آثار منفی قطع چندین روزه ارتباطات پیام کوتاه تلفنی در توسعه ICT کشور

قطعی ارسال و دریافت پیام های کوتاه تلفنی در چندین روز گذشته - فارغ از انگیزه اقدام کنندگان برای قطع آن که حتما دلائلی قانونی دارند اما متاسفانه دلائل خود را با مردم در میان نگذاشتند -  صدمات جبران ناپذیری بر پیکره توسعه ICT کشور خواهد گذاشت سه جنبه آثار منفی این اقدام که در نوع خود ، نوعی اختلال مخرب محسوب میشود قابل بررسی است:

جنبه اول : بخش ict دولتی و خصوصی کشور متحمل خسارتی مادی و اعتباری گردیده اند که آثار منفی مادی آن در آینده نسبتا کوتاه برای بخش دولتی و  آینده دور درست برای بخش خصوصی  قابل جبران خواهد بود ولی خسارت اعتباری آن  نظیر کاهش  احتمالی ارزش سهام و اعتبار شرکتهای خصوصی و ... درگیر تامین کننده خدمات ارتباطات پیام کوتاه تلفنی شاید به این زودیها قابل جبران نباشد.

جنبه دوم : خسارت سرسام آور وارده به جایگاه پیام کوتاه تلفنی به عنوان ابزاری برای تبلیغات بازاریابی محصول و خدمات می باشد که این جنبه از آنجا که این ابزار در نوع خود ابزاری جدید محسوب میشده و با فرهنگ سازی سریع نفوذ خوبی بین کاربران داشته است و استفاده کنندگان تاجر و کاسب به احتمال وجود چنین اختلالی در آن واقف نبودند لذا بیش از حد مجاز به آن وابسته گردیده بودند و لذا با مواجه شدن با اختلال حاضر با نوعی سردرگمی از انتخاب سرویس پیام کوتاه تلفنی به عنوان ابزاری برتر و نوین و ارزان قیمت پشیمان و سرخورده خواهند شد هر چند به لحاظ مزایایی نظیر ارزان قیمت بودن و برد بیشتر مجدد این ابزار مورد توجه این قشر خواهد بود اما در این جنبه اثار منفی فرهنگ سازی آسان و اعتماد سازی که از سرمایه پنهان این فناوری محسوب میگردیده است مخدوش و نسبتا غیر قابل جبران خواهد بود.

جنبه سوم : خسارت سرسام آور وارده به جایگاه و نقش سرویس پیام کوتاه تلفنی به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی می باشد . به لحاظ ارزانی ، دقت ، صحت ، سرعت و سندیت نسبی پیام کوتاه آحاد مردم و کاربران از مدتی پیش این سرویس در سطح عموم کاربران برای اطلاع رسانی و تعیین قرار و مدار مورد توجه جدی بوده و لذا قطع ناگهانی این سرویس بدون اطلاع رسانی قبلی موجبات بروز ناراحتی و بدگمانی به این سرویس را در بر داشته است و لذا این عامل خود موجب بی میلی کاربران از اعتماد مجدد به این سرویس را در بر خواهد داشت البته در این جنبه عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان از جانب عامل خدمت یعنی متولی ICT  در کشور نیز کاملا مشهود است زیرا این ابزار که مردم عزیز مستقیما بار سنگین راه اندازی و استقرار این امکان را پرداخته اند حق دارند تا نسبت به عدم استمرار برقراری سرویس آن برای مدتی ناراضی و دلخور باشند .

اما برای اعتماد سازی مجدد و جلوگیری از بروز اختلالات مشابه چه باید کرد ؟ 

راه حل های مختلفی را می توان برای  جلوگیری از بروز اختلال یاد شده پیشنهاد نمود اما فعلا به بررسی دو راه حل زیر بسنده می نمائیم .

1- تعیین هویت رسمی و قانونی ارسال کننده برای گیرنده پیام  :

هر چند در حال حاضر متولی اراسل و دریافت پیامکها به مشخصات نسبی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان دسترسی دارند اما به نظر میرسد وزارت ICT  ناچار است تا با اتخاذ تدابیری نظیر بهنگام نمودن پایگاه داده مشخصات هویت رسمی و قانونی ارسال کنندگان پیام ها را برای دریافت کننده و مراجع ذیربط شفاف تر نماید لذا این مقوله خود موجب اطمینان خاطر دریافت کنندگان پیام کوتاه تلفنی را به لحاظ هویت ارسال کننده و صحت و سقم پیام را در بر خواهد داشت و از نشر شایعات جلوگیر نسبی خواهد  داشت و بعلاوه برای مراجع ذیربط قانونی نیز اطمینانی برای نوعی دقت نظر و خویشتن داری کاربران از دریافت و دریافت پیامها خواهد بود.

2- تفکیک تامین کنندگان خدمات پیامهای کوتاه تلفنی تبلیغاتی و بازرگانی و بازاریابی

مکانیزم سازمان تامین کنندگان خدمات  پیامهای کوتاه ( نظیر پیامهای کوتاه تبلیغات بازاریابی و پیام های کوتاه تلفنی دارای هویت رسمی و شناسنامه دار در پایگاه داده  متولی داده های وزارت ICT , ...)  به شکلی طراحی مجدد و بازبینی گردد که تحت هیچ شرایطی شاهد قطعی سرویس ارتباطات این دسته از افراد شناسنامه دار و دارای مجوز ارسال و دریافت پیامکهای مجاز  نباشیم و البته قطعا این دسته از کاربران به ملاحظات امنیتی دولت مردان نیز متعهد و پایبند خواهند بود . و لذا متولیان امور پیامکها  دلیلی برای پیامکهای افرادی که مسئولیت قانونی نشر پیامکها را به عهده میگیرند نخواهند داشت.

با چشم پوشی از ارائه پیشنهادات کاملتر دیگر که قطعا مد نظر سایر عزیزان نیز می باشد با ذکر مثالی می توان قطع ناگهانی ارسال و دریافت پیامکها را مشابه تخریب پل ارتباطی مورد استفاده میان دو مجموعه جزیره وار  تصور نمود و قطعا اهمیت این پل ارتباطی مخابراتی از پل ارتباطی فیزیکی کمتر نیست و تصور کنید در حالیکه دولت مردان در حال تبلیغ راه اندازی پل یاده شده و فواید و اثار مثبت آن پل هستند و مردم نیز به اثار مثبت وجود پل یاد شده واقف هستند به ناگهان پل به روی رهگذاران بسته میشود و متولیان پل نیز دلیلی برای بسته شدن آن ارائه نمی نمایند اما مردم از علت بسته شدن پل برداشتهای متفاوتی دارند .

اما به طور کلی به نظر میرسد تمامی ابزارهایکه که قبلا در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظیر ضریب نفوذ تلفن همراه و پیامکها و... در قانون سوم و چهارم توسعه اجرائی شده و دولت مردان نیز بارها و بارها در اطلاعیه های رسمی نسبت به تحقق اهداف آن قانون به مردم اطمینان داده اند دیگر شاهد اختلال و غیر قابل استفاده بودن آنها شدن معنائی ندارد و در حالیکه ما برای تحقق جشم انداز 20 ساله به آثار مثبت کاربرد روزانه فناوریهای نوین نیازمندیم قطعا وقفه در استفاده از فناوریهای موجود حتی به مدت چند ساعت می تواند اثار منفی از خود بر جای گذارد.

اما در بعد روحی و روانی نیز می دانیم که ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن ثابت یا همراه - پیامکها - ایمیلها با استمرار آموزش و فرهنگ سازی بین مردم نفوذ می یابند این نفوذ ارتباطات اندکی بعد به عادات روزانه کاربران مبدل می گردد و کاربران اوقات فراغت و حتی کاری خود را با استفاده از این ابزار سپری می نمایند و هر اختلال ناگهانی در توقف استفاده از این ابزارها موجبات ناخشنودی بسیاری برای کاربران ببار می آورد که این نیز غیر قابل جبران می باشد .

اما فارغ از آسیبهایی نظیر خسارت مادی وارده به بدنه به کسب و کارها و خدمات ، وقفه در دریافت هر سرویس مبتنی بر فناوریهای جدید موجبات  بی اعتمادی و بی میلی شدیدی را برای پایبندی متولیان و مردم به نقش توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اهداف توسعه خواهد داشت و ابزار جدید کسب و کار مانند تجارت الکترونیک و حتی دولت الکترونیک بی اهمیت جلوه داده خواهد شد  و در این میان استفاده کنندگان اعم از مصرف کنندگان و تامین کنندگان و تجار همه متضرر خواهند شد و در حالیکه این دسته از افراد حقیقی یا حقوقی منتظر خدمات جدیدی مانند تجارت سیار در بستر ارتباطات سیار (  اینترنت در موبایل یا اینترنت و موبایل  ) می باشند به یکباره حتی از سرویس ساده ارتباطات سیار نیز محروم شوند قطعا این ضایعه تلقی خواهد شد و  لذا می بایست با رعایت ملاحظات امنیتی جهت امیدواری مردم به توسعه مبتنی بر دانائیها در عرصه فناوری ICT  و رعایت حقوق مصرف کنندگان یا کاربران  از تکرار اختلالات مشابه جلوگیری نمود.و بعلاوه مواظف بود تا تکرار مواردی از این قبیل لطمات جبران نا پذیری بر پیکره توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وارد ننمایند. در این میان نقش وزارت ICT در بازسازی چهره اصلی و متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حیاتی است.

عیسی نجفی - عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس نظام صنفی رایانه خراسان رضوی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید