آمار قابل توجه دانشجویان درس مدیریت استراتژیک IT نیمسال اول 95-94 - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

قابل توجه دانشجویان درس مدیریت استراتژیک IT نیمسال اول 95-94
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
 

دانشجویان گرامی رشته مهندسی  فناوری اطلاعات(درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ) لطفا مطابق با فرجه های  تعیین شده در کلاس نسبت به  انجام تکالیف و آماده نموده ارائه ها  اقدام لازم مبذول دارید/ ضمنا تکالیف و موارد خواسته شده را ه را به فقط و فقط به ایمیل زیر ارسال نمایید / najafy22@gmail.com


 

تاریخ تحویل

عنوان تکلیف

تاریخ

 

 6/9/94

 همراستایی استراتژیک IT  با اهداف کلان سازمان

 

1

12/8/94

ساختار سازمانی

 

2

25/8/94

کار گروهی  یک – تحلیل و توصیف  برنامه جامع راهبردی سازمانی

9/8/94

3

30/8/94

کار گروهی  یک – تحلیل و توصیف  برنامه جامع راهبردی استانی یا منطقه ایی

9/8/94

4

21/8/94

حوزه های راهبردی فناوری اطلاعات  از منظر  UM

11/8/94

5

21/8/94

نقش حوزه راهبردی R&D  در تدوین برنامه های  SMP

11/8/94

6

 13/09/1394

 استراتژیهای کسب و کار مبتنی بر فناوری  بازار ایران

11/8/94

7

 03/09/1394

 تحقیق  گروهی : روشهای تعیین چشم انداز برای سازمان

 25/08/1394

 8

 03/09/1394

 چشم انداز  1404 دانشگاه قوچان با روش طوفان مغزی

 25/08/1394

 9

 13/09/1394

معماری سازمانی و  برنامه ریزی معماری سازمان موفق

 25/08/1394

 10

 13/09/1394

 ارزیابی و تعیین سطح بلوغ فناوری اطلاعات.در یک سازمان

 25/08/1394

 11

 20/09/1394

 چالش های موجود در  ITSP

 30/08/1394

 12

 20/09/1394

متدولوژی و فرایندهای استقرار

 01/09/1394

 13

  20/09/1394

 مدل سازی  مفهومی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمانها

 01/09/1394

 14

 23/09/1394  چارچوبهای COBIT و ITIL جهت برقراری همسویی کسب وکارو فناوری اطلاعات درسازمان ها  01/09/1394

15

       16
      17
       18
       19
       

 

 کار گروهی  سوم تا 20 اذر -

 انجام مطالعه راهبردی سازمان برای برنامه ریزی رهبردی  فناوری اطلاعات

1-      ( دبیرستان ، آموزش و پروزش قوچان ، اداره کل آموزش و پرورش استان ، وزارت آموزش و پرورش )

2-      ( دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان ، وزارت عتف)

3-      کنفرانس علمی فناوریهای نوین قوچان

4-      مرکز محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد

5-      خبرگزاری ایرنا ( خراسان ، تهران و کشور )

6-      مرکز تحقیقات مخابرات ایران

  • ISP /IRM//KRM/ ITSP/ITSMP/EAP/EIAP

_______________________________________________________________

کارگروهی دو - تا بیستم اذر

ITSPM : Information Technology Strategic Planning Management

1)      مقدمه ایی بر اصول و مبانی مدیریت

2)      مقدمه ایی بر اصول مدیریت استراتژیک

3)      برنامه ریزی استراتژیک

4)      برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

5)      معماری سازمانی و  برنامه ریزی معماری سازمان موفق

6)      مدلهای برنامه ریزی  ITSPM

7)      بررسی عمومی بنگاه یا سازمان.

8)      معماری سامانه ها و فناوری موجود.

9)      معماری داده ها ، کاربردها  و فناوری

10)  پیاده سازی برنامه راهبردی فناوری اطلاعات  

11)  کنترل و ارزیابی برنامه راهبردی فناوری اطلاعات سازمانی

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()