مدیریت استرات‍ژیک - مفاهیم اولیه

 

مبانی مدیریت استرات‍ژیک

 

 

Strategic Management Business Policy

 

 

تهیه و تنظیم و گردآوری  : عیسی نجفی

بهار 86

 

منابع :

Thomas L.Wheelen J. David Hunger

مبانی مدیریت استراتژیک و ترجمه کتاب فوق توسط استاد محترم آقای دکتر سید محمد اعرابی

استقرار مدیریت ااستراتژیک  - اچ ایگور انسف و اوراد جی ، مک دانل ترجه دکتر زندیه

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک  - پیر س و رابینسون ترجمه آقای دکتر سهراب خلیلی شورینی

مدیریت ساختار استراتژیک سازمان تالیف دکتر ناصر فقهی فرهمند

 

مقدمه :

در همه  سازمانها و شرکتهای تجاری و غیر تجاری  موجود و حتی برنامه های آتی اشخاص  تدابیر جاری مدیریتی و برنامه ریزیهای  کوتاه مدت  ضمانتی برای  آینده  روشن و مطمئن سازمان یا شخص   ایجاد نمی نماید . لذا توسل به برنامه ریزی  برای عملکرد بلند مدت  برای آینده ای با چشم اندازهای نشاط آور و سودمند در عین حال انعطاف پذیر  اجتناب ناپذیر  است . به همین دلیل  مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی  برای عملکرد بلند مدت شرکتها و سازمانها پا به عرصه مدیریت سازمان می گذارد که بنام وزین " مدیریت استراتژیک  "  معروف کشته است . جایگاه اولیه تولد  مدیریت استراتژیک  مجموعه های بزرگ فعال در صنعت  بوده  و شروع شکوفایی آن به  دهه 80 میلادی  بر می گردد.  به نحویکه تا سال 90 میلادی اکثر شرکتها در ایالات  متحده  امریکا و اروپا  ورود به مرحله جدید مدیریت استراتژیک  تجربه  نموده بودند. اما متاسفانه در مملکت ما ورود این دانش پس از مدت ها رشد وگسترش  و شکوفایی  آن در بلاد ممالک  صنعتی  که خود منشاء تحولات و بیشرفتهای  معجزه آسایی بوده  با سرعت بسیار کندی  انجام  میگردیده است .  به نظر می رسد بر خلاف بلوک مترقی غرب که آغاز مدیریت استراتژیک را از داخل صنعت و سپس رسوخ آن به دانشگا هها  تجربه نموده اند  در کشور ما همانند سایر کشورهای توسعه نیافته   تلاش اساتید  دانش مدیریت  در دانشگاه ها  آغاز گر ورود به عرصه مدیریت استراتژیک بوده است. به امید روزیکه یادگیری و توسل به دانش مدیریت و بخصوص دانش مدیریت استراتژیک  به قدری فراگیر گردد که همه مشکلات  و نارسائیهای پیش و رو در مملکت   یکی یکی پس از دیگری  حل گشته و موجبات خرسندی و راحتی  آرامش همه آحاد مردم عزیز فراهم گردد. 

  

بخش اول : مفاهیم اولیه

 

مدیریت استراتژیک:

مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند

 

 

Strategic Management is that set of managerial decisions and actions that determines the long-run  performance of a corporation.

 

 

مدیریت استراتژیک:

برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسئولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موقعیت مستدام موسسه را تضمیمن و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد و موضع گیری نماید.

 

 

برنامه ریزی بلند مدت وبرنامه ریزی استراتژیک  :

تمایز اصلی این دو در نگاه به آینده است .  در برنامه ریزی بلند مدت تصور این است که آینده ، تسری تجربه سنتی رشد اقتصادی قابل پیش بینی است .

اما در برنامه ریزی استراتژیک  لزوما انتظار می رود که آینده بهتر از گذشته باشد و نه اینکه تجربه تاریخی را بتوان به آینده تسری داد.

 

سه قدم برنامه ریزی استراتژیک :

 

اولین قدم تحلیل چشم انداز های است که موسسه پیش رو دارد و در این تحلیل گرایشها ،  خطرها ، فرصتها و وقایع بی سابقه که روندهای تاریخی  را دستخوش دگرگونی می سازد شناسایی می شود

 

دومین قدم ،  تحلیل رقابتی است که بهبود عملکرد موسسه را تعیین خواهد کرد

 

 

سومین قدم تحلیل جامع استراتژیک که امکانات موسسه در فضاهای صنعتی متعدد با یکدیگر مطابقت داده می شود تا اولویتها تعیین و منابع استراتژیک آتی به هر یک اختصاص داده شود.

 

مراحل مدیریت استراتژیک

 

  • 1- برنامه ریزی مالی اساسی : با هدف اعمال کنترل عملیاتی بهتر از طریق تلاش برای تامین بودجه ها

 

  • 2- برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی : باهدف برنامه ریزی موثرتر به منظور کمک رشد به سازمان از طریق تلاش برای پیش بینی آینده فراتر از سال بعد

 

3- برنامه ریزی با تاکید بر محیط خارجی سازمان (برنامه ریزی استراتژیک ): با هدف تامین خواسته ها ، نیازها و سلایق بازارها و موفقیت در رقابت از طریق تلاش برای جا انداختن و اعمال تفکر استراتژیک

  • 4- مدیریت استراتژیک : با هدف کسب مزیت رقابتی و آینده ای موفق از طریق مدیریت تمام منابع

 

 

 

 

Phases of Strategic management

 

Phase 1: Basic financial planning

 

Phase 2: Forecast-based Planning

 

Phase 3: Externally oriented planning  (Strategic planning )

 

Phase 4: Strategic management

 

سه پرسس کلیدی و استراتژیک

 

  • 1- جایگاه کنونی سازمان کجاست ؟ (نه آنجا که مدیریت دوست دارد باشد!)

 

Where is the Org now?(Not Where do we hope it is!)

 

  • 2- اگر تغییری انجام نمی شود، سازمان ظرف یک ،دو،پنج یا ده سال اینده کجا خواهد بود؟ ایا پاسخ ها قابل قبولند؟

 

If no changes are made, where will the Org be in one year?two year?Five year? Ten year ? Are the ansers acceptable?

 

 

  • 3- اگر پاسخها قابل قبول نیستند ، مدیریت باید چه اقدامات ویژه ای را انجام بدهد؟ چه مخاطرات و هزینه هایی وجود دارد؟

 

If the answers are not acceptable, what specific actions should management undertake? What are the risks and payoffs involved?

 

 

(جهانی سازی )Globalization    

 

                                                                    A Challenge to Strategic Management

 

/  POSLC         وظایف اصلی مدیریت

 

Control

Leadership

Staffing

ORG

Planning

Impelementation   /   اجراء                                                                    

برنامه ریزی

 

L.O    یک رده بالاتر از S.M  می باشد                    

                 Learning Organization

 

 

Learning Organizatoin are skilled at four main activites

 

1- Solving problems systematically

2- Experimenting with new approaches

 

3- Learning from their own expernces and past history as well as from the experiences of others

 

4- Transfering knowledge quickly and efficiently throughout the organization

Learning Org avoid stability throughout continuous self-examination and experimentation.

 

 

مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصتها و تهدیدهای خارجی  در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تاکید دارد

 

 

 

سیاست بازرگانی جهت گیری  کلان مدیریتی دارد و عمدتا به محیط  داخلی سازمان و یکپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب توجه دارد.

 

مدیریت استراتژیک  به عنوان یک حوزه مطالعاتی ، در برگیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست بازرگانی، به همراه تاکید بر محیط و استراتژی می باشد

 

مدیریت استراتژیک  : تکامل - بسیاری از مفاهیم و تکنیک های  مورد استفاده در برنامه ریزی بلند مدت  یعنی برنامه ریزی استراتژیک توسط شرکتها و موسسات تجاری مثل جنرال الکتریک و گروه مشاوره ای بوستون طراحی شده  با موفقیت مورد استفاده بوده

 

 

الگوی اصلی مدیریت استراتژیک  عبارت است از :

 

  • 1- بررسی محیطی (داخلی و خارجی ) Envirnmental Scanning

 

  • 2- تدوین استراتژی (برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک ) Strategy Formulation

 

  • 3- اجرای استراتژی Strategy Implementation

 

  • 4- ارزیابی و کنترل Evaluation And Control

 

نحوه تعامل بین این چهار عنصر نشان می دهد که مدیریت هم محیط  خارجی را به منظور کشف فرصتها و تهدیدها و هم محیط داخلی  را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان بررسی می کند

مدیریت استراتژیک  / تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد:

 تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمانهایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر از دیگر سازمانها است.  دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی ، ساختار و فرآیندهای آن سازمان ، اثار مثبتی بر عملکرد دارد.

مفهوم استراتژی : اساسا استراتژی مجموعه از قواعد تصمیم گیری برای جهت دادن به رفتار سازمانی است

آغاز استراتژی / رویدادهای بیدارکننده (Triggering event):

مقصود آن چیزی است که تغییر در استراتژی را بر می انگیزد برخی از این رویدادها عبارتند از: مدیر عامل جدید - مداخله یک موسسه خارجی مثل بانک - تهدید تغییر در مالکیت -  آگاهی مدیریت از عملکرد نامطلوب

Performance gap

شکاف عملکرد : وقتی وجود دارد که بین عملکرد شرکت و انتظارات مدیران، فاصله وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید