توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی: توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود

  رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی گفت: توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش کیفیت زندگی در سطح جامعه می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مهندس عیسی نجفی در سمینار چالش ها و موانع کنونی توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در ایران که شب گذشته در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: تجارت الکترونیک عبارت از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کارایی، اثر بخشی در تولید، خدمات یا کالا است.
وی افزود: تاریخچه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیکی به سال 1381 در ایران برمی گردد که متولی آن معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و متولی تجارت الکترونیک در کشور وزارت بازرگانی بوده است.
نجفی ملزومات استقرار تجارت الکترونیک را شرایط و عوامل مساعد محیطی و ویژگی های مناسب در ساختار بنگاه ها و سازمان های فعال بیان داشت.
وی در خصوص مشکلات عمده رشد تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، گفت: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی از مشکلات عمده رشد تجارت الکترونیک می باشد.
رییِس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی موانع توسعه تجارت الکترونیک را در چهار حوزه فنی تکنیکی، علمی، برنامه ای و بودجه ای و قوانین و مقررات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد.
نجفی تصریح کرد: در حوزه علمی، مراکز علمی و دانشگاهی باید اهتمام ویژه ای برای تربیت متخصصان در امر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباط نسبت به فعالیت های گذشته داشته باشند.
وی اظهار داشت: در حوزه فنی تکنیکی باید بخش خصوصی متخصص و فعال داشته باشیم که آنها در سایه دسترسی به فن آوری جدید در قالب تولید یا خرید بتوانند نیازهای توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک را پاسخ گو باشند.
نجفی گفت: به نظر می رسد برای استقرار دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، باید مراکز داده و سیستم‌های پیشرفت امنیت اطلاعات تقویت شود.
وی فعالیت های انجام شده فرهنگی را برای فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی در سطح جامع در حد کفایت ندانست و افزود: رسانه های جمعی باید بخش قابل توجهی از فعالیت های روزمره شان را به این مقوله اختصاص دهند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه برنامه ای و بودجه ای باید سرمایه گذاری مناسب و کافی در جهت پروژه‌های توسعه ای تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک شود و با مبالغ پایین قادر به رسیدن هدف اصلی یعنی استقرار مناسب این فن آوری نخواهیم بود./م. آ/

/ 0 نظر / 7 بازدید