intensive Strategies  بیان و توضح دهید

 

89-  استراتژیهای تدافعی Defensive Strategies بیان و توضیح دهید

90- - مدیریت کیفیت جامع را تعریف نمایید


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()