مدیریت کیفیت جامع Total Quality Management - TQM

فلسفه ای است عملیاتی که بر تعهد به جلب رضایت مشتری و بهبود مستمر کیفیت تاکید می ورزد.
این اهداف کیفیت بهتر و باثبات کالاها و خدمات – پاسخگویی سریع تر و با ثبات تر به نیازهای مشتریان – انعطاف بیشتر در تعدیل با نیازها و سلایق پویا ی مشتریان – هزینه کمتر از طریق بهبود کیفیت و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده می باشند.

Quality circles
چرخه های کیفیت : گروه های بهبود کیفیت که وظیفه شناسایی مشکلات را عهده دار بوده و طرحهای فرایند بهبود مشکلات را ارائه می منمایند.

اجزای اصلی مدیریت کیفیت جامع به شرح زیر می باشند
1- تمرکز شدید بر جلب رضایت مشتری
2-مشتری هم در داخل شرکت وجود دارد و هم در خارج
3- اندازه گیری دقیق متغیرهای اساسی در عملیات یک شرکت
4- بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات
5- روابط کاری جدید که بر اعتماد و کار گروهی مبتنی است .

/ 0 نظر / 15 بازدید