آمار بهره وری چیست ؟ - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

بهره وری چیست ؟
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
 

شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی بهره وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد.

بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود.

 

 داده/ستانده = بهره وری

بهره وری با دو واژه کارآیی و اثر بخشی در هم آمیخته می باشد.

کارائی  Efficiency  : توانایی فرد در انجام کار بطور صحیح ، در مدت زمان مطلوب و در محل مناسب. به دیگر سخن، نسبت بازده واقعی کمیت حاصل به بازدهی استاندارد از پیش تعیین شده کارائی یا راندمان قدرت بازدهی است

 

Efficiency=Actual Output/Standard Output 

 

(بازده استاندارد/بازدهی واقعی)=کارائی

اثربخشی  Effectiveness  : اثربخشی عبارت است از، میزان درجه کیفیت و نیل به اهداف کا تعیین شده. بنابراین در فرآیند کار، اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از کاره های انجام گرفته، با اهداف مورد نظر همسو بوده است. به سخن دیگر، اثربخشی در ارتباط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده است.

ذکر این نکته ضروری است که اثربخشی حاصل تلاش انسان است، تا به نتایج مورد نظر دسترسی پیدا کند. به عنوان مثال در یک کارگاه کار روتین فرد کارآیی  و اما آنچه که کارگر برای انجام به موقع و درست کار وا می دارد اثربخشی است.

 

 

 


در هر سازمانی مدیریت دو وظیفه اصلی دارد: 

وظیفه اول: حفظ استانداردهای کاری و اداره امور سازمان شامل هماهنگی و برنامه ریزی برای مسائلی نظیر خرید مواد اولیه، قراردادهای خارجی و داخلی، فروش، حقوق کارکنان، تعمیرات و نگهداری و صدها کار خرد و کلان دیگر است تا خروجی سازمان (کالاها یا خدمات) با همان کیفیت و کمیت که پیش بینی شده بود ، تولید شود .

 

وظیفه دوم: بهبود و پیشرفت دادن سازمان  است . که باید راه های بهبود و پیشرفت سازمان خود را شناسایی و فعالیت های کارکنان را در آن جهت سوق دهد .

در سازمانها و جوامع بشری به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده میشود.

 

 

- شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟

 

شاخصهای بهره وری را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:

 

1- شاخصهای بهره وری (کلی و جزئی)

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودیها (نیروی کار، هوا، سرمایه، … )

شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودیها

2- شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکرد بخشهای داخلی و فعالیتهای مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می شود.

 

- ویژگیها:

1- بتواند کل سیستم و همچنین زیر سیستم ها را ارزیابی کنند.

2- قابل درک بوده و از نظر محاسباتی ساده باشند.

3- نسبت به تغییرات غیر قابل کنترل، مستقل باشند.

4- سیستم اندازه گیری باید عملی و قابل کار برد باشد.

 

مقدار خطاهای نیروی انسانی در رضایت ارباب رجوع یا مشتریان و میزان استقبال آنان، حجم سازمان رضایت شغلی کارکنان، مقدار دفعات شکست و ناکامی سازمان، صحت درستی کارکنان، ساعات کار سازمان، غیبت کارکنان معیارهایی هستند که بوسیله آنها می توان بهره وری را مورد سنجش قرار داد و این معیارها که جهت ارزیابی نیروی انسانی شاغل است اولا باید عملی باشند ثانیا باید قابل دستیابی و راهگشا باشند.

 

- چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟

بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است (ماشین آلات کهنه، طراحی نامناسب شغل، اموزش غیر اثر بخش یا نا کافی کارکنان، افزایش غیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرض مطرح است که بزرگترین مشکلات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانی کارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش است. بعضی دیگر از صاحبنظران معتقدند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص تولید، اشتباهات مدیریت بیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند.

 

- چه عواملی در بهره وری مؤثر می باشند؟

عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1- عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا …)

2- عوامل مربوط به مدیریت (تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، …)

3- عوامل وابسته به دولت (قوانین و مقررات، سیاستها، …)

4- امکانانت و تسهیلات (تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات، … )

5- تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح، … )

6- عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی، … )

7- مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی)

 

چه ارتباطی بین بهره وری و مشارکت کارکنان (مدیریت مشارکتی) وجود دارد؟

وقتی که سازمان با مدیریت مشارکتی از روش هائی مثل کنترل کیفیت جهت دخالت دادن کارکنان در حل مسائل استفاده کند یقینا" مشارکت کارکنان عمیق تر می گردد. زمانی که فرصتهایی در اختیاز کارکنان قرار داده شود تا توانائیهای خود را به بوته آزمایش بگذارند، سطح رضایت آنها ارتقاء پیدا کرده و بر میزان اثربخشی تکنولوژی می افزاید.

 

- چه عواملی باعث افزایش بهره وری می شوند؟

شیوه های گوناگون برای افزایش بهره وری وجود دارد که به برخی از این شیوه ها اشاره می شود.

1- رضایت مصرف کننده (پاسخگوئی نسبت به درخواست های مصرف کننده و توانائی برآورد ساختن خواستارها و نیازهای آنان)

2- بکارگیری نیروی انسانی (بکارگیری توانائی های بالقوه افراد که منتهی به مشارکت آنان می شود و امکان ادامه بهبود را فراهم می کند)

3- کیفیت کالاها و خدمات (کیفیت محصولات بر اساس اندازه های عینی از طرف سازمان مورد توجه می باشد)

4- رهبری (تا چه اندازه مدیران برای حفظ کیفیت موجود از نظام عینی استفاده می کنند)

5- برنامه ریزی راهبردی (برنامه ریزی سازمان برای حفظ کیفیت کالاها و خدمات)


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()