انواع مدلهای کسب و کار - Type of Business Model

در این تحقیق انجام شده که در مدرسه مدیریت دانشگاه MIT آمریکا انجام گرفت ، ابتدا تمام Business Model های دنیا را براساس دو معیار در چند گروه دسته‌بندی نمودند.

 

این دو معیار عبارت بودند از:

1- نوع دارایی دخیل در Business Model

2- نوع حقی که فروخته می‌شود.

 

انواع دارایی مطرح در یک Business Model از دید محققین دانشگاه MIT عبارت بودند از:

1- مالی                      Financial      

2- فیزیکی                  Physical

3- ذهنی                    Intangible

4- انسانی                 Human

 

انواع حقوق مطرح در یک Business Model از دید محققین دانشگاه MIT عبارت بودند از:

1- حق مالکیت یک شئی که در آن تغییر زیادی انجام شده است.     Creator

2- حق مالکیت یک شئی که تغییر زیادی در آن ایجاد نشده است.    Distributer

3- حق استفاده از یک شئی مربوط به دیگری برای یک مدت محدود. LandLord

4- رساندن خریدار و فروشنده به یکدیگر.                                              Broker

 

 

با توجه به این دسته‌بندی صورت گرفته جدول زیر می‌تواند تمامی حالات ممکن را نمایش دهد.

 

 

What Type Of Asset Is Involved?

 

 

Human

 

Intangible

 

Physical

 

Financial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What Rights Are Being Sold?

 

Human

Creator

 

Inventor

 

Manufacture

 

Enterpreneur

 

Creator

 

 

Human

Distributer

 

IP Trader

 

Whole Saler

/ Retailer

 

Financial

/ 2 نظر / 95 بازدید
دوست

سلام از مطلبتون تشکر می کنم. موفق باشید

دوست

سلام از مطلبتون تشکر می کنم. موفق باشید