مدیریت استرات‍ژیک - تدوین استراتژی Strategy formaulation

عبارت است از طراحی طرحهای بلند مدت برای مدیریت موثر فرصتها و تهدیدهای محیطی و بررسی تقاط  قوت و ضعف شرکت .

تدوین استراتژی شامل تعریف ماموریت شرکت ، تعیین اهداف قابل تحصیل ، طراحی استراتژی ها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاستها ( خط مشی )

 

 

Mission( Reason for Existence)

ماموریت را می توان گسترده یا محدود تعریف کرد. یک بیانیه ماموریت گسترده ، بیانیه ای کلی و مبهم است که نشان می دهد شرکت چیست مثال (به بهترین  شکل منافع مالکان مشترک ، مشتریان و کارکنان را تامین کردن )

Objectives(What Results to accomplish by when )

 

 هداف عملیاتی عبارت است از نتایج پایانی فعالیت برنامه ریزی شده  و بیان می دارد که چه چیزی ، چه موقع باید انجام بشود و باید در صورت لزوم و امکان کمی بشود.  دست یابی به اهداف عملیاتی شرکت باید موجب موفقیت  ماموریت شرکت شود. مثال شرکت تولیدی و معدنی مینوستا یا تری ام اهداف مالی  بسیار خاصی برای خود تعیین کرده

1- رسیدن به نرخ 10 درصد رشد سالانه در عواید هر سهم 2- رسیدن به نرخ 20 تا 25 درصد بازگشت دارایی (ROE)3- رسیدن به نرخ 27 درصد بازگشت سرمایه به کار گرفته شده

Strategies( Plan to achieve the the mission & objectives)

 

A Strategy of corporation forms a comprehensive master plan stating how the corporation will achive ite mission and objectives. It Maximizes competitive advantage and minimizes competitive disadvantage

استراتژی عبارت است از طرح جامع و مادر شرکت که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و اهداف دست می یابد.

انواع استراتژی

یک شرکت تجاری معمولا سه نوع استراتژی را مورد بررسی قرار می دهد.

1- بنگاه :   توصیف جهت گیری کلان شرکت در راستای نگرش کلی آن شرکت

2- کسب و کار : در سطح محصولات یا واحد کسب و کار

3- وظیفه ای  : توسط یک حوزه وظیفه ای مانند بازاریابی یا تحقیق و توسعه برای تحقق اهداف و استراتزیهای بنگاه

 

Policies( Broad guidelines for decision making

 

سیاستها (خط مشی ها)

رهنمودی گسترده و کلی است برای تصمیم گیری که دو مرحله تدوین (تعیین استراتژی ) و اجرای استراتژی را به یکدیگر پیوند می دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید