آخرین اخبار سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی تا روز 1/8/87

امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای

دعوت به شرکت در پنجمین همایش کارشناسان فناوری اطلاعات استان

اطلاعیه : آخرین مهلت ارائه سوئ پیشینه - عدم اعتیاد - گواهی استشهاد ... نامزدها

اسامی نامزدهای دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

مجمع عمومی نوبت اول سازمان نظام صنفی رایانه ای چهارشنبه 15 آبان برگزار میگردد

فهرست شرکت های دارای حق رای در مجمع عمومی انتخابات دومین دوره هیات مدیره

فهرست اعضای مشاورین دارای حق رای در دومین دوره انتخابات هیات مدیره

فهرست شرکت های دارای حق رای در مجمع عمومی انتخابات دومین دوره هیات مدیره

اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره - شاخه مشاورین

اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره - شاخه شرکتها

اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره - شاخه فروشگاه ها

اسامی نامزدهای بازرس قانونی

/ 0 نظر / 4 بازدید