مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار - BPR

پیش گفتار

راهکارهای مدیریتی در چند دهه اخیر چنان تنوع و پیشرفتی داشته‌اند که مدیران امروز می‌بایست جهت توفیق در رسیدن به اهداف کلان موسسات خود به انتخاب هماهنگ و چند گزینه‌ای از میان انواع راهکارهایی همچون برون سپاری، مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان و مشتریان، مدیریت کیفیت فراگیر، یکپارچه‌سازی منابع سازمانی، سیستم‌های تضمین کیفیت و..... بپردازند، در این میان مهندسی مجدد فرآیندها می‌تواند به عنوان پایه و اساس انتخاب بهترین راهکارها و برنامه‌ریزی بر مبنای توانمندیهای سازمان، نقش موثری داشته باشد.

مقدمه

به منظور پیشرفت در وضعیت کسب و کار و دنیای اقتصادی و رقابتی امروزی سازمان‌های ناگزیر هستند تا در انجام فرآیندهای داخلی خود بهبود و تغییراتی را اجرا نمایند. هر شخصی در هر سازمانی باید به دنبال ایجاد بهبود و استفاده از فرآیندی موثرتر باشد.

در دنیای امروز که در تمام صنایع آن شاهد رقابت بین تشکیل دهندگان آن صنعت هستیم وجود فرآیندهای مناسب با صنعت و از آن مهم‌تر تغییر و بهبود در فرآیندهای موجود با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های امری ضروری به نظر می‌رسد.

امروزه و در دنیای رقابتی وجود بهترین سیستم‌های کسب و کار و همچنین وجود فرآیندهایی با بهترین روش می‌تواند سازمان‌ها را در رسیدن به تعالی یاری دهد. در این راه و در جهت نیل به این هدف بهینه‌سازی و دوباره‌سازی فرآیندهای سازمانی BPR [1] بهترین و نیرومندترین ابزار می‌باشد. پروژه بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار می‌تواند به عنوان ابزار و نتیجه‌ آن به عنوان دستاوردی برای اجرا و ایجاد پروژه‌هایی بعدی به عنوان مثال پروژهERP[2] باشد.

طراحی مجدد فرآیندها Business process Reengineering

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که هر لحظه در حال تغییر است ممکن  نیست آنچه را که دیروز یا امروز استفاده می‌کردیم فردا نیز قادر به استفاده از آن باشیم مدیران موفق و باهوش می‌دانند که موسسات و سازمان‌ها یا اداراتی در کارشان موفق هستند که بتوانند خودشان را با تغییرات همسو نمایند.

در این مقالات توضیح می‌دهم که شرکت‌ها چگونه می‌توانند با ترکیب، بهبودبخشی، مرتب کردن فرآیندهای شغلی به اهداف و استراتژی‌های شرکت دست یابند. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که دست به تغییر در فرآیندهای سازمانی خود زدند توانسته‌اند تحولی بیش از 20% در فرآیندهای خود ایجاد کنند.

در مرحله اول خلاصه‌ای از روش تجزیه و تحلیل فرآیندها را عنوان می‌کنم تا در آن مشخص شود که چگونه از فرآیندها می‌توان استفاده نمود. در مرحله دوم روش دوباره‌سازی فرآیندها را توضیح می‌دهم. و در مراحل بعدی سعی بر ارائه نمونه‌ای از نحوه استفاده و پیاده‌سازی این ابزار خواهم داشت.

چگونگی خلق BPR

دهه 1980 یک نارضایتی فراگیر بابت عدم رضایت از ارزش افزوده ناشی از فناوری اطلاعات (IT)[3] در بیشتر سازمان‌های اقتصادی امریکا حاکم شد. چراکه با آن همه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها جهت توسعه (IT) در آن سال‌ها، تأثیر چندانی در افزایش بهره‌وری و توسعه عملکردها نداشت برای حل این موضوع چندین اظهارنظر متفاوت از سوی کارشناسان و متخصصین ارائه گردید.

یک عده دلیل نارضایتی‌های اشاره شده را خطا در اندازه‌گیری‌ها عنوان کردند. این دسته اعتقاد داشتند که اثرات (IT) روی توسعه عملکردها و افزایش ارزش افزوده اقتصادی مخفی است و سال‌ها طول می‌کشد تا این اثرات بطور کلی مشخص شود. دسته دوم خود (IT) و نحوه اجرای آن را مقصر اصلی می‌دانستند. از جمله دلایل این دسته عدم سادگی و جذابیت نرم‌افزارها و همچنین عدم آگاهی مدیران از (IT) و تکنیک‌های مربوطه از یک طرف و عدم آگاهی متخصصین فناوری اطلاعات از سازمان‌ها و مسایل مدیریتی آنها از سوی دیگر بود. به عقیده این دسته، اجرای غلط (IT) موجب شکست در توسعه اقتصادی سازمان‌ها گشت.

اما دسته سوم کشف جدیدی کردند و معتقد بودند مقصر اصلی عدم جذابیت و سادگی نرم‌افزارها نیست بلکه روان نبودن و اشکال در فرآیندهای سازمانی، زیرساختار و طراحی‌های سازمانی است که متناسب با شرایط و توانایی‌های فناوری اطلاعات به خوبی کار نمی‌کنند. به عقیده طرفداران این نظریه، عدم انعطاف‌پذیری ساختارهای سازمانی و پیچیدگی روش‌ها در سازمان‌ها که از دهه 1960 به جا مانده موجب عدم کارایی (IT) در توسعه عملکرد سازمان‌ها می‌شود. طراحی‌های کهنه و قدیمی سازمان‌ها مانع و اغلب یک آشفتگی پیچیده بود. در حقیقت، سیستم‌های اطلاعاتی قادر به تاثیر و یا کارایی بیشتر در این سازمان‌ها نبودند.

سرآغاز فعالیت‌های رایج در بهسازی فرآیندهای سازمان‌ها در سال 1990 با چاپ دو مقاله همزمان:

1) فعالیت بهسازی: نه اتوماتیک سازی و نه نابودکردن فرآیند

1)Michael Hammer’s “Reengineering work: Don’t Automate, obliterate” (Harvard Business Review, July/ August 1990)

2) مهندسی صنایع جدید: تکنولوژی (فناوری) اطلاعات و دوباره سازی فرآیند شغلی

2) Thomas Dewen[port and Jame’s Shart’s “the new industrial Engineering: Information Technology and Business process redesign (Sloan Management Review, Summer 1990)

شروع شد.

بعد از آن در سال 1993،Dovenport با چاپ کتابی بنام فرآیند ابتکاری فعالیت بهسازی بوسیله فناوری اطلاعات

Process inovation: Reengineerijng work through information Technology

و بعد از آن Michael Hammer" و Jawes chompy با چاپ کتاب بنام: بهسازی یک شرکت: یک بیانیه بر متحول سازی شغلی

Reengineering the comparation: A Manifeoto for business revelution

بهسازی فرآیند کسب و کار را ادامه دادند.

نظریه پردازان BPR مانند Davenport و Hammer اعلام و اصرار داشتند که شرکت‌ها باید روی مراحل فرآیندهای جامع و فراگیری مانند زنجیره ارزش Porter متمرکز شوند. اگر شرکتی تنها روی توسعه محصول جدید متمرکز شود. بعنوان مثال کمپانی ممکن است یک زیرفرآیند را بدون توجه به فرآیند اصلی یا بدتر اینکه توسعه فرآیند جدید با از دست دادن کل زنجیره ارزش انجام دهد. برای مثال بهبود بخشی به قسمتی از یک زیر فرآیند ممکن است به ایجاد مستندات با کیفیت بالا بیانجامد اما این ممکن است به تاخیر در فرآیند بهبود در کل سازمان منجر شود.

نظریه پردازان BPR توانستند کمپانی‌ها را متقاعد سازند که فرآیندهای اصلی خود را معین نموده و توجهشان را بر روی این فرآیندها بیشتر معطوف سازند. اغلب شرکت‌هایی که از این روش برای بهبود فرآیندشان استفاده نمودند توانستند 5 الی 10 فرآیند اصلی را در شرکت خود شناسایی نمایند.

خبر خوب در این رابطه، این بود که شرکت‌هایی که از این روش برای بهبود فرآیندشان استفاده نمودند توجهشان را روی تمام بخش‌ها و فرآیندهای سازمان معطوف نموده بودند. اما خبر بد این است که جا انداختن فرآیندها به این روش، مواجه شدن با فعالیت‌های دوباره‌سازی بطور گسترده و بطور اجباری است که این خود نوعاً شامل زمان و انرژی صدها و هزاران کارگر و کارمند و تعداد بسیار زیادی از Majoritapplication بود.

BPR بیشتر بر روی طراحی دوباره فرآیندهای شغلی در سطح عمده و گسترده تاکید داشت عقیده و نظریات محکمی که پشت حرکت BPR یا بهسازی فرآیند شغلی توسط ThomasPavenport کسی که در زمینه فناوری اطلاعات گام‌های بزرگ و عمده در دهه 80 برداشت و به بهترین شکل بیان داشت و همچنین قادر بود تا در فرآیندهای شغلی اصلاحات گسترده‌ای را ایجاد کند اما MichaelHammer با نظرات جدید و بنیادی خویش نظرات زیادی را به سوی خویش جلب نمود. Hammer در مورد مدیران نسل قبلی و اینکه این مدیران چگونه‌اند فناوری‌های اطلاعاتی برای بهبود و اثربخشی به کارها عملکردها پرداختند توجه نمود. در اغلب موارد فعالیت‌ها و عملکردها دوباره طراحی نمی‌شوند اما کاملاً اتوماتیک و خودکارسازی می‌شوند.

در خیلی از موارد Hammer با کنش این مطلب که بهبود بخشی قسمتی از کل فرآیند ممکن است به قیمت از دست دادن کل فرآیند برسد، عنوان داشت؛ مثلاً ممکن است بخش مالی برای کاهش هزینه‌ها به کاهش در تولید توجه کند. در یک روش مشابه فروشندگان ممکن است مبارزه ای را در جهت فروش محصول قبل از تولید و یا تغییر در محصول توسط تولیدکننده شروع کنند که این کار را برای فروشندگان سخت می‌کرد.

چیزی که از نظر Hammer نیاز بود یک نگاه کاملاً جدید و تازه به فرآیند شغلی بود در بیشتر موارد Hammer نشان داد که فعالیت‌های کنونی باید کاملاً ترد و نابود شوند و با فرآیندهای کاملاً جدید جابجا شوند.

Hammer نوید اصلاحات عظیم و گسترده‌ای را داد، اگر کمپانی‌ها بتوانند سختی طراحی دوباره فرآیندهای شغلی را متحمل شوند.

Hammer و Davenport در موضوع تجزیه و تحلیل فرآیندها با شکل جدید باهم اتفاق نظر داشتند.

Hammer نشان داد که AdamSmith بطور فزاینده‌ای بر تخصصی کردن کار تاکید دارد همانطورکه می‌دانید AdamSmith در اواخر قرن هجدهم بیان داشت که زمانی که نفر بصورت انفرادی در حال تولید سوزن است تعداد معینی از آنها را می‌تواند تولید کند این درحالی است که اگر تیمی متشکل از افراد در حال تولید سوزن باشند می‌توانند فرآیند تولید سوزن را در روز چندین بار تکرار کنند.

Hammer نشان داد که اصل Smith بخش‌ها و عملکردها که هرکدام تلاش کردند بازدهی خودشان را افزایش دهند فرآیند و سازمان را به سوی نابودی کشاند. در اصل Hammer ادعا کرد که کمپانی‌های بزرگ به همراه اینکه بزرگتر و تخصصی‌تر می‌شوند بازده خود را از دست می‌دهند.

راه حل این مسئله برطبق نظریه Hammer و Davenport و Champy دو بخش بود: اول اینکه فرآیندها احتیاج دارند در سازمان جا بیفتند و دوم اینکه فناوری اطلاعات (IT) برای تجزیه و تحلیل این فرآیندهای جامع و فراگیر نیاز است.

نقش فناوری اطلاعات در BPR

Davenport , Hammer در اواخر دهه 80 در پروژه‌های بسیار بزرگ و مهم BPR درگیر بودند. و متوجه تأثیر بازرسی‌ها و راندمان‌ها شدند. آنها در نتیجه بیان داشتند که مدیران در کمپانی‌ها باید با جسارت دست به اجرای پروژه‌های BPR نمایند.

علیرغم همه این مطالب Hammer و همکارانش از تاثیر و نفوذ خبرگان و حرفه‌ای‌های (IT) می‌ترسیدند. Hammer نشان داد که چطور حرفه‌ای‌های (IT) توسط سیستم‌های کوچک و بزرگ موجود محدود شده بودند. او همچنین بیان داشت که چطور این دسته (خبرگان IT) بجای توجه به پیشرفت‌ها و کشفیات جدید و مهم و قابل دسترسی بر روی چیزهای غیرقابل دسترسی تاکید داشتند. Hammer و Champy بیان داشتند که برای دوباره سازی فرآیندها BPR می‌بایست حرفه‌ای‌ها و خبرگان IT را کنار بگذاریم.

در اصل Hammer و همکارانش نشان دادند که تیم BPR می‌باید متشکل از مدیران، کارشناسان و کارکنان فرآیند موردنظر تشکیل شود. کارشناسان (IT) به مشاوران این فرآیند تبدیل گردند.

آنچه مشخص است این است که نظریه پردازان BPR در اوایل دهه 90 در تجزیه تلحیل سیستم‌ها به علت نادیده گرفتن کارشناسان IT دچار مشکل بودند. بعلاوه آنان در ارزیابی مشکلات بوجود آمده ناموفق بودند.

در خیلی از موارد کارشناسان (IT) با تغییر در فرآیند بصورت عمده مخالف بودند اما در بسیاری از موارد درک بهتری نسبت به مدیران فرآیندها داشتند. بدتر اینکه آنها فهمیده بودند که خیلی از تغییرات پیشنهاد شده نمی‌تواند در کمپانی‌های آنها با نیروی انسانی موجود که آنها در اختیار داشتند سازگار باشد. خیلی از پروژه‌های BPR که در اوایل دهه 90 اجرا شد موفق بود و دستاوردهای بسیار جالبی را نیز ایجاد نمود. اما این پروژه‌ها بعضاً در برخی موارد ناموفق بود که این مطلب باعث دلسردی مدیران و تفاوت آنها درخصوص اجرای این پروژه‌ها گشت و در برخی موارد نرخ اجرای این پروژه‌ها کاهش یافت.

سوء استفاده از BPR

در آغاز همین دوره (دوره تکامل BPR اواخر دهة 80 و دهة 90) کمپانی‌های مختلفی اهداف دیگری را در BPR پیگیری می‌نمودند کاهش تعداد کارکنان در اواسط دهه 90 خیلی رایج بود. این کاهش به دو صورت امکان بروز داشت اول اینکه در اثر جریان طبیعی فرآیند شغلی تعدادی از پرسنل کار خود را از دست می‌دادند. دوم اینکه درنتیجه اجرای BPR و اصلاح در فرآیند شغلی پرسنل و کارکنان و کارشناسان که در حال بررسی و ایجاد گزارشات بودند کار خود را از دست داده و درنتیجه هر فعالیت BPR را در سازمان‌ها منتهی به تعدیل و کاهش منابع انسانی بداند. بخاطر همین سیاست‌ها و عملکردهای غلط و ناموفق بود که در اواخر دهه 90 نوعی بی اعتقادی در میان کارکنان سازمان‌های اجرا کننده BPR بوجود آمد و درنهایت استقبال از اجزا این پروژه‌ها در آن زمان کاهش یافت.

درنهایت سازمان‌ها تصمیم گرفتند که پروژه‌های BPR را بعنوان پرو

/ 2 نظر / 143 بازدید
mojtabah

سلام، یا آخرش خودمون به خودمون بمب اتم می‌زنیم و نابود می‌شویم و یا اسرائیل ما ر ا نابود خواهد کرد. تا الان چند بار انفجارات در نیروگاه اتمی‌ رخ داده است. این بمب بی‌ صاحب مایه بدبختی ما شده و مایه نابودی ما خواهد شد. مگر چند تا موشک اتمی‌ داریم که به اسرائیل بزنیم. آخرش اونها بیشتر از ما دارند. البته مطمئنم آقایان در آن هنگام در پاریس و لندن خواهند بود در ضمن دشمن اصلی‌ ما همین عربهای دورو ور مون هستند. عربستان، عراق، کویت، بحرین همه اینها دشمن ما هستند. این پروژه اتمی‌ باعث فقر ما شده و باعث مسکوت شدن چندین پروژه‌های دیگر شده. چین و روسیه با این همه بمبهای اتمی‌ گوهی نخوردند حالا ما گوه کی‌ را می‌خواهیم بخوریم ، خدا میدونه. «والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

ساناز

از شماممنون مطالب خوبی بود بنده هم دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات هستم ممنون می شم در خصوص دکترا در این رشته بنده را راهنمایی فرمایید با احترام