تغییر با تدبیر یا بی تدبیر کدام یک؟

با توجه به تعدد و بی شمار بودن تغییرات نیازی به ذکر مصداق نمی باشد اما زمزمه های تغییر در سلسله ساختار بانکهای موجود در کشور  که علی رغم کاستی های موجود مطابق با حداقلهای استانداردهای  موجود در دنیا بنیان نهاده شده است . امروزه به جدی ترین نگرانی بخش صنعت و اقتصاد کشور مبدل گشته است. آیا این تغییر که ظاهرا مولود تفکر دو نفر از کارشناسان اقتصادی ( احتمالا از مشاوران جوان ریاست جمهوری بایستی  باشند) به وقوع خواهد پیوست ؟ سابقه تغییرات دولت نهم  نشان داده است که به طور معمول هر موردی که به ذهن مشاوران جوان ریاست جمهوری خطور کند وحی منزل بوده و می بایست در تاریکی یکی از شبها عملی عملی گردد ! اما آیا این یکی نیز که از عجائب می تواند باشد همانند انحلال سازمان مدیریت و ده ها ساختار موجود منحله قابل عملی شدن است؟

واقعیت این است اگر این مورد نیز عملی شود شاید بتوان گفت که آخرین خاکریز بخش صنعت و اقتصاد کشور فرو می ریزد  گرچه بانکهای کشور در سالهای اخیر به حدی تضعیف شده اند که مردم خیلی به آنها برای تاثیرگذاری  در رشد اقتصادی و توسعه امیدوار نیستند ولی در هر حال مردم قسمتی از مشکلات روزمرء خود را اب امکانات همین بانکها حل و فصل می نمایند هر چند فعالیت غیر الکترونیکی بانکها در کشورهای توسعه یافته تقریبا منسوخ شده ولی در هر حال ما در کشورمان  زیر ساخت تجارت غیر سنتی و مدیریت الکترونیکی تحقق یافته نداریم که شاهد این سبک تغییر در بانکها باشیم .

باید صبور بود تا دید مجلس هشتم و سایر دستگاههای نظارتی جرات و تدبیر لازم را برای اعمال کنترل  لازم بکار می بندند یا نه  اما آنچه شاید بتوان بی  پرده آن بیان نمود مثل ملا نصرالدین و پالان خر او است !

دولت چون زورش به اصلاح امور اصلی نمی رسد خود را گرفتار کتک کاری پالان ملا نموده است و مسائل اصلی و دغدغه های اصلی مردم را به فراموشی سپرده است!

حسن ختام اینکه در فرآیند تغییرات نوعی نیروی گریز از مرکز پدیدار می گردد که اگر دامنه تغییرات حول محور آن از سرعت و شتاب مطمئنه تجاوز می نماید ناگهان طناب گردون حول محور تغییرات پاره شده و بنیان سازمان تغییرات را از هم می پاشد. خدا کند مسئولین قبل از  پاره شدن طناب تغییرات برای هر تغییر تدبیر لازم  را داشته باشند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرش

سختی زمستان زندگی , بهار خود را در پیش دارد… قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده ملت ایران ” آقا پروفسور ابراهیم میرزایی”