آمار پست الکترونیکی / دروس نیمسال دوم 95-94 / پل ارتباطی بنده و دانشجویان هر درس - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

پست الکترونیکی / دروس نیمسال دوم 95-94 / پل ارتباطی بنده و دانشجویان هر درس
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
 

 دانشجویان گرامی : لطفا در نیمسال جاری یعنی دوم 95-94 فقط از طریق ایمیلهای هر درس با اینجانب عیسی نجفی مدرس دروس زیر در ارتباط بوده باشید.

توجه نمائید مسئولیت عدم دقت در استفاده از ایمیلها برای ارسال تکالیف و پروژه های درسی متوجه دانشجو خواهد بود.

 

ایمیل تکالیف و پروژه های درسی

عنوان درس

ردیف

 

najafy11@gmail.com

اصول فناوری اطلاعات

1

 

najafy22@gmail.com

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

2

 

najafy33@gmail.com

مهندسی  فناوری اطلاعات  دو

3

 

najafy44@gmail.com

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

4

 

najafy55@gmail.com

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

5

 

najafy66@gmail.com

مباحث نو در فناوری اطلاعات

6


 

دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان          نیمسال دوم  95-94      برنامه هفتگی : عیسی نجفی 

 

 

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه
 

اصول فناوری اطلاعات

IT

مهندسی فناوری اطلاعات 2

IT Eng II

مباحث نو در فناوری اطلاعات

IT-New Topics


راهنمایی پایاننامه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

IT-PM

یک شنبه
 

IT-New Topics

زوج  /

IT-PM فرد


راهنمایی پایاننامه

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ITSP

راهنمایی پایاننامه

 

راهنمایی پایاننامه

دو شنبه
 

IT

هفته های زوج

 

راهنمایی پایاننامه

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

هفته های زوج

مهندسی  فناوری اطلاعات  2

هفته های زوج

 

راهنمایی پایاننامه

سه شنبه
 

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

 

چهار شنبه
 

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

پژوهش و تحقیق

 

پنج شنبه
 

---

---

---

---

 

جمعه
 

 

 

 

ایمیل تکالیف و پروژه های درسی

عنوان درس

ردیف

 

najafy11@gmail.com

اصول فناوری اطلاعات

1

 

najafy22@gmail.com

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

2

 

najafy33@gmail.com

مهندسی  فناوری اطلاعات  دو

3

 

najafy44@gmail.com

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

4

 

najafy55@gmail.com

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

5

 

najafy66@gmail.com

مباحث نو در فناوری اطلاعات

6

 

لطفا جهت ارسال ایمیل فوری ( غیر از تکالیف و پروژه های درسی ) از ایمیلهای زیر استفاده نمایید

1

najafy0@gmail.com

2

najafy0@yahoo.com

 

3

najafy@qiet.ac.ir

 

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ظرفیت

تعداد دانشجو

ساعت ارائه هفتگی / تاریخ و زمان امتحان

 

3031115-01

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

3

20

8

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00ف
درس(ت): شنبه 16:00-18:00
امتحان(1395.03.27) ساعت : 11:00-14:00

ITPM

3031149-01

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

3

30

25

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00ف
درس(ت): شنبه 16:00-18:00
امتحان(1395.03.27) ساعت : 11:00-14:00

ITPM

3031120-01

اصول فناوری اطلاعات

3

40

4

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00ز
درس(ت): شنبه 08:00-10:00
امتحان(1395.03.23) ساعت : 11:00-14:00

IT-Eng

3031140-01

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

3

30

15

درس(ت): دو شنبه 12:00-14:00ز
درس(ت): یک شنبه 12:00-14:00
امتحان(1395.03.25) ساعت : 08:00-11:00

ITSP

3031153-01

مباحث نو در فناوری اطلاعات

3

45

32

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00ز
درس(ت): شنبه 12:00-14:00
امتحان(1395.03.27) ساعت : 14:00-17:00

IT-News

3031154-01

مهندسی فناوری اطلاعات 2

3

45

45

درس(ت): دو شنبه 14:00-16:00ز
درس(ت): شنبه 10:00-12:00
امتحان(1395.03.23) ساعت : 11:00-14:00

IT-Eng II


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()