قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار 2 و مهندسی اینترنت

قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار 2 و مهندسی اینترنت

ضمن تشکر از پیگیری عزیزان دانشجو به اطلاع می رسانم که امروز یکشنبه صبح جلسه غیر مترقبه ایی در مشهد برای دانشگاه پیش امد لذا امکان انجام فرایند ارزیابی میان ترم میسر نگردید از تمامی عزیزان که برای امتحان اماده شده بودند و پیگیر موضوع بودند عذرخواهی می نماییم چنانچه متمایل باشید روز سه شنبه ساعت 10 صبح همزمان با درس مهندسی اینترنت می توان موضوع را برگزار نمود.

ضمنا دانشجویان محترم نگران مشکل عدم شرکت در ازمون روز سه شنبه نباشند چون تمهید لازم برای اندسته از عزیزان که قادر به شرکت ازمون فوق نباشند همزمان با امتحان پایانی اندیشیده خواهد شد

/ 0 نظر / 25 بازدید