سازمان و نظام پیشنهادها

مشارکت یک مفهوم تاریخی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد ، مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام های مدیریتی پویاست که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ایفا می کند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کلیه اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است. در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روشهای حل مسائل و ارتقاء بهره وری فعالانه اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرحها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند و بدین طریق، یک نظام همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان بوجود می آید. این نظام که مبتنی بر اصل انسان مداری است، برای افکار و خلاقیت های کلیه اعضای سازمان ارزش قائل است و به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد مدیریتی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آزمونهای موفق خود را گذرانیده است. برای نیل به این اهداف  باید به تجهیز خویشتن بپردازیم. نظام پیشنهادها در هر سازمان  ، به منزله گامی در این راستا ، بر آن است تا ضمن ارائه چگونگی عملکرد نظام پیشنهادها، زمینه ای برای ایجاد بینشی نو، دانشی جدید و تغییر نگرش ها مهیا سازد. نظام پیشنهاد ها با تکیه بر تجربه و آگاهی حامیان واقعی سازمان یعنی کارکنان ، مسیری برای رسیدن به یکپارچگی و تعالی همگانی سازمانی است.

 مشارکت‌ بر سه‌ ارزش‌ بنیادی‌ تاکید دارد:

1ـ سهیم‌ کردن‌ مردم‌ در قدرت‌ و اختیار.

2ـ راه‌ دادن‌ مردم‌ به‌ نظارت‌ بر سرنوشت‌ خویش‌.

3ـ باز گشودن‌ فرصتهای‌ پیشرفت‌ به‌ روی‌ مردم‌ (همه‌ اقشار جامعه‌).

 

مشارکت‌ را می‌توان‌ به‌ طور کلی‌ به‌ این‌ شکل‌ تعریف‌ نمود:

«مشارکت‌ یک‌ درگیری‌ ذهنی‌ و عاطفی‌ اشخاص‌ در موقعیتهای‌ گروهی‌ است‌ که‌ آنان‌ رابرمی‌انگیزد تا برای‌ دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ گروهی‌ یاری‌ دهند و در مسئولیت‌ کار شریک‌ شوند.»

در این‌ تعریف‌ سه‌ اندیشه‌ مهم‌ نهفته‌ است‌:

الف‌ ـ درگیری‌ ذهنی‌ و عاطفی‌

     به‌ معنی‌ خود درگیری‌ است‌ و نه‌ کار درگیری‌. گروهی‌ از مدیران‌ درگیر شدن‌ در کار را به‌ اشتباه‌ به‌مشارکت‌ واقعی‌ تعبیر می‌کنند. آنان‌ نشستهایی‌ بر پا می‌کنند، نظر خواهی‌ می‌نمایند ولی‌ کارمندان‌ همواره‌می‌دانند که‌ مدیرشان‌ یک‌ رئیس‌ خودکامه‌ است‌ این‌ سرگرم‌ شدن‌ به‌ کار است‌ و نه‌ مشارکت‌ در چنین‌روشی‌ کارکنان‌ کار - درگیر خواهند بود و نه‌ خود - درگیر.

ب‌ ـ انگیزش‌ برای‌ یاری‌ دادن‌

     مشارکت‌، کارکنان‌ را به‌ یاری‌ دادن‌ برمی‌انگیزاند تا قابلیتهای‌ ابتکار و خلاقیت‌ خود را برای‌ دستیابی‌به‌ اهداف‌ سازمان‌ بکار گیرند و از طرفی‌ سازمان‌ از طریق‌ مشارکت‌، کارکنان‌ را برای‌ پی‌ بردن‌ و روشن‌کردن‌ راههای‌ دستیابی‌ به‌ هدفها و بویژه‌ انگیزش‌ بیشتر یاری‌ می‌دهد و از آنها تقدیر و تشکر می‌نماید.

ج‌ ـ پذیرش‌ مسئولیت‌

     مشارکت‌، کارکنان‌ را بر می‌انگیرد تا در کوششهای‌ گروه‌ خود مسئولیت‌ بپذیرند  و آنها را به‌ کار گروهی‌تشویق‌ می‌کند. اندیشه‌ کشاندن‌ گروه‌ به‌ کار گروهی‌ یک‌ گام‌ کلیدی‌ در پرورش‌ گروه‌ بصورت‌ یک‌ واحدموفق‌ است‌. در چنین‌ وضعی‌ کارکنان‌ مدیران‌ را پشتیبان‌ خود به‌ شمار می‌آورند.

با توجه‌ به‌ این‌ مطالب‌ و ارزشها، مشارکت‌ می‌کوشد تا:

1. شنیدن‌ صدای‌ دیگران‌ را آسان‌ سازد ـ در نظام‌ مشارکت‌ سعی‌ بر ایجاد فضایی‌ است‌ که‌ در آن‌ هستی‌روانی‌ و خزانه‌ اندیشه‌ و آرزوی‌ مردم‌ شناخته‌ و به‌ آنها گوش‌ داده‌ شود.

2. احساس‌ مالکیت‌ را فراهم‌ کند ـ نظام‌ مشارکت‌ برای‌ نفوذ بر فرآیند پدید آوردن‌ اندیشه‌ و محصولات‌،تاثیر مثبت‌ دارد و از آنجا که‌ پدید آوردن‌ و آفریدن‌ احساس‌ مالکیت‌ را به‌ انسان‌ می‌دهد و مالکیت‌ یک‌انگیزه‌ و خواست‌ طبیعی‌ انسان‌ است‌، از این‌ طریق‌ بر فعالیتها و نحوه‌ عملکرد مردم‌ اثر دارد.

3. حاشیه‌ نشینی‌ را از میان‌ بردارد ـ از آنجا که‌ هر انسانی‌ با ظرفیتی‌ پابه‌ هستی‌ می‌گذارد بایستی‌ این‌ توان‌و ظرفیت‌ بالقوه‌ با کوشش‌ و درگیر شدن‌ در کار به‌ فعلیت‌ درآید. نظام‌ مشارکت‌ می‌تواند آنهایی‌ را که‌ درحاشیه‌ قرار گرفته‌اند را نیز به‌ کوششهایی‌ گروهی‌ بکشاند.

4. ناتوانان‌ را نیرومند سازد ـ مشارکت‌ از یک‌ دیدگاه‌ فرآیندی‌ از پایین‌ به‌ بالا است‌ که‌ از این‌ طریق‌ به‌افراد ضعیف‌ نیز امکان‌ رشد و درگیر شدن‌ در کارهای‌ بزرگ‌ را می‌دهد و از این‌ راه‌ فرصت‌ رشد و بالندگی‌و پرورش‌ یافتن‌ را ایجاد می‌کند.

5. فرهنگ‌ سکوت‌ را درهم‌ شکند ـ مشارکت‌ وسیله‌ خوبی‌ است‌ که‌ انسان‌ را به‌ سخن‌ گفتن‌ و سخن‌شنیدن‌ وامی‌دارد و از این‌ راه‌ ذهن‌ و دل‌ را به‌ فعالیت‌ وا می‌دارد. و فرهنگ‌ سکوت‌ را از میان‌ برمی‌دارد.

 

انسانی‌کردن‌ کار و یکپارچگی‌فرد وجمع‌  مشارکت

 

مشارکت‌ در سازمان‌ می‌تواند در دو سطح‌ عمده‌ صورت‌ پذیرد:

1 ـ در کارگردانی‌ و مدیریت‌ کارها؛

2 ـ  و در پدید آوردن‌ و مالکیت‌ فرآورده‌ها.

 

سیستم‌ پیشنهادات‌ یکی‌ از سیستم‌های‌ انسان‌ محور ارتقاء بهره‌وری‌ است‌. در این‌ سیستم‌ با برنامه‌ ومکانیزمی‌ مشخص‌، پیشنهادات‌ کارکنان‌ در مورد بهبود وضعیت‌ سازمان‌، جمع‌آوری‌، ارزیابی‌ و بعضاًاجرا می‌شود. در مقابل‌ پیشنهاد دهندگان‌ از سوی‌ سازمان‌ مورد تشویق‌های‌ مادی‌ و غیرمادی‌ قرارمی‌گیرند.
اولین‌ قدم‌ برای‌ تشویق‌ کارگران‌ جهت‌ ارائه‌ پیشنهاد در راستای‌ بهبود کار، توسط‌ آقای‌ آلفردکروپ‌ درکارخانه‌ فولادسازی‌ کروپ‌ آلمان‌ در شهر آخن‌ در سال‌ 1867 میلادی‌ برداشته‌ شده‌ است‌. وی‌ در ازاءاین‌ پیشنهادات‌ مبلغ‌ مختصری‌ پاداش‌ نقدی‌ می‌پرداخته‌ است‌.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

دعوت برای عضویت رایگان در انجمن اینترنتی نظام مشارکت به اطلاع می رساند با یاری خدواند متعال، انجمن اینترنتی نظام مدیریت مشارکتی (و نظام پیشنهادات) به آدرس http://groups.google.com/group/NezameMosharekat تاسیس گردیده است. برای عضویت رایگان در این انجمن به آدرس http://groups.google.com/group/NezameMosharekat/subscribe مراجعه کنید