یازدهمین سالروز دوم خرداد از نگاه وب سایت دیگر حامیان دوم خرداد

امسال با جوسازیهای مخالفان اصلاحات یازدهمین سالگرد حماسه دوم  خرداد سال ٧۶ با رونق کمتری مواجه بود ولی عده ای از دوستان از جمله آقای ابطحی و وب سایت آقای عباس عبدی و ... با همان آه و تاب سالهای قبل به آن پرداخته اند . البته فارغ از دیگاه پاسداشت یا انتقادی !

 گرچه به نظر نمی رسد دامنه اظهار وجود دوم خرداد امسال از بستر چند سایت و چند روزنامه  فرا تر رود ولی شرایط حی و حاضر جامعه همانند سالهای ٧۵ و ٧۶ آبستن ظهور پدیده ای همانند دوم خرداد سال ٧۶ را میباشد. در سال 75 فشار ناشی از حجم قابل توجه  برنامه های توسعه و سازندگی دولت آقای هاشمی دگرگونی اساسی مانند ظهور دولت خاتمی را می طلبید . اما امروز برخلاف دولت آقای هاشمی  تغییرات بنیان شکن و ساختار شکن دولت نهم و تبعات و فشارهای آن بر مردم ظهور دگرگونی جدید را متصور می نماید.  اما فارغ از توسل به تاریخ ماقبل دوم خرداد  نگرانیها و حملات بی دریغ مخالفان اصلاحات به رهبران اصلاحات در روزهای آتی مبین و موید این مطلب است که مخالفان رخداد  دوم خرداد 76 و هشت سال دولت اصلاحات  بیشتر از دوم خردادیها  نگران ظهور دوم خردادی دیگر هستند.

اما دیروز سالروز دوم خرداد  تلاش کردم  تا به تعدادی از دوستان دوم خردادیSMS  ارسال نموده و دوم خرداد را به آنها تبریک گویم . جالبه بدونین که فقط تعداد اندکی از آنها پاسخ SMS   منو دادند و یا واکنش مناسب داشتند ولی امروز به تعدادی از سوم خردادیها  SMS   زدم و روز دوم و سوم خرداد را تبریک گفتم جالبه بدونین اکثرا در همان ساعات اول پاسخی مبنی بر دوم خرداد چرا؟ و  تبریک سوم خرداد داشتند برایم جالب بود واکنش چرا دوم خرداد به مفهوم این بود که دوم خرداد هنوز زنده است و پاینده خواهد بود . ظاهرا وقوع و رخداد دوم خردادی دیگر  بیشتر از دوم خردادی مقبول غیر دوم خردادیهاست . راستی دوم خردادیها شما را چه شده است . که اینقدر ظاهرا  ناامید شده اید!. بیایید بخود  آییم. چه ما بخواهیم و چه نخواهیم با توجه حجم نامطلوب تغییرات غیر معمول مردم دوم خردادی دیگر را بنا خواهند نهاد.

http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309452

http://www.ayande.ir/1387/03/post_519.html

اما وب سایت آقای ابطحی و عبدی مطالب خوبی را برای دوم خرداد گذاشته بودند که لینگ آنها را براتون گذاشتم.                                             نجفی   

/ 0 نظر / 6 بازدید