تصمیم گیری - Decision making

تصمیمات انواع  مختلفی دارد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد.

تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری شخصی در برابر تصمیم گیری تشکیلاتی

تصمیم گیری مقطعی در برابر تصمیمات استراتژیک (دراز مدت)

تصمیمات مقطعی

تصمیات استراتژیک

تصمیمات تحقیقی در برابر تصمیمات ناشی از موقعیتهای بحرانی

تصمیمات فرصت طلبانه در برابر تصمیمات مشکل حل کن

تصمیمات مشکل حل کن

 

برای تصمیم گیری از روشهای مختلفی استفاده می شود که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد.

روش تصمیم گیری متمرکز و غیر متمرکز

روش تصمیم گیری با بررسی گروهی و بررسی فردی

روش تصمیم گیری مشارکتی در مقایسه با روش غیر مشارکتی

روش دموکراتیک در مقایسه با روش توافقی

فرآیند تصمیم گیری  شامل دو مرحله شناسائی مسأله و مرحلة حل مسأله می باشد. 

 

 

 

تعریف مساله 1 : مساله عبارت است از تناقض میان آنچه که وجود دارد و آن چه که می خواهیم باشیم .

 

تعریف مساله 2:  مساله عبارت است از وجود یک مانع یا سد در احرای فعالیت ها

مراحل تصمیم گیری :

     1-    تعریف مساله

2-    تعریف هر گزینه

3-    تعیین پیامدهای طبیعت

4-    تعیین بازده یا سود هر گزینه / طبیعت

5-    انتخاب یکی از مدلهای تصمیم گیری

6-    بکار گیری مدل و اتخاذ تصمیم

 

 طبقه بندی تصمیم ها : تصمیماتی که افراد می گیرند بسته به میزان دانش واطلاعات آنها درآن وضعیت،ونیز میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان

دراین نوع تصمیم گیری،تصمیم گیرنده نمی داند کدام یک ازحالات طبیعت رخ می دهد درضمن نمی تواند احتمال وقوع هریک رامشخص کند.

2- تصمیم گیری درشرایط ریسک (احتمالی)

درصورتی که تصمیم گیرنده بتواند احتمال وقوع حالات مختلف طبیعت رابرای مساله تصمیم تعیین کند تصمیم گیری از نوع ریسک خواهد بود.

3- تصمیم گیری درشرایط اطمینان

دراین شرایط تصمیم گیرندگان بااطمینان پیامدهای هرگزینه یاتصمیم رامیدانند بنابراین گزینه ای راانتخاب می کنند که منافع آنها را حداکثر کند

 انواع تصمیمات از نظر پیچیدگی :

1-تصمیمات برنامه ریزی شده : که تکراری و کاملا مشخص هستند و برای حل مساله مورد نظر روش ها و رویه های  مشخصی وجود دارد.  مانند روش پرداخت هزینه های ماموریت ، روش خرید جزئی و .....

2- تصمیمات  برنامه ریزی نشده :  تازه و جدید هستند ، چندان مشخص نمی باشند و برای حل مساله مورد نظر روش یا رویه خاصی وجود ندارد. ایت تصمیمات زمانی گرفته می شوند که سازمان پیش از آن با این مساله روبر و نشده و نمی اند چگونه واکنش نشان دهد.

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
دانشجو

سلام. بخاطر مطالبتون ممنون من در حال نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشدم هستم در مکانیابی سدهای زیرزمینی می خواهم از یکی از روشهای تصمیم گیری استفاده کنم می خاستم ببینم شما چه روشی رو پیشنهاد می کنین اگه لطف کنین به میلم جواب بدین ممنون می شم من میترا آقابابایی هستم از اصفهان