مسائل بین المللی جذب نیرو

به دلیل تفاوت های فرهنگی ، باید برای هر کشور و فرهنگ از یک سبک خاص مدیریتی وروش های خاص مدیریت منابع اسنانی مناسب با آن فرهنگ بهره جست.

 

1-     بسیاری از شرکتهای چند ملیتی تلاش می کنند که برای تصدی پستهای مدیریتی شعبات ونمایندگی خود را در کشورهای  دیگر ، از افراد و شهروندان تحصیل کرده وماهر همان شکورها استفاده نمایند.

 

2-      بسیاری از شرکتهای چند ملیتی برای تصدی پستهای مدیریتی خود  مبادرت به استخدام کارکنان و افرادیکه جهت گیری و دید جهانی  و بین الملی دارند ، بدون توجه به کشور و زاد گاه  می گیرند.

 

شرکت های چند ملیتی پس از استخدام مدیران قبل از اعزام آنها به کشورهای دیگر به آنها آموزشهای فرهنگی و میان فرهنگی میدهند. شرکتهای اروپایی با روند فوق 6 درصد احتمال شکست مدیران خود را کاهش داده اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید