آقای فریدمن و کرل و دیدگاههای اقتصاد جهانی و مسئولیت اجتماعی

 فریدمن مصرانه بر اقتصاد جهانی آزاد با حداقل دخالت دولتها اصرار ورزیده و با مفهوم مسئولیت اجتماعی مخالف است . او متعقد است که اگر سازمانی مثلا برای کاهش آلودگی محیط زیست هزینه کند یا برای مبارزه با بیکاری ، تعداد کارگر  مازاد بر نیاز استخدام کند ... به عبارتی مسئولانه عمل کند  در این صورت سرمایه سهامداران را به هدر داده است .او  عنوان کرده است که" یک و تنها یک یک مسئولیت اجتماعی برای شرکت تجاری متصور است – استفاده از منابع جامعه و مشارکت در فعالیتهای که برای افزایش سود طراحی شده اند تا آنجا که از قواعد بازی خارج نشوند، یعنی رقابت کاملا آزاد  و شفاف باشد وهیچگونه فریب و خدعه ای در کار نباشد."

آقای کرل معتقد می باشد که مدیران یک سازمان تجاری 4 مسئولیت دارند.

1-      اقتصادی : تولید کالاها و خدمات مفید و مورد نیاز جامعه و فروش آنها

2-      حقوقی : توسط دولت و در قالب حقوقی که انتظار می رود توسط مدیران رعایت شود

.3-      اخلاقی : وظیفه شرکت در پیروی از باورهای مورد قبول  جامعه به منظور ارائه چهره مورد قبول به جامعه

 4-      فداکاری کردن : اساسا تعهداتی اختیاری هستند که یک شرکت به آنها تن در می دهد (کمکهای انسان دوستانه- آموزش افراد بی کار – برپایی مراکز مشاوره  )

تفاوت مسئولیتهای اخلاقی و فداکاری در این است که عموما مردم از سازمان توقع فداکاری ندارند ولی انتظار دارند ارزشهای اخلاقی را مراعات نمایند.

 مسئولیتهای اجتماعی از دیدگاه کرل 
مسئولیتهای فداکاری کردنمسئولیتهای اخلاقی مسئولیتهای حقوقیمسئولیتهای اقتصادی مختار است انجام بدهدبهتر است انجام بدهدمجبور است انجام بدهدباید انجام بدهد

کرل معتقد است که یک شرکت تجاری ابتدا باید سود کسب کند تا بتواند مسئولیت اقتصادیش را انجام بدهدبرای اینکه باقی بماند و به فعالیت خود ادامه دهد باید از قوانین پیروی کند و به عبارت دیگر به مسئولیت حقوقی خود عمل کند.

تا اینجا آقای کرل و قریدمن با هم اتفاق نظر دارند اما کرل  با بیان اینکه مدیران شرکت علاوه بر مسئولیتهای اقتصادی و حقوقی مسئولیتهای اخلاقی و فداکاری نیز دارند با هم در تضادند.  

/ 0 نظر / 8 بازدید