تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy process - AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎AHP‎‏ یکی از کارآمد ترین تکنیک های معتبر و قوی تصمیم گیری چند معیاره می باشد.  در سال 1997 یک محقق بنام جاناتان بارزیلای مدل ‏‎AHP‎‏ رافاقد چارچوب صحیح ریاضی برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری دانست. مدلAHP بعنوان یکی از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره   فنون تصمیم گیری گروهی (MADM) مورد استفاده وسیعی برای تحلیل سلسله مراتبی فرآیندها دارد.

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
روح الله

همین؟!

غلام

مرتيكه خر دو خط چيزي نوشيت نظر خواهيش ديگه چيه؟