آمار کوچک سازی Downsizing - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

کوچک سازی Downsizing
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
 

عبارت است از حذف برنامه ریزی شده پستها یا مشاغل (از مشکلات استراتژی کاهش می باشد)


 

در استراتژی کاهش ، شرکت با مصرف منابع داخلی خود و اقدامات اشتباه دیگر به جای کاینکه موجب تقویت خود گردد . موجب ضعف خود میشود. برای موفقیت طرح کوچک سازی ، پیروی از رهنومدهای زیر مفید می باشد.

1-     بجای حذف برخی کارها ، تنها کارهای غیرضروری  حذف شوند

2-     اگر پیمانکاران برخی کارها را خوب و با هزینه کمتر انجام می دهند آن کارها بیرون سپاری گردد

3-     به دنبال منفع بلند مدت باشید

4-     دلیل اقدامات خود را به روشنی بیان کنید.

5-     روی کارکنان باقیمانده سرمایه گذاری کنید.

6-     با ایجاد شغل های ارزش افزوده ، خلا ء ناشی از حذف را مشاغل را پرکنید


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()