آمار آمیخته بازار یابی خدمات - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

آمیخته بازار یابی خدمات
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

تعریف خدمات :خدمات شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی می شود که خروجی آن، کالا یا سازه ای فیزیکی نیست،عموما در همان زمان تولید مصرف میشود و ارزش افزوده را به شکلهای مختلف مانند راحتی،سرگرمی ،به موقع بودن،آسایش و ایمنی که برای اولین خریدار لزوما ناملموس می باشند، خلق می کنند. چهار وی‍ژگی اصلی خدمات که به  4I  نیز شهرت دارد به شرح زیر می باشد.

۱- ناملموس بودن:  خدمات را نمی توان پیش از خریر دید یا لمس یا حس کرد

۲- نامشابه بودن و ناپیوستگی: کیفیت خدمات اغلب متفاوت و ناپیوسته است .

۳- تفکیک ناپذیری : در اغلب موارد ارائه دهنده خدمت از خود خدمت جدا پذیر نیست

۴- غیر قابل ذخیره بودن: خدمات را نمی مانند موجودی کالا ذخیره نمود.

این چهار ویژگی خدمات را از محصولات متمایز می نماید.

 

خدمات رویداد یا فرآیندی است که همزمان خلق و استفاده می شود یا کمی پس از خلق شدن مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که مشتری نمی تواند خدمات واقعی را پس از تولید حفظ کند و نگه دارد، اما اثر خدمات در ذهن اوحفظ می گردد.

 

بسته خدمات:  عبارت است از مجموعه ای از کالاها و خدمات که در یک محیط عرضه و ارائه میشوند.

 

تسهیلات حمایتگر: مقصود آن دسته از منابع فیزیکی است که باید قبل از ارائه خدمات،در محل موجود باشندمانند: محل، دکوراسیون و تسهیلات .

 

کالای تسهیل کننده : موادی که توسط خدمت گیرنده خریداری یا مصرف می شوند مانند کمیت و تنوع در خدمات.

 

خدمات آشکار : مزایایی که ملموس و قابل مشاهده هستند مانند آموزش کارکنان خدمات.

 

خدمات پنهان: مزایای غیر مادی و روانی هستند که مشتری تنها به شکلی مبهم آنها را احساس می کند مانند وضعیت ،احساس رفاه،راحتی، انتظار و در نوبت ماندن .

آمیخته بازاریابی خدمات شامل هفت عامل  زیر می باشد:

۱-  محصول (سرویس یا خدمت ) : خدمتی که ارائه می شود

۲-  قیمت : فی یا بهاء خدمت یا سرویس

۳-  توزیع یا مکان : مکان ارائه خدمت

۴-  ترفیع :  روابط عمومی و ...

۵- کارکنان : افراد سازمان که خدمت را به مشریان ارائه می نمایند.

۶-  امکانات و دارائیهای  فیزیکی :  امکاناتی که باعث تسهیل فعالیتها در انتقال و ارائه خدمت می گردد

۷- مدیریت عملیات یا فرآیند:  برای ایجاد تعادل بین عرضه بین عرضه و تقاضای خدمات است .


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()