کارت ارزیابی متوزان ( Balance Score Card )

کارت ارزیابی متوازن چیست ؟


کارت ارزیابی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی می باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می کند تا بتواند فعالیتهای کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند. روبرت کاپلان (R.KAPLAN) و دیوید نورتون ( (D.NORTON آفرینندگان این شاهکار عرصه کنترل استراتژیک به شمار می روند. آنهاپیشنهاد کردند که مدیران ، اطلاعاتی در خصوص چهار منظر (Perspective) را در یک کارت جمع آوری نمایند و به تحلیل آنها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از: - منظر مشتری - منظر فرایندهای داخلی کسب و کار - منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی - منظر مالی به عبارت دیگر سازمان به چهار سوال اساسی زیر پاسخ می دهد : - مشتریان چگونه به سازمان می نگرند؟ - سازمان در چه زمینه هایی قابلیت اساسی دارد؟ - آیا سازمان توانایی بهبود و ایجاد ارزش را دارد؟ - سهام داران چگونه به سازمان می نگرند؟ روبرت کاپلان و دیوید نورتون در مورد مزایای کلیدی BSC
برای سازمان را چنین بر می شمارند :

1 - ایجاد امکان کنترل جامع سازمان از طریق معیارهای کلیدی

2- یکپارچگی میان طرحها ی سازمان

3- تقسیم استراتژی به عوامل قابل اندازه گیری در سطح کسب و کار

/ 0 نظر / 7 بازدید