پاسخ میرحسین موسوی به 30 سوال نظام‌صنفی : از صنعت IT حمایت می کنیم

پاسخ به 30 سوال نظام صنفی رایانه‌ای کشور توسط واحد فناوری اطلاعات کمیته رسانه و تبلیغات ستاد مهندس میرحسین موسوی مطرح گردید.

به گزارش قلم نیوز واحد فناوری اطلاعات ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی پاسخ به 30 سئوال مطرح شده توسط نظام صنفی رایانه‌ای کشور را به شرح زیر منتشر نمود:

بسمه تعالی
1-1 - مطابق قانون برنامه پنج ساله چهارم مقرر شده بود که سالانه 20% از تصدیگری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی کاسته شود و به حجم فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین تعاونی اضافه شود درحالی که متاسفانه این هدف‌گذاری درست و امیدبخش، جامه عمل نپوشیده است. دلایل این عدم توفیق را چه می‌دانید و چه برنامه‌ای برای تحقق آن در صورت انتخاب دارید؟
عدم تحقق این هدف را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:
• عدم برنامه‌ریزی صحیح در کاهش تصدی‌گری دولتی.
• عدم تعهد در اجرای برنامه پنج ساله چهارم از سوی دولت.
• عدم شفافیت در نحوه اجرای برنامه پنجساله چهارم.
• عدم توانمندی کافی در بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها.

جهت تحقق هدف فوق ضمن افزایش توانمندی بخش خصوصی و بازبینی اولویت‌های کاهش تصدیگری، برنامه ریزی و اقدام خواهد شد. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندان مناسبی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین نظامی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی‌بهره می‌مانند. این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی هم باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیمگیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش،منافع بلندمدت کشور را مدنظر خود قرارداده و بداند که منافع اش در گروی ایران توسعه یافته است.

2-1 - تجربه بخش قابل توجهی از دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که در کنار سازمان‌های مردم نهاد با پشتوانه قانونی برخی دستگاههای دولتی ساختارهای موازی تحت امر و دارای تداخل وظایف با سازمان‌های موجود ایجاد نموده‌اند و یا آنها را مورد حمایت جدی قرار داده‌اند. راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این وضعیت چیست و چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
تداخل وظایف در اثر وجود ساختارهای موازی باعث اتلاف زمان و منابع کلیه نهادهای مذکور می‌گردد لذا برای رفع این مشکل لازم است با حذف ساختارهای غیرضروری، دولت صرفا نقش حاکمیتی خود در ارتباط با امور را حفظ کرده و امور اجرائی را تحت نظارت سازمان‌های مردم نهاد قرار دهد.

3-1- به نظر شما نوع و میزان حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در مقابل بنگاه‌های دولتی، و شرکت‌های خارجی چگونه باید باشد؟ نقش سازمان‌های مردم نهاد نظیر «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور » در این خصوص و همچنین برنامه‌ریزی و هدایت بخش خصوصی چیست؟ آیا در ارتباط با سازمان‌های غیردولتی برنامه خاصی دارید؟
با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، کار مردم را بایستی به دست مردم سپرد حمایت از بخش خصوصی بعنوان یک بخش مهم اشتغال‌زا در کشور مورد توجه دولت خواهد بود و سازمان‌های دولتی نقش حاکمیتی خواهند داشت و بر اساس برنامه پنج ساله نسبت به کاهش تصدیگری خود اقدام خواهند نمود. شرکت‌های خارجی در مواردی که توان داخلی کشور امکان ارائه محصولات و خدماتی را نداشته باشد با هدف ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور می‌توانند طرف معامله قرار بگیرند نه اینکه حضور ایشان مانع کسب و کار بخش خصوصی داخلی شود. از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها،انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب و کار نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند، باید مشکلات خود را دسته‌بندی نموده و برای بهبود محیط کسب و کار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است. استقلال تشکل‌های صنفی مانند اتاق صنایع، معادن و بازرگانی از دولت، اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی موثر در بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفاء کند، لازم و ضروری است.

4-1- از مداخله مدیران و مسئولان دولتی کشور در تملک (پیدا و پنهان) سهام بخش خصوصی و یا سهم‌خواهی و تحت تاثیر قرار دادن آنان با روش‌های گوناگون، چگونه جلوگیری خواهید نمود؟
مدیران و مسئولان دولتی مجاز به سهم خواهی و تملک سهام در بخش خصوصی نیستند و با این امر برخورد خواهد شد چرا که خصوصی‌سازی به معنای واقع کلمه را خدشه‌دار خواهد ساخت.

1-2- دید گاه شما نسبت به اقتصاد دانش محور (Knowledge Based Economy) چیست؟ آیا به نظر شما
می‌توان اقتصاد کشور را بدان سو سوق داد؟ در صورت وجود پاسخ مثبت، برنامه حضرتعالی در این
خصوص کدام است؟ همچنین در صورت وجود پاسخ منفی، ممکن است بفرمائید کشور ما در قرن بیست و یکم با چه ابزاری و چگونه در محیط بین‌المللی به رقابت و تنازع خواهد پرداخت؟

دیدگاه نسبت به اقتصاد دانش محور مثبت است. سوق دادن اقتصاد ایران به سوی دانش محور بودن به مرور میسر خواهد بود و یک برنامه کوتاه مدت نیست. لازمه آن، اصلاح تدریجی ساختار اقتصاد کشور و عاری نمودن آن از دلالی و جایگزین نمودن دیدگاه‌های علمی در اقتصاد و بازرگانی است.

2-2- در توسعه اقتصادی، برای فاوا نقش‌های متفاوتی را قائل شده‌اند که همگی دال بر اهمیت فوق‌العاده آن در توسعه هستند. آیا رویکرد شما به این صنعت بیشتر متکی به ظرفیت توانمندسازی بخش‌های اصلی اقتصادی کشور است و یا عمدتاً به آن در جایگاه بخشی و ظرفیت بالای توسعه‌یابی آن در مقیاس بخش توجه دارید؟
هر دو رویکرد مورد توجه می باشد.

3-2- با توجه به این که مهمترین مجرای تاثیرگذاری فاوا در اقتصاد، تجارت الکترونیکی ( eCommerce) و
کسب و کارالکترونیکی ( eBusiness) است و در این خصوص علی رغم تلاش‌های مثبت صورت گرفته
در سال‌های گذشته، ازجمله عقب‌افتاده‌ترین کشورهای دارای عقب‌ماندگی جدی محسوب می‌گردیم، دید و برنامه جنابعالی در خصوص توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی چیست؟

عدم توسعه تجارت الکترونیکی علل مختلفی دارد که از جمله می‌توان به ضعف زیرساخت‌های ارتباطی،عدم امنیت اطلاعات در فضای اینترنت، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در میان بازرگانان و نیز عدم اطمینان ایشان به فضای مجازی اشاره نمود و بدیهی است برنامه‌ریزی برای رفع موانع فوق مدنظر خواهد بود.

4-2- تحقق اقتصاد دانش محور مستلزم وجود بستر مناسب برای نوآوری ، تولید فناوری و محصولات جدید و بدیع است. یکی از مهمترین لوازم و پیش نیازهای این امر، بلوغ و گستردگی بازار سرمایه از طریق ایجاد بازارهای خاص و به خصوص بازار سرمایه مربوط به صنایع پیشرفته است. این بازار که دارای ویژگی های خاص خود است، در کنار خود به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر (VC)، و همچنین قانون تجارت متناسب با نیازهای عصر صنایع و شرکت‌های فناوری پیش رفته نیاز دارد. برنامه جنابعالی برای توسعه بازار سرمایه در ایران چیست؟ نگاه شما به نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع پیشرفته از جمله فناوری اطلاعات چیست؟ در ارتباط با قانون تجارت و اصلاحات مور نیاز در آن چه می‌اندیشید و چگونه عمل خواهید نمود؟
سرمایه‌گذاری در صنایع نوین مورد حمایت خواهد بود و اصلاح قوانین با هدف تسهیل این امر میسر می‌باشد. صنعت فناوری اطلاعات به عنوان عامل محرک توسعه مورد حمایت ویژه خواهد بود چراکه اثربخشی آن محرز است.

5-2- یکی از مهم ترین مشکلات کشور ما، بهره‌وری بسیار اندک آن است. به نظر شما فاوا چه نقشی در افزایش بهره وری ملی ایران می‌تواند داشته باشد؟ برنامه شما در این خصوص چیست؟
توسعه فناوری اطلاعات، سرعت در انجام کارها و دقت کافی را به همراه خواهد داشت و ضمن جلوگیری از اتلاف وقت متخصصین و مدیران باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد و لذا حمایت از توسعه فاوا در بخش‌های دولتی و خصوصی با هدف افزایش بهره‌وری در دستور کار دولت قرار خواهد داشت و شاهد افزایش بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و خدمات خواهیم بود.

1-3- بر اساس شاخص‌های بین‌المللی موجود، اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای بسته و بعضاً غیرشفاف نسبت به برخی کشورهای دیگرجهان است. نظر و برنامه حضرتعالی در خصوص تغییر این شرایط چیست؟
شفافیت یکی از اصول مهم مورد توجه دولت خواهد بود که با اولویت بالا نسبت به اعمال و تسری آن اقدام خواهد شد. بسته بودن اقتصاد ایران به سبب سیاست‌های نادرست خارجی، عدم تناسب آن با معیارهای تجارت جهانی و عدم حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که نسبت به اصلاح تدریجی آن برنامه‌ریزی و اقدام خواهد شد.

2-3- توسعه اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری خود محتاج منابع مالی. از جمله این منابع می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نام برد. این نوع سرمایه‌گذاری که علاوه بر منابع مالی با خود مدیریت و دانش طرف خارجی را نیز به همراه می‌آورد، مورد علاقه بسیاری از کشورهای جهان است. متاسفانه شاخص‌های موجود منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهند که ایران در رده‌های مناسب جذب چنین نوع سرمایه‌گذاری‌هایی قرار ندارد. برنامه شما برای حل این مشکل چیست؟
علت عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور ماست که با اتخاد سیاست‌های تنش‌زدا در روابط خارجی و نیز تثبیت شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور موانع فوق به مرور کاهش خواهد یافت و در امر سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت با ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌باشد.

1-4 - الگوی توسعه صنعتی شما چیست؟ صنایع مورد تمرکز از دید شما کدامند؟
کلیه صنایعی که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه صنعتی کشور شوند مورد تمرکز خواهند بود و قطعا صنعت فاوا یکی از این صنایع می‌باشد که توسعه آن نقش مهمی در جهانی شدن اقتصاد کشور خواهد داشت.

2-4- جایگاه رقابت در توسعه صنعتی چیست؟ رقابت سالم و ساز و کارهای ایجاد آن کدامند؟ نقش انحصارات در اقتصاد ما و پارادوکس نیاز به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و ممانعت از ایجاد انحصار در کشور را چگونه تحلیل می‌فرمائید؟
در یک محیط رقابتی سالم کلیه شرکت‌ها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک بدون بهره‌گیری از رانت و با تکیه بر توانمندی‌های خود و براساس توانائی‌های فنی و تخصصی شان قادر به برنده شدن در مناقصات خواهند بود. بدیهی است رتبه‌بندی شرکت‌ها و توجه به آن براساس مقیاس پروژه‌ها نیز اهمیت دارد چرا که برخی پروژه‌ها به دلیل وسعت و پیچیدگی‌شان می‌بایست توسط شرکت‌های با رتبه بالا انجام شوند و این رتبه‌بندی و اعمال آن به معنای انحصار نمی‌باشد.

3-4- ممکن است بفرمائید دید جنابعالی در مورد نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ( SME) در اقتصاد ما چیست؟ چه برنامه‌هایی برای حمایت از آنها در دستور کار خود دارید؟ چگونه روابط بنگاه‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط را تنظیم خواهید نمود؟
بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی با توجه به سودآوری آنها در کوتاه مدت و نقش مهمی که در توسعه اشتغال کشور ایفاء می‌نمایند می‌بایست به لحاظ دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌ها مورد حمایت قرار بگیرند تا ضمن ایجاد اشتغال باعث اجرای پروژه‌های موفق با قیمت تمام شده پایین‌تر گردند و به نظر می‌رسد تنظیم روابط میان شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط بهتر است از طریق سازمان‌های مردم نهاد تعریف و تنظیم شوند.دولت از پیوند شرکت‌های بزرگ و کوچک حمایت می‌کند.

4-4- بر اساس گمانه‌زنی‌های متکی به تجارب کارشناسی در پنج ساله آتی برای حرکت در مسیر ترسیم شده چشم‌انداز بیست ساله و برنامه در شرف تدوین پنج ساله پنجم صنعت فناوری اطلاعات بایستی از رشدی حداقل دو برابر صنعت ارتباطات و قریب 6 برابر رشد اقتصادی پیش‌بینی شده سالانه برخوردار باشد یعنی حداقل سالانه 46 درصد رشد نماید. با توجه به این هدف چالش برانگیز صنعت فناوری اطلاعات چه جایگاهی در برنامه‌های شما دارد و چگونه امکان تحقق این رشد شتابان را در برنامه‌هایتان پیش‌بینی کرده‌اید؟
صنعت فاوا در چهار سال اخیر با یک رکود شدید مواجه بوده است و ابتدا باید ضمن تحلیل عقب‌ماندگی‌های ناشی از رکود این صنعت نسبت به جبران مافات برنامه‌ریزی مجدد و هدف‌گذاری نمود. بدیهی است وقتی حرکتی با یک توقف 4 ساله روبرو بوده است نمی‌توان با فشار مضاعف جهت شتاب دادن، استحکام و قوام را فدای سرعت نمود.ما اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران با توانمندی‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی- فرهنگی و دینی بی‌نظیر خود می‌تواند طرحی نو از کارآمدی و رشد را در جهان با استفاده از این سرمایه‌ها و فناوری اطلاعات ترسیم کند. دولت دهم تمام اهتمام خود را به کار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گیری از امکانات علمی-فنی کشور، توامندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند. رئوس برنامه‌ها به شرح زیر است:
• توجه ویژه به محوریت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه.
• توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت از طرق: فراهم آوردن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور، ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی،عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع و کرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرصه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت.
• فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده‌های موجود در بخش‌های مختلف دولت از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است.
• توسعه اشتغال دانش‌محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت‌های فناورانه.
• استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین‌الملل و همچنین مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور.
• تقویت نهادها و بنیان علمی - پژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصه رقابت جهانی.

5-4- در دو دهه اخیر بسیاری از کشورهای جهان سرمایه‌گذاری‌های وسیعی را در زمینه تولید داخلی و توسعه صادرات نرم افزار انجام داده‌اند. با توجه به این که کشور ما دارای جمعیت جوان با استعدادی است که دستاوردهای درخشانی نیز در آوردگاه‌های علمی جهان به دست آورده است و از طرفی سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص در راستای استراتژی جهش صادراتی رشد سالانه صد در صد را برای نیل به یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار پیش‌بینی نموده است، نظر و برنامه حضرتعالی در مورد توسعه بازار و صادرات نرم‌افزار چیست؟ اگر این امر را ممکن تلقی می‌کنید رویکرد شما توانمندسازی صنعت نرم‌افزار داخلی و سپس توسعه صادرات آن است و یا رویکرد مستقیم و معطوف به بازارهای هدف خارجی را در دستور کار قرار می‌دهید؟
صنعت نرم‌افزار به دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری اولیه و نیز با توجه به اینکه سرمایه اصلی آن منابع انسانی متخصص می‌باشد اصولا بایستی یکی از صنایع سودآور کشور باشد لیکن به دلیل مشکلات موجود در کشور ما که یکی از عمده‌ترین آنها هزینه نکردن شرکت‌ها در این حوزه و دیگری عدم توسعه فرهنگ استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری است،شرکت‌های فعال در زمینه نرم‌افزار عمدتا از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نمی‌باشند و به نظر می رسد تا زمانی که این صنعت در بازار داخلی نتواند به سوددهی مناسبی برسد توسعه صادرات آن خیلی واقع‌بینانه نباشد. در بسیاری از سازمان‌های دولتی ضریب نفوذ سیستم‌های نرم‌افزاری و کاربری آنها پایین می‌باشد. توجه همزمان به بازارهای هدف خارجی نیز می‌تواند مفید باشد لیکن برای توسعه یافتگی کشور منطقی است که ابتدا توانائی شرکت‌های نرم‌افزاری در جهت گسترش نرم‌افزار در بازار هدف داخلی به کار گرفته شود و سپس به صادرات پرداخته شود ضمن اینکه هدف‌گذاری در زمینه صادارات نرم‌افزار می‌بایست واقع‌بینانه باشد نه اینکه اهداف دستوری غیرقابل تحقق برای آن تعریف شود.

1-5- امروزه مهارت رایانه‌ای تبدیل به یک مهارت پایه‌ای برای تصدی هر شغلی شده و بنابراین از آن با نام «سواد انفورماتیکی» یاد می‌شود. برای توسعه سطح سواد انفورماتیکی در جامعه و ارتقای جدی پارامترهای کمی و کیفی آن، چه برنامه‌ای دارید؟
در زمینه سواد انفورماتیکی لازم است وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی نمایند تا بتوانیم سطح این سواد را در کلیه سطوح جامعه افزایش دهیم چراکه در دنیای مدرن امروزی تسلط به کار با رایانه و کاربری اینترنت یکی از شاخص‌های باسواد بودن/نبودن است.

2-5- با توجه به امکان اشتغال نیروهای جوان در صنعت فاوا با هزینه‌های به مراتب پائین‌تر از سایر صنایع سرمایه به نظر جنابعالی از این صنعت در جهت افزایش و اشتغال و کاهش یا تخفیف مشکل بیکاری در کشور چگونه می‌توان سود جست؟
برخلاف مطلب اشاره شده در متن سوال جوانی نیروی کار به معنای هزینه پایین‌تر نیست. چرا که نیروی متخصص به حق به دلیل توان تخصصی خود هزینه بیشتری را درپی خواهد داشت لیکن ایجاد اشتغال در این حوزه بدلیل اثربخشی آن در صنایع کشور به نفع همگان خواهد بود و دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از آن به کار خواهد بست.

3-5- آموزش الکترونیکی ( eLearning) یکی از پدیده‌ها و نتایج کاربرد فاوا در حوزه آموزش است که از یک طرف امکان آموزش در همه نقاط و همه زمان‌ها را فراهم آورده و از طرف دیگر به شدت از هزینه‌های
آموزش کاسته است. برنامه جنابعالی برای توسعه آموزش الکترونیکی و استفاده از آن در توسعه منابع انسانی کشور چیست؟

جهت توسعه آموزش الکترونیکی لازم است به موارد زیر توجه شود:
• بسترهای ارتباطی سریع فراهم شود تا بتوان به صورت عملی از آموزش‌های الکترونیکی استفاده نمود نه اینکه سرعت پایین اینترنت باعث عدم استفاده از این روش مدرن شود.
• تولید محتوای الکترونیکی اهمیتی کمتر از آموزش الکترونیکی ندارد و بایستی نسبت به تولید محتوای آموزشی مناسب برنامه‌ریزی و اقدام شود.
• با توسعه ELearning و توجه به دو نکته فوق می‌توان نسبت به ایجاد و توسعه دانشگاه‌های مجازی برنامه‌ریزی و اقدام نمود.

1-6- نگاه جنابعالی به مسئله مالکیت‌های فکری مثل حق تکثیر ( Copyright) حق اختراع و غیره چیست؟ آیا فکر می‌کنید از دارندگان چنین اموالی در مقابل سوءاستفاده و سرقت دارایی‌هایشان حمایت کافی به عمل می‌آید؟
کپی‌رایت یکی از معضلات مهم تولیدکنندگان نرم‌افزار و محتوا در کشور است که سالانه زیان‌های هنگفتی را به شرکت‌ها و افراد تحمیل می‌کند. دولت با توجه به ارزشی که برای فکر و محصولات فکرافزاری و نرم‌افزاری قائل است با جدیت، اجرائی شدن کامل قانون کپی‌رایت را پیگیری خواهد کرد.

2-6- برنامه شما برای ایجاد و توسعه زیرساخت مالکیت فکری در کشور چیست؟ با توجه به عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در این زمینه چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
سوال مبهم است.

3-6- هرچند به دلیل شرایط بحران اقتصاد جهانی پدیده فرار مغزها در وضعیت حاضر روند فزاینده نداشته لیکن برای جلوگیری از آثار منفی این پدیده که در سنوات گذشته منابع ارزشمند داخلی را دستخوش ریزش و تعدیل نموده است، نظر حضرتعالی درخصوص مشکل فرار مغزها چیست و برنامه شما برای حل این مشکل کدام است؟
فرار مغزها را نمی‌توان کنترل کرد مگر اینکه بتوانیم شرایط مناسبی را برای نخبگان در کشور فراهم نمائیم تا بتوانند ضمن داشتن تامین مالی مناسب در شرایط مطلوب علمی به تحصیل و تحقیق بپردازند. لیکن داشتن ارتباط خوب و نزدیک با مراکز علمی و صنعتی بزرگ جهان می‌تواند بجای فرار مغزها باعث اشتغال نیروهای نخبه کشور در نمایندگی‌های منطقه‌ای (در ایران) مراکز مذکور شود و ضمن جلوگیری از فرار مغزها به جای خروج ارز، ارزآوری و توسعه علمی و صنعتی را می‌توانیم تامین نماییم.

1-7- نظر شما در مورد مسئله شکاف اطلاعاتی در درون کشور (شکاف بین مناطق جغرافیایی مختلف، شکاف بین طبقات اجتماعی مختلف و غیره) و میزان جدیت و اهمیت آن در ایران چیست؟ آیا برنامه خاصی در این خصوص دارید؟
با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش اینترنت پرسرعت مسئله شکاف اطلاعاتی درون کشور به سرعت کاهش خواهد یافت.

2-7- دید جنابعالی در خصوص ماهیت رسانه‌ای اینترنت و مسائلی نظیر میزان و شکل کنترل آن، حق مردم در دسترسی به اطلاعات، لزوم وجود شفافیت و تاثیر این امر بر کاهش فساد اداری چیست؟ برنامه شما برای تشویق تولید محتوای بومی برای مردم ایران و محتوای جهانی برای مخاطبین خارجی کدام است؟
اینترنت یک رسانه مهم و کم نظیر در سطح جهان است که امکان دسترسی به هرگونه اطلاعاتی را میسر می‌سازد و شفافیت در اطلاع رسانی به مردم برای دولت اصل خواهد بود. بدیهی است که شفافیت در اطلاع رسانی باعث کاهش رانت و فساد اداری خواهد شد.

3-7- نظر حضرتعالی در خصوص جامعه اطلاعاتی و مباحث مرتبط با آن مثل «امنیت»، «حریم خصوصی» و قوانین و مقرارت درفضای اطلاعاتی و حق تامین پهنای باند توسط بخش خصوصی با اعمال کنترل‌های حاکمیتی چیست؟ آیا برنامه خاصی در این زمینه دارید؟
امنیت در جامعه اطلاعاتی به ویژه در حوزه سیستم‌های بانکی و مالی بایستی بسیار مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی نشود.حریم خصوصی افراد محترم و هیچ احدی حق نفوذ و مداخله در آن را ندارد. تامین پهنای باند توسط بخش خصوصی به شرط داشتن توان و امکانات فنی لازم و با حمایت دولت مورد توجه خواهد بود.

4-7- در خصوص فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای اطلاعاتی و مباحث مرتبط (تاثیرات فرهنگ از جامعه اطلاعاتی، تهاجم فرهنگی، فرصت توسعه فرهنگی، مباحث مربوط به فیلترینگ، شکل و میزان فیلترینگ، چگونگی مصون داشتن جامعه از آسیب‌های فرهنگی و در عین حال استفاده بهینه از فرصت‌های به دست آمده) چه می‌اندیشید و برنامه‌تان چیست؟
در جامعه پیشرفته امروزی منع کردن راه حل مصون داشتن نیست چرا که اینترنت تنها مجرای ورود محصولات فرهنگی مهاجم نیست و لازم است فرهنگ‌سازی صحیحی برای کاربران صورت پذیرد. فیلترینگ می‌بایست در حد معقول اعمال شود نه اینکه وقتی یک برنامه‌نویس در حال جست‌وجو برای کارهای فنی خود است به جهت تشابه نام یک Component با نام یک الهه یونانی با فیلتر روبرو شود. تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تامین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وبلاگ‌نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است، از اهداف دولت دهم خواهد بود.

1-8- در خصوص میزان تحقق اهداف دولت الکترونیکی، مطالعات و طبقه‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهند که ایران در جهان و منطقه از جایگاه مورد انتظار و در خور برخوردار نمی‌باشد. برنامه شما برای تحقق دولت الکترونیکی و بهبود وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها چیست؟
ما نیز معتقدیم که در امر دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی قرار نداریم و جهت نیل به این هدف لازم است موارد زیر مورد توجه باشند:
• اصلاح و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت
• تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات
• اصلاح رویه‌های حاکم بر گردش کار سازمانهای دولتی
• مطالعه و تحقیق بر روی دولتهای الکترونیکی پیاده‌سازی شده موفق در کشورهای منطقه

2-8- نظر جنابعالی در خصوص مفاهیمی مانند فرصت برابر، عدالت در ارجاع کار، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت در مقابل بخش خصوصی چیست؟ به نظر شما این مفاهیم را چگونه می‌توان در فرآیند خریدهای دولتی و ارجاع کار توسط آن پیاده‌سازی نمود؟
موارد مطرح شده جزء بدیهیات یک فضای رقابتی سالم و عاری از رانت هستند و با بازبینی قوانین حاکم بر مناقصات و استعلامات سازمان‌های دولتی و اعمال اصلاحات لازم می‌توان مفاهیم فوق را محقق کرد. با دولت الکترونیک می‌توان خریدهای دولتی را شفاف و از فسادهای احتمالی جلوگیری کرد.

3-8- به نظر حضرتعالی شکل و ماهیت دولت در جامعه اطلاعاتی چگونه باید باشد؟ برنامه شما در این خصوص چیست؟
جایگاه دولت در جامعه اطلاعاتی متناسب با تحقق اهداف دولت الکترونیک خواهد بود و با توسعه دولت الکترونیک اندازه دولت کوچکتر خواهد شد و می‌بایست به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با یک رشد صعودی شاهد تحقق یک دولت الکترونیک در ایران باشیم و خدمات دولتی از طریق دفاتر خصوصی و یا محیط اینترنت به مردم ارائه شوند تا ضمن صرفه‌جوئی در وقت و منابع شاهد کشوری توسعه یافته باشیم.

4-8- به لحاظ ساختاری، جایگاه فناوری اطلاعات و عالی‌ترین مسئول آن در دولت آینده شما کجا است؟ شایسته سالاری برای انتخاب مدیران دولتی در حوزه فاوا را چگونه تعبیر می‌نمایید؟ و این مهم در دولت آینده شما چه شاخص‌هایی را در بر دارد؟
بالاترین مقام در این حوزه وزیر ICT می‌باشد که لازم است به بعد IT نیز به میزان بعد CT توجه شود.مهمترین معیارها جهت انتخاب مدیران دولتی در حوزه فاوا عبارتند از: تخصص، تجربه، توان مدیریتی بالا، توانمندی تعامل با بخش خصوصی،خوش نامی و تعهد به خدمت‌رسانی به جامعه IT کشور.

 

چهار شنبه 6 خرداد 1388

/ 0 نظر / 15 بازدید