قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی VII

جهت ارائه گزارش فعالیتهای پروژه درس شیوه ارائه لطفا به اطلاعات مندرج در لینک های زیر دقت فرمائید  باز هم تاکید می نمائیم که  در این کلاس یا درس ما در حال تمرین برای تهیه یک ارائه به صورت ضابطه مند ، مرتب و استاندارد در چارچوب تعیین شده یا مشخص شده مطابق با قواعد، مقررات  و محدودیت ها هستیم و تلاش می نماییم تا از اعمال سلایق شخصی خود در شکل و ساختار ارائه خودداری نماییم .

مراحل آماده سازی ارائه کتبی

شماره

نام

پیوند یا لینک مربوطه در وبلاگ ( روی پیوند مورد نظرکلیک کنید)

6

تنظیم ساختار سه بخشی

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی:مراحل آماده سازی ارائه VI

5

تولید متن اصلی

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی:مراحل آماده سازی ارائه V

4

کسب اطلاعات

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند IV

3

تهیه طرح اولیه متن اصلی

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند III

2

منابع

قابل توجه دانشجویان درس شیوه ارائه که موضوع ارائه خود را انتخاب نموده اند II

1

عناوین

عناوین انتخاب شده توسط دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب علمی - فنی I

 

لطفا برای اطلاع و اشنایی بیشتر به قواعد ، مقررات و محدودیتهای وضع شده برای یک ارائه کتبی  به سایتهای هشتمین ، نهمین و دهمین کنفرانس انجمن رمز ایران  یا کنفرانس سال قبل انجمن کامپیوتر ایران مراجعه و در رابطه با موارد گفته شد تحقیق و بررسی نمایید  و فرم چارچوب ارائه کتبی را از یکی از سایتهای فوق بر داشته و مورد استفاده قرار دهید

فرمت مقالات را از سایتهای مرتبط در لینکستان همین وبلاگ تهیه نمائید

http://csi.org.ir/conf/csi2013/18

قالب نهایی مقالات عادی

قالب نهایی مقالات پوستری

دریافت فراخوان (PDF)

دریافت فرمت مقالات (MS Word)

 

/ 6 نظر / 32 بازدید
سعیده هوشیار

سلام استاد.لیست منابع را برایتان ارسال کردم با تشکر

رویا سعیدی-8913200189

موضوع ارایه:سیستم های خبره

رویا سعیدی-8913200189

موضوع ارایه:سیستم های خبره

رویا سعیدی-8913200189

موضوع ارایه:سیستم های خبره

شادی اندیشمند

1- title = {Android 2 Grundlagen und Programmierung}, author = {Becker A , Pant M}, publisher = {Dpunkt Verlag Gmbh}, isbn = {3898645746,9783898645744}, 2- title = {Android A Programmers Guide}, author = {J.F. DiMarzio}, publisher = {Mcgraw-Hill}, isbn = {0-07-159989-4,0-07-159988-6}, year = {2008}, 3-title = {Android 2: Grundlagen und Programmierung, 2. Auflage }, author = {Arno Becker, Marcus Pant}, publisher = {}, isbn = {3898646777,9783898646772}, http://libgen.org/covers/772000/c992949c3e65ea6f8b87ef9ebc4d7b5c-g.jpg 4-title = {Android 3.0 Application Development Cookbook}, author = {Kyle Merrifield Mew}, publisher = {Packt Publishing}, isbn = {9781849512947,1849512949}, year = {2011}, http://libgen.org/covers/754000/81a7a872b579f6bec67dde504a0f7c41-d.jpg 5- title = {Android : Développer des applications mobiles pour les Google Phones}, author = {Florent Garin}, publisher = {Dunod}, isbn =

سعیده هوشیار

با سلام استاد ارائه کتبی را همانگونه که فرمودید فرستادم با تشکر