آمار اصول و آموزه های چهارده گانه دمینگ - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

اصول و آموزه های چهارده گانه دمینگ
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧
 

آموزههای دکتر دمینگ، کسی که کیفیت را به ژاپنیها آموخت،

آموزه یک: اگر غایت شما، رقابتی شدن و ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف ثابت و مشخص خود قرار دهید.

آموزه دو: فلسفه جدید را اقتباس کنید، مدیران باید از چالش موجود آگاه شوند، مسئولیتهای خود را بشناسند و برای تغییر رهبری را در دست گیرند.

آموزه سه: برای دستیابی به کیفیت از تکیه بر بازرسی گسترده دست بردارید. با ایجاد کیفیت در محصول از همان آغاز کار نیاز به بازرسی گسترده را از بین ببرید.

 آموزه چهار: به کسب و کار مبتنی بر پاداش براساس قیمت کالا پایان دهید، در عوض هزینه های کلی را به حداقل برسانید،  برای هر نوع کالا را یک تأمین کننده بخواهید و براساس یک رابطه درازمدت مبتنی بر وفاداری و اعتماد با او رفتار کنید.

 

آموزه پنج: سیستم تولید و ارائه خدمات را پیوسته و همیشه بهبود بخشید تا کیفیت و بهرهوری بهبود یابد و در نتیجه هزینهها به طور روزافزون کاهش یابد.

آموزه شش: آموزش در خصوص شغل را برپا کنید. 

 

آموزه هفت: رهبری را اعمال کنید. هدف از نظارت باید آن باشد که به افراد، ابزارها و دستگاهها برای ارائه کار بهتر کمک برساند.

 

آموزه هشت: ترس را نابود کنید تا هر کس بتواند برای شرکت به طور مؤثر کار کند.

آموزه نه: موانع موجود میان بخشهای شرکت را در هم بشکنید.

 

آموزه ده: شعارها، اصرارها و هدفهایی را که جهت افزایش بهرهوری و کاهش عیوب برای نیروی کار تعیین میکنید،

کنار بگذارید.

آموزه یازده: استانداردهای اشتباه کاری و مدیریت بر پایه اهداف رقمی را کنار بگذارید و رهبری را جایگزین نمایید.

 

 

آموزه دوازده: موانعی که باعث شکستن غرور استادکاری افراد میشود را از میان بردارید.

 

آموزه سیزده: برای آموزش و خوداصلاحی (self-improvement) برنامه جدیای تنظیم کنید.

 

آموزه چهارده: برای دگرگونی تمام افراد شرکت را به کار گیرید. دگرگونی وظیفه همگانی است.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()