عناوین پیشنهادی برای دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی - فنی

دانشجویان گرامی جهت سهولت دسترسی شما به مطالب درس شیوه موضوعات درس در 12 مبحث دسته بندی و در نشانی اینترنتی زیر گنجانده شده که در صورت تمایل می توانید مطالب و موضوعات مطرح در این درس را از این لینکها مطالعه فرمائید لذا در جریان باشید که سعی خواهیم نمود برنامه درسی شما را به شرح 12 مبحث به اتمام برسانیم ضمنا عزیزان توجه داشته باشند که برای ارائه کتبی و شفاهی تهیه نسخه الکترونیکی فایل ارائه با فرمت  PPT / PPTX  ضروری است همچنین تحویل فایل متن ارائه کتبی و شفاهی به فرمت ورد 2003 یا 2007 یا بالاتر و همچنین نسخه  PDF  الزامی است دانشجویانیکه ارائه کتبی دارند می تواند به جای نسخه چاپی نسخه الکترونیکی را تحویل یا ارسال دارند

لینک مباحث 12 گانه درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

مقدمه : نکاتی پیرامون ارائه شفاهی در درس شیوه ارائه مطالب علمی یا فنی

1- شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث اول - اشنایی با اهداف ، مفهوم ، ... ارائه

2-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث دوم - عوامل موثر بر ارائه

3-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث سوم - کلیات ارائه کتبی

4-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث چهارم - طرح اولیه متن اصلی ارائه

5-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث پنجم - تولید متن اصلی

6-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث ششم - اجزاء سه بخشی یک ارائه کتبی

7-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث هفتم - اجزاء سه بخشی ارائه کتبی

8-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث هشتم - ارائه شفاهی

9-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث نهم - ساختار چند ارائه دانشگاهی

10-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث دهم - ساختار گزارش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

11-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث یازدهم - رزومه نویسی

12-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - مبحث دوازده - مباحث ویژه

جلسه سوم و چهارم و پنجم

ارائه کتبی

منبع ( فصل دوم - کتاب شیوه ارائه مطالب علمی – فنی  تالیف سید محمد تقی روحانی رانکوئی )

تعریف ارائه کتبی : نوعی ارائه است که رسانه اصلی آن نوشتار است هرچند در مقولات علمی – فنی معمولا از اشکال هم برای انتقال ایده به مخاطبین استفاده می شود . ارائه کننده به کمک یک زبان دارای خط و بر اساس سبک و سیاق مشخص اطلاعات مورد نظر خود را منتقل می کند . البته سبک و سیاق نوشتار به حیطه ای بستگی دارد که ارائه کننده در آن فعالیت نموده یا قلم می زند ( مثلا برای شما دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر – حیطه همان  زمینه رشته کامپیوتر می باشد )

خصوصیات ارائه کتبی : 

ارائه کتبی به مثابه نوعی انتقال اطلاعات دارای خصوصیاتی زیر می باشد  :

 • غیابی است (ارائه کننده در هنگام ارائه به مخاطب خود حضور ندارد )
 • قابل استناد است ( مستند و مکتوب ارائه میشود )
 • با فرصت است ( در فرصت مقتضی تهیه و ارائه میشود )
 • مشروح است (عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترل کمی و کیفی شود)
 • تعداد مخاطبین معمولا زیاد است ( در بعضی از انواع ، مخاطبین معدودند )
 • سبک و سیاق مشخص و معمولا واحد دارد (به ویژه در مقولات علمی – فنی )
 • تاثیر گذاریش تدریجی (و طبعا غیابی ) است .
 • احتمال بروز اشتباه (حداقل نسبت به ارائه شفاهی ) کمتر است 
 • امکان تبادل نظر و رویارویی وجود ندارد و اساسا نوعی انتقال اطلاعات یکسویه است.
 •  

 

 

انواع ارائه کتبی :

ارائه کتبی را می توان از چند جنبه رده بندی کرد از جمله فرم / صورت ( شکل )، ماهیت محتوا ، سبک ، هدف ،مورد استفاده ، مخاطبین ، سطح محتوا و ... اما هدف اصلی این کتاب در ارائه کتبی در دو رده کلی دانشگاهی ( کم وبیش آکادمیک ) و غیر دانشگاهی  یا برون دانشگاهی ( رایج در محیطهای بیرون از دانشگاه ها ) می باشد .

 گونه های رایج تر ارائه کتبی دانشگاهی و غیر دانشگاهی :

دانشگاهی : کتاب ، جزوه ، مقاله ، انواع گزارشها ، رساله ، یادداشت تحقیق ، دانشنامه ( تز ) ،مجله برنامه کامپیوتری و ... که بعضی از این گونه ها در سطوح پایین تر آموزش نیز وجود دارند .

غیر دانشگاهی : کتاب ، مجله ، روزنامه، جنگ ، بروشور ، بولتن ، کاتالوگ ، انواع گزارشها ،

کتابهای راهنما ، اطلس ، آلبوم ، فصل نامه ، سالنامه ، مکاتبات اداری و ...

محتوای گونه های مختلف ارائه کتبی اعم از دانشگاه یا غیر دانشگاهی می تواند علمی ، فنی یا هر دو آن باشد

برای آماده سازی ارائه کتبی نیز مستلزم انجام چهار عمل پیام بخشی ، پیام سازی ، پیام پیرایی و پیام فرستی هستیم . نتیجه و حاصل انجام این چهار عمل یک متن یا محتوا می باشد  که صورت ، ساختار و محتوای مشخصی دارد . در درس شیوه  ارائه مطالب علمی و فنی هدف اصلی شناخت ، معرفی و تمرین کار با این ساختارها است به طور معمول ساختار  هر ارائه شامل سه بخش اغازین ، میانی ( اصلی یا  بدنه ) و بخش پایانی است .  که البته برای گونه های خاص ارائه کتبی ممکن است این ساختار سه بخشی مراعات نشود.

 

1- بخش آغازین

2- بخش میانی/ بدنه /  اصلی 

3- بخش پایانی 

 آنچه که در این سه بخش آورده می شود محتوای ارائه کتبی را تشکیل می دهد که هر یک از این سه بخش

اجزایی دارد که مهمترین بخش همان بخش میانی یا متن اصلی است که باید طی چند مرحله آن را تولید کرد.

مراحل آماده سازی متن اصلی ارائه کتبی :

 1. تعیین موضوع
 2. تهیه منابع
 3. تهیه طرح اولیه متن اصلی
 4. کسب اطلاعات در رابطه با موضوع  و سازماندهی اطلاعات
 5. تولید متن اصلی
 6. تنظیم ساختار سه بخشی

تهیه متن اصلی جزء مهمترین مراحل تهیه یک ارائه کتبی است لذا رعایت ترتیب انجام مراحل به شرح فوق الذکر اکیدا توصیه می شود مگر در شرایطی که ارائه کننده نتواند در انجام مرحله سوم یعنی تهیه طرح اولیه متن اصلی موفق باشد می تواند مقدم بر مرحله سوم مرحله چهارم یعنی کسب اطلاعات در راطبه با موضوع را به انجام برساند و سپس مبادرت به ساماندهی اطلاعات نموده و در نهایت با احاطه ای که ارائه کننده در زمینه ارائه دارد مراحل قبلی و بعدی را تکمیل نماید

اقدامات لازم برای انجام  مرحله  تعیین موضوع عبارتند از :

 • الف- مشخص کردن زمینه موضوع ( در محیط های آموزشی موضوع یا زمینه آن  توسط استاد و یا با مشاوره با استاد ، توسط دانشجو انتخاب میشود  اما در حیطهای غیر آموزشی ( به عنوان نمونه محیط کار ) توسط کارفرما یا مدیر رده بالاتر درخواست یا تقاضا یا تعیین میشود.
 • ب- تحدید موضوع ( محدود نمودن موضوع به نحویکه کاملا و بوضوح تعریف شده باشد )
 • ج- تعیین عنوان مناسب (  با جملاتی حتی الامکان کوتاه و گویا بیان شود – گزاره ایی ، سوالی ، مصدری  بیان شود - برای مباحث یا ارائه های آکادمیک ترجیحا مصدری بیان شود )

 تحدید موضوع و عوامل مربوط به آن:

موضوع ارائه باید محدود و کاملا تعریف شده باشد زیرا هر موضوعی را می‌توان از چند جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار داد . میزان تحدید موضوع بستگی به عوامل زیر دارد :

-          سطح ارائه کننده 

-          هدف ارائه 

-          وضع مخاطبین

-          ملاحظات فنی

-          میزان گستردگی زمینه موضوع

-          خواسته های مخاطبین

-          مدت ارائه

-          امکانات آماده سازی محتوای ارائه

-          ملاحظات مدیریتی

-          سطح ارائه

ضوابط موجود برای تحدید موضوع :

-          مقطع تاریخی

-          محدوده جغرافیایی

-          خصوصیاتی از مخاطب

-          جنبه یا جنبه هایی از خود موضوع

اعمال ضوابط تحدید می تواند بر اساس انتخاب خود ارائه‌کننده یا درخواست فرد دیگری یا سازمان خواستار ارائه صورت پذیرد .

تعیین عنوان مناسب :

عنوان موضوع را باید با جمله یا عبارتی حتی الامکان کوتاه و گویا بیان کرد . این جمله یا عبارت می تواند بصورت زیر باشد :

-          جمله گزاره ای

-          جمله پر سشی

-          عبارت مصدری

خصوصیات عنوان موضوع :

-          گویا وصریح

-          کوتاه

-          فاقد کلما ت زائد

-          واقعی ، صادقانه ، و نه مبالغه آمیز

-          حتی الامکان فاقد علائم کوته نویسی /فرمول و ...

-          دارای حدود پانزده کلمه و از این میان حدود 4 کلمه اصلی

تهیه منابع :

-          برای تهیه منابع کارهای زیر باید انجام شود :

-          شناسایی منبع

-          جستجو و دستیابی به منبع

-          ضبط مشخصات منبع

-          ارزیابی منبع

 

شناسایی منبع :

-          برای شناسایی منبع از امکانات زیر می توان استفاده کرد :

-          کتابخانه ( عمومی یا شخصی )

-          فهرستهای دوره ای ناشران

-          کتابنامه ( کتابشناسی )

-          فرد متخصص در موضوع

-          کتابدار

-          کتابشناس

-          رسانه های عمومی

-          مراکز اسناد ملی ، موزه ها و غیره

-          سیستمهای اطلاع رسانی

 

جستجوی منبع و دستیابی به آن :

برای این کار می توان از شاخصهای زیر استفاده کرد :

-          شماره منبع در کتابخانه

-          مشخصات مولف یا مترجم

-          عنوان منبع

-          موضوع ( از طریق جستجوی موضوعی )

ضبط مشخصات منبع :

روش رایج برای ضبط مشخصات منبع استفاده از کارت یا فیش منبع است . اطلاعاتی که در این کارت درج می شود در اساس عبارتست از : نام مولف ، عنوان منبع و مشخصات ناشر و نشر.

 

 

ارزیابی منبع :

منبع را قبل از استفاده به منظور کسب اطلاع باید به دقت ودر عین حال با سرعت ارزیابی کرد . برای این کار باید جنبه های زیر را در نظر گرفت :

 • نوع منبع از نظر صورت (فرم ) : مقاله ، کتاب ، جزوه ، سند خطی و غیره
 • اعتبار علمی – فنی مولف ( و مترجم )
 • سال اولین و آخرین ویراست
 • اعتبار ناشر
 • مکان ناشر ( کشور و شهر )
 • میزان ارتباط منبع با موضوع ارائه

تهیه طرح اولیه متن اصلی

در قسمتهای قبلی  تا مرحله چهارم آماده سازی متن اصلی  بررسی گردید در مرحله پنجم می باید به تهیه طرح اولیه متن اصلی پرداخت . در این مرحله می بایست اقدامات زیر را انجام داد :

تعیین نمودن عناوین داخلی متن ( فرایند ایجاد متن ، ماهیتا نوعی تولید و خلاقیت است لذا در ای مرحله می باید یک طرح اولیه برای متنی که می خواهیم تولید نماییم ، تهیه نموده و در این طرح اولیه می بایست به یک  پرسش اساسی جواب داد و آن اینکه :

-          ذیل عنوان اصلی از چه  باید نوشت ؟

 •  در این مرحله از کار با پرسشهایی از قبیل :
 •  " چه باید نوشت ؟"
 • " به چه میزان باید نوشت ؟
 • " چگونه باید نوشت ؟
 • پرهیز می نماییم  و در صدد پاسخ به سوالا اصلی یعنی " از چه باید نوشت ؟ " باید ائیده هایی که از عنوان اصلی داریم را روی کاغذ بیاوریم این ائیده را به کمک کلمات یا عباراتی بیان نماییم که این کلمات عناوین داخلی ذیل عنوان اصلی را تشکیل می دهند.
 • به عنوان مثال اصلی ما عبارت از : بررسی متدها و روشهای طراحی نرم افزارهای کاربردی بوده باشد . سوالی اساسی ذیل عنوان اصلی را می توان اینگونه جواب داد
 • سوال اساسی ذیل عنوان اصلی " از چه باید نوشت ؟ "
 • رویکردهای و دیدگاه های سیستمی  به محیط  فعلی
 • شناخت زمینه سیستم موجود که قرار هست برای ان نرم افزار کاربردی تهیه شود
 • زبانهای برنامه سازی
 • متدها، شیوه ها و استانداردهای طراحی ، تولید و توسعه نرم افزار
 • محیط پیاده سازی
 • کاربران
 • پایگاه دادها
 • ....
 • موارد ذکر شده جزء ائیده هایی می باشند که برای پاسخ به سوال " از چه باید نوشت ؟" مطرح می باشند
 • حال باید در رابطه با توالی یا ارتباط داخلی موارد ذکر شده تصمیم گرفت . تصمیم به ایجاد سلسله مراتب توالی موارد گفته شده  در عمل با شماره گذاری مناسب برای مشخص نمودن توالی آنها انجام میشود با توجه به اطلاعات قبلی شما حتما به خاطر دارید در طراحی و پیاده سازی یک سیستم کاربردی بررسی ، تجزیه و تحلیل  شرایط موجود قطعا  مقدم بر ارائه یک راه حل برای شرایط می باشد و همچنین شناخت مساله یا مشکل نیز مقدم برای ارائه طریق برای ان مساله می باشد لذا به جهت تقدم شناخت مساله مقدم بر ارائه طریق برای ان شماره گذاری خواهد شد و...

-          همانگونه که ذکر شد در پرداخت به ائیده ها می باید اقندر کار را جلو برد که به یک ائیده ساده رسید ائیده ساده ، ایده ای است که به یک پاراگراف یا نوشتپار یا پارانگاشت نیاز دارد و فاقد عنوان اصلی می باشد  یک ائیده ساده در موضوع قبلی را می تواند اینگونه در پایین ترین سطح از نوشتار درج نمود .

 • " استفاده از طراحی به صورت متن باز دارای مزایای بسیاری برای سیستم های تحت وب امروزی است ما برای سیستم های نرم افزاری تحت وب برای سازمانها و شرکتها طراحی و پیاده سازی به صورت متن باز را به جهت  در دسترس بودن کدهای منبع سیستم طراحی شده و همچنین عدم وابستگی بعدی به تامین کنندگان اصلی خدمات نرم افزاری اصلی توصیه می نماییم "

-          همانگونه که مشاهده می نمایید این پاراگراف نیازیه به عنوان اصلی ندارد و همچنین متن آن به شکلی آورده شده است که برای ارائه کننده  و مخاطبی که در زمینه علوم کامپیوتر قرار دارد ضرورتی به توضیح بیشتر نمی باشد.

-          پس در مرحله تهیه طرح اولیه کارهای زیر را باید به انجام رساند:

 • تعیین عناوین داخلی در سطوح مختلف تا رسیدن به یک ائیده ساده
 • تعیین توالی ( مقدم و موخر ) منطقی عناوین داخلی در هر سطح
 •  شماره گذاری عناوین داخلی

-          البته این طرح اولیه ممکن از فراروند تولید متن دچار تغییراتی شود . لذا بهتر است این طرح را به طرزی که در شکل زیر مشخص شده است تهیه و ائیده های اصلی را در آن پایش و پیگیری نمائیم

-           

 

 برای شماره گذاری عنوان جهت تعیین نمودن توالی موارد  از سیستم شماره گذاری پئانو ( ریاضیدان ایتالیائی ) استفاده می نماییم . در این قسمت از ارقام و یا ارقام و الفبا برای شماره گذاری عناوین داخلی استفاده می نماییم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایای تعیین عناوین داخلی متن و توالی ارتباط منطقی بین آنها :

 1. وضوح بخشیدن به متن اصلی
 2. واحدمند و ساختمند کردن متن اصلی
 3. کمک به خواننده در دریافت و احاطه بهتر مطلب
 4. تسهیل از سرگیری مطالعه در صورت گسسته شدن رشته مطالعه
 5. امکان ارجاع به قسمتهای مختلف متن
 6. تسهیل یافتن مطلب مورد نظر خواننده (از روی فهرست مطالب) 
 7. امکان ایجاد ارتباط بین قسمتهای مختلف
 8. تامین تفکر سامانمند برای ارائه کننده و خواننده درباره موضوع
 9. صرفه جویی در زمان از طریق اجتناب از پریشان اندیشی وتسهیل تمرکز روی یک ایده مشخص

کسب و سازماندهی اطلاعات :

چنانچه اطلاع با مطالعه منابع کتابخانه ای بدست آید باید کارهای زیر را انجام دهیم :

 • ارزیابی دوباره منبع
 • یادداشت برداری
 • سازماندهی اطلاعات

کارت یادداشت :

برای یادداشت برداری معمولا از برگه ، کارت یا فیش مخصوصی استفاده میشود . در واقع برای استفاده بهینه از زمان باید یک " سیستم " کارا و سریع برای یادداشت برداری داشته باشد باشیم و به طرز سامانمند عمل نمائیم . در ادامه یک نمونه از کارت یادداشت ارائه شده که در سایزهای استاندارد  10*15 سانتی متر در بازار موجود می باشد

شماره سریال

کارت یادداشت

 

عنوان مطلب :

 

شماره کامل

عنوان مطلب

 

مطلب

 

عنوان منبع :

نام مولف (و مترجم ):

تاریخ یادداشت برداری :

روش یادداشت برداری :

       

 

 

یادداشت برداری :


برای یادداشت برداری اساسا دو  روش وجود دارد :

 1. تلخیص  ( خلاصه نمودن و عبارت است از بیان مطلب مندرج در  منبع در کوتاهترین حدی که دلالت به معنا و منظور اصلی مطلب داشته باشد و خدشه ای به معنای مورد نظر وارد ننماید )
 2. نقل قول (انتقال کلمه ، عبارت ، جمله یا جملاتی از متن مرجع است به متن در دست تولید و درج آن در محل مورد نظر .

تلخیص :

تلخیص یعنی خلاصه کردن و عبارتست از بیان مطلب مندرج در منبع در کوتاهترین حدی که دلالت به معنا و منظور اصلی مطلب کند و خدشه ای به معنای مورد نظر وارد نشود .

 

عواملی که در تعیین حد تلخیص باید در نظر داشت :

 1. هدف تلخیص
 2. کمیت مطلب مرجع
 3. مخاطب
 4. دقت مورد انتظار
 5. کمیت متن در دست تولید
 6. ملاحظات مدیریتی ( مثل نظر مدیریت سطح بالاتر در مورد حد تلخیص )
 7. ملاحظات فنی ( مثلا محدودیتهای درج خلاصه در یک صفحه یا بخشی از صفحه )

 

نکاتی که در تلخیص یک مطلب علمی – فنی باید مورد توجه قرار گیرد :

 1. رعایت ایجاز در حد ممکن
 2.  حفظ دقت و اعتبار مطلب
 3. حفظ معنای اصلی مطلب ( رعایت امانت معنایی )
 4. حفظ انسجام زبانی ( هماهنگ بودن سبک زبانی مطلب خلاصه شده با سبک زبانی متن در دست تولید
 5.  رعایت سادگی و روانی

روش کلی تلخیص :
برای تلخیص چنین عمل می کنیم :

 1. مطالعه دقیق و احیانا چند باره مطلب مرجع
 2. یادداشت کردن مفاهیم و موضوعات مهم
 3. انتخاب 4 تا 6 مفهوم مهمتر
 4. نوشتن یک یا دو جمله در شرح هر مفهوم ضمن انتخاب کلمات ساده به جای عبارات بلند
 5. بیان تعداد ، نوع و ایده اصلی شکلها و جدولهای مهمتر در یک یا دو جمله
 6. نوشتن دو یا سه جمله حاوی نتیجه اصلی مطلب در انتهای خلاصه
 7. افزودن یک یا دو جمله آغازین بعنوان مقدمه یا مدخل خلاصه
 8. ویرایش دقیق جملات نوشته شده

نقل قول :

نقل قول بر دو نوع است : نقل قول غیر مستقیم و نقل قول مستقیم

نقل قول غیر مستقیم یا نقل به معنی : بیان مطلب است با سبک زبان تولید کننده متن . رعایت امانت معنایی در اینجا بسیار مهم است .

 

کارهایی که در نقل قول غیر مستقیم انجام می شود:

/ 89 نظر / 470 بازدید
نمایش نظرات قبلی
س.زنگانه-8913200598

سلام.خلاصه منابع ارائه من به شرح زیر 1-M. Dorigo and S. Thomas, Ant Colony Optimization. 2-H.-B. Duan, Ant Colony Algorithms: Theory and Applications. 3-M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colorni, “Ant system: Optimization by a colony of cooperating agents,” IEEE Trans. 4-M. Dorigo, M. Birattari, and T. Stutzle, “Ant colony optimization,” IEEE Computational Intelligence Magazine 5- T. Stutzle and H. Holger H, “Max-Min ant system,” Future Generation Computer Systems 6- M. Dorigo and L. M. Gambardella, “Ant colony system: A cooperative learning approach to the traveling salesman problem و ....... اینا سورس منابعی هستن که یا از خودشون میخوام استفاده کنم یا از ترجمشون. خسته نباشید بدرود

مصطفی حسن پور

طبق توافقی که تو کلاس کردیم، موضوع: اینترنت پرساعت موبایل 3g

احمد بهشتی

طبق توافق در کلاس موضوع :تکنولوژی وایرلس در شبکه lan

ع.گرمابی0509

سلام استاد، موضوع انتخابی من GPU (واحد پردازنده گرافیکی) است اگر موافق می باشید و مشکلی نیست شروع کنم.

م.صفری

socket programming in c#آشنایی با

ا.نامجو

آشنایی با ماشین بردار پشتیبان(svm)

م.رجبیان0441

چگونه سریع تر به اهداف و خواسته های خود برسید

سمیه بدراق نژاد-8913200601

مراجع: 1:T. Gevers, A. W. M. Smeulders, Contentbased image retrieval: An overview, G. Medioni, S. B. Kang (Eds.), Emerging Topics in Computer Vision. Prentice Hall, 2004. 2: T.S.H. Xiang, S. Zhou, Unifying keywords and visual contents in image retrieval, IEEE Multimedia (2002) 23–33. 3: A. Smeulders . Content-based image retrieval: the end of the early years, IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence(PAMI) 22 (12) (2000) 1349–1380. 4: H.Müller, W.Müller, et al. Performance Evaluation in Content-based Image Retrieval: Overview and Proposals, Pattern Recognition Letters 22 (5) (2001) 593–601. 5: A. Vailaya, M.A. G.Figueiredo, A.K.Jain, H.J.Zhang, Image Classification for Contentbased Indexing, IEEE Transaction on Image Processing 10 (1) (2001). 6: L. Wenyin, S. Dumais, Semi-Automatic Image Annotation, In Proc. of Human-Computer Interaction (2001) 326–333. 7: E. Hyvonen, M. Salminen, M. Junnila, Annotation of Heterogeneous Data Base Content

حسین باقری0738

روش های فشرده سازی تصاویر

دانشجو

سلام وبلاگ پر محتوایی دارید اگر با تبادل لینک موافقین اول وبلاگ منو به اسم شیوه ارائه لینک کنید و بهم اطلاع بدین تا در اسرع وقت وبلاگتون رو لینک کنم http://presentation.blogsky.com