چارت های برنامه درسی دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه

با توجه به ایام انتخاب واحد ، تعدادی از دانشجویان عزیز دنبال چارت ها یا برنامه درسی گروه می باشند ظاهرا در تعویض و ارتقاء سایت دانشگاه تعدادی از انها حذف گردیده است با توجه به عدم درسی بنده به مسئولین فاوای دانشگاه فعلا چارت ها را در لینک های زیر قرار می دهیم ان شاء ا ... روز شنبه پیگیری می نماییم تا در سایت درج شود البته فکر میکنم اگر دقیق تر کنترل بنمایید تو سایت دانشگاه هم می توانید چارتها را داشته باشید در لینک درسی سریع و همچنین لینک گروه مهندسی کامپیوتر و ای تی

دوره کارشناسی پیوسته ( ورودیهای قبل از مهر 1392)

-        مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

-        مهندسی فناوری اطلاعات

دوره کارشناسی پیوسته ( ورودیهای بعد از مهر 1392)

-        مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار

-        مهندسی کامپیوتر – گرایش فناوری اطلاعات

-        مهندسی کامپیوتر – گرایش معماری سیستم ها

-        مهندسی کامپیوتر – گرایش رایانش امن

دوره کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی اطلاعات

/ 0 نظر / 120 بازدید