اخبار و اطلاعات هفته جاری سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

منبع : خبرنامه الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

/٨/٨٧ - آگهی اسامی نامزدهای دومین دوره عضویت در هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان

٢/٨/٨٧ - امروزپنج شنبه ٢/٨/٨٧ آخرین مهلت تکمیل مدارک نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای

١/٨/٨٧ - آگهی محل و زمان و دستور کار جلسه مجمع عمومی نوبت اول در خراسان امروز منتشر شد.

١/٨/٨٧- دعوت به شرکت در پنجمین همایش کارشناسان فناوری اطلاعات استان

٣٠/٧/٨٧- اسامی نامزدهای دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

٣٠/٧/٨٧- اسامی نامزدهای عضویت در دومین دوره هیات مدیره - شاخه شرکتها

٣٠/٧/٨٧- اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره - شاخه فروشگاه ها

 ٣٠/٧/٨٧- اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره - شاخه مشاورین

٣٠/٧/٨٧- اسامی نامزدهای بازرس قانونی

٣٠/٧/٨٧- فهرست شرکت های دارای حق رای در مجمع عمومی انتخابات دومین دوره هیات مدیره

٣٠/٧/٨٧ - اطلاعیه : آخرین مهلت ارائه سوئ پیشینه - عدم اعتیاد - گواهی استشهاد ... نامزدها

٣٠/٧/٨٧- مجمع عمومی نوبت اول سازمان نظام صنفی رایانه ای چهارشنبه 15 آبان برگزار میگردد

٣٠/٧/٨٧- فهرست شرکت های دارای حق رای در مجمع عمومی انتخابات دومین دوره هیات مدیره

٣٠/٧/٨٧- فهرست اعضای مشاورین دارای حق رای در دومین دوره انتخابات هیات مدیره 

  ۳۰/۷/۸۷ - فهرست فروشگاه های دارای حق رای در مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی رایانه ای 

/ 0 نظر / 3 بازدید