آمار برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و در شرکتها و سازمانها - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و در شرکتها و سازمانها
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
 

شرکتها برای نیل به موفقیت و تضمین آینده شرکت ناچار به اتخاذ یک خط و مشی جامع و کامل برای رشد و بقاء می باشند این مقوله برنامه استراتژیک شرکت یا سازمان  نام دارد. اجرای این برنامه  با همکاری تناتنگ سایر دوایر سازمان نیا به اهداف جامع استراتژیک سازمان را محقق خواهد نمود. برنامه ریزی استراتژیک هر شرکت یا سازمان پیش بینی تغییرات محیطی و آمادگی برای نحوه برخورد با آن را برای شرکت یا سازمان امکانپذیر خواهد نمود.

 

 

 


برنامه های سازمانها وشرکتها معمولا به سه زیر تقسیم می شوند.

۱- سالیانه (به برنامه سالیانه - اهداف و خط و مشی و بودجه و بازخورهای سالیانه - وضعیت جاری شرکت می پردازد )

۲- میان مدت ( به عواملی که در طول چند سال آینده در وضعیت سازمان تاثیر گذار هستند می پردازد.)

۳- برنامه استراتژیک ( سازمان در محیطی متغیر با انعطاف لازم در پی استفاده از فرصتها می باشد. )

مراحل برنامه ریزی استراتژیک در سطح بنگاه کسب و کار

۱- تعیین رسالت : 

وظیفه ایکه سازمان قصد دارد در بیرون از سازمان انجام دهد.

۲- تعیین اهداف و مقاصد (شرح رسالت )شرکت:

نشر اهداف و مقاصد شرکت بین در سطح کلیه سطوح مدیریت

۳- تعیین ترکیب فعالیتهای شرکت و شناسایی واحد های خودگردان شرکت

برنامه ریزی برای ترکیب فعالیتها در شرکت به معنی مجموعه ای از فعالیتها و محصولاتی که مبین موجودیت شرکت هستند. و تلاش برای کشف بهترین فرمول  ترکیب فعالیتها  ترکیبی که نقاط قوت شرکت را با فرصتهای محیطی سازگار می نماید.

تجزیه و تحلیل ترکیب فعالیتها دو اقدام زیر را انجام می دهد.

 الف - شناسایی واحد فعالیت استراتژیک SBU

 

ب   - شناسایی جذابیت و توانمندی واحدهای SBU

واحد تجاری استراتژیک : Strategic business units  

در واقع شکل ارتقا و بهبود یافته ساختار بخشی است .

  ۴- برنامه ریزی خط و مشی های بازاریابی و  عملیاتی - آنالیز و ارزیابی وضعیت سرمایه ای و شناسایی فعالیتهای آتی قابل ورود برای شرکت

بعضی از عوامل مفروض برای جذابیت بازارها عبارتند از :

۱- اندازه بازار

۲- نرخ رشد سالانه بازار

۳- حاشیه سود

۴- رقابت

۵- الزامات فناورانه

۶-  نیازهای انرژی

۷- آثار و تبعات محیطی

۸- آثار تخریب کننده

۹ - تورم

تدوین  استراتژیهای شرکتها برای رشد و توسعه در دو دسته یا موقعیت داخلی و خارجی انجام می شوند.

در داخل شرکت رشد شامل افزایش میزان فروش با توسل به فعالیتهای جاری و فعلی شرکت انجام می شود. و در  موقعیت رشد خارجی  نیز از طریق توسل به  موقعیت رشد خارجی همگون  به انجام می رسد.

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با پست حاضر در همین قسمت وارد نمایید ()