الف: گام‌های پیاده‌سازی سیستم‌های امنیت اطلاعات (ISS)

 

Image

 گام‌های پیاده‌سازی سیستم‌های امنیت اطلاعات (ISS)
الف : احسان کیانخواه - ۲۰ آبان ۱۳۸۷

باگسترش روابط انسانی و سهولت برقراری ارتباط با فن آوری‌های نوین، تهدیدهای امنیتی رنگ وبوی جدیدی به خود گرفته‌اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید