قابل توجه دانشجویان گرامی درس مهندسی نرم افزار دو

دانشجویان محترم و گرامی درس مهندسی نرم افزار دو - ضمن تبریک ایام خجسته شعبانیه و با آرزوی  سلامتی و توفیق روز افزون لطفا مساله زیر را به عنوان یکی از تکالیف کلاسی ( ارزیابی طول ترم ) بررسی و پاسخ خودتان را ساعت 22 امشب  فردا شب یعنی روز سه شنبه سیزدهم  چهارشنبه چهارده خرداد و در قسمت نظرات به نام خودتان ( شماره دانشجویی + فامیلی و حرف اول نام ) درج نمایید{توجه داشته باشید پس از انتشار نظر شما وجدانهای اگاهی در خصوص مطلب درج شده شما به جهت رعایت حقوق معنوی و اصل بودن پاسخ شما  اظهار نظر خواهند نمود ) ،} همچنین متن درج شده در قسمت نظرات همین پست را در بادی ایمیلتان کپی ( یعینی فایل ارسال ننمایید) برای من به نشانی ایمیل  najafy44@gmail.com ارسال فرمائید.

_____________________________________________________________________

1-    اصولا برای شناخت سیستم ها و تعیین عملکردها دو دیدگاه متفاوت مطرح است . یک دیدگاه بر اساس داده های مبادله شده ، روند عملیاتی سیستم ها را مورد بررسی قرار می دهد و دیدگاه دیگر بر اساس پیامهای ارسالی بین اجزاء ، سیستم ها را شناسایی می کند. در واقع مورد های استفاده ابزاری جهت تعیین پیامهای ارسالی بین اجزاء می باشند . با در نظر گرفتن توضیح فوق

اولا بیان نمایید که به طور معمول عملکرد سیستم ها در چه قالبی قابل توصیف است؟ ثانیا در حالت کلی فرایند تولید سیستم شامل چه مراحلی خواهد بود ؟

ثالثا تجزیه و تحلیل دامنه و همچنین تعریف معماری و توصیف رابطها در کدامیک از مراحل فرایند تولید سیستم انجام خواهد شد؟

رابعا عملکرد موردهای استفاده به طور معمول در کدام قالب قابل توصیف خواهد بود؟ 

خامسا اگر سیستم  مورد مطالعه فرضی مربوط به یک بنگاه کسب و کار مشتری مدار بوده باشد شرح خلاصه مورد استفاده خرید کالا شامل بازیگرها ( اکتورها) ، نوع بازیگر( اصلی یا فرعی )  ، هدف یا شرح خلاصه ، پیش فرض ، پس فرض ، نیازهای تحت پوشش ، سناریو در قابل دنباله ای از رویدادها و فرمهای ارجاع را توصیف نمایید.

توجه پاسخ را به ترتیب با ذکر اولا تا خامسا درج نمایید

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
8913200407-حکم آبادی ص

اولا بیان نمایید که به طور معمول عملکرد سیستم ها در چه قالبی قابل توصیف است؟ عملکرد سیستم ها توسط ساختاری به نام UML قابل نمایش و برنامه ریزی است و مهندسین نرم افزار به راحتی میتوانند سیستم های نرم افزاری را توسط این ساختار مد کرده و نهایتا به محصول نهایی تبدیل نمایند. ثانیا در حالت کلی فرایند تولید سیستم شامل چه مراحلی خواهد بود ؟ شامل 3 مرحله ی کلی است 1-امکان سنجی یا برنامه ریزی 2-پیاده سازی ، آزمون و مستند سازی 3- استقرار و نگهداری سامانه که در این بین در مرحله ی برنامه ریزی الگویی (آبشاری یا حلزونی یا ...) برای تولید و پیاده سازی انتخاب میکنیم . ثالثا تجزیه و تحلیل دامنه و همچنین تعریف معماری و توصیف رابطها در کدامیک از مراحل فرایند تولید سیستم انجام خواهد شد؟ تمامی این اتفاقات در مرحله امکان سنجی و برنامه ریزی صورت میگیرد، چراکه بعد از این مرحله وارد پیاده سازی میشویم لذا باید دامنه ی اطلاعات ورودی و الگوی معماری و رابطه ها تماما مشخص و مبرهن باشد. رابعا عملکرد موردهای استفاده به طور معمول در کدام قالب قابل توصیف خواهد بود؟ خامثا اگر سیستم مورد مطالعه فرضی مربوط به یک بنگاه کسب و کار مشتری

8913200441 رجبیان م

اولا: عمل کرد سیستم ها را می توان در قالب نمودار های کلی بیان نمود مانند ssadm . دوما:فاز تعریف ، توسعه ، پشتیبانی سوما:تعریف معماری و رابط ها در فاز تعریف تعیین می شوند. رابعا:ای رو نمدونم جوابشو خامسا: اکتورهای اصلی مشتریان بوده که وجود سیستم به وجود آنها وابسته است و صاحبان کسب و کار نیز جز اکتور های اصلی می باشندو سازمان های مختلف در ارتباط با سیستم جز اکتورهای فرعی هستند مانند فرضا اداره پست یا بانک ها که برای تراکنش های پستی و مالی با سیستم در ارتباط می باشند.

8913200394-چنارانی م

اولا بیان نمایید که به طور معمول عملکرد سیستم ها در چه قالبی قابل توصیف است؟ سیستم های نرم افزاری توسط ساختار هایی مانند UML قابل تحلیل و توصیف می باشند. ثانیا در حالت کلی فرایند تولید سیستم شامل چه مراحلی خواهد بود ؟ 1-امکان سنجی یا برنامه ریزی 2-پیاده سازی ، آزمون و مستند سازی 3- استقرار و نگهداری سامانه ثالثا تجزیه و تحلیل دامنه و همچنین تعریف معماری و توصیف رابطها در کدامیک از مراحل فرایند تولید سیستم انجام خواهد شد؟ در مرحله امکان سنجی و برنامه ریزی صورت میگیرند رابعا عملکرد موردهای استفاده به طور معمول در کدام قالب قابل توصیف خواهد بود؟ در قالب sequence ها خامثا اگر سیستم مورد مطالعه فرضی مربوط به یک بنگاه کسب و کار مشتری مدار بوده باشد شرح خلاصه مورد استفاده خرید کالا شامل بازیگرها ( اکتورها) ، نوع بازیگر( اصلی یا فرعی ) ، هدف یا شرح خلاصه ، پیش فرض ، پس فرض ، نیازهای تحت پوشش ، سناریو در قابل دنباله ای از رویدادها و فرمهای ارجاع را توصیف نمایید. در بنگاه های کسب و کار معاملات، بین فروشنده و مشتری انجام میپذیرد و مورد معامله کالا هایی است که فروشنده با واسطه هایی آن ها را دریافت و برای فروش عرضه

8913200338-اسلام دوست س

اولا بیان نمایید که به طور معمول عملکرد سیستم ها در چه قالبی قابل توصیف است؟ برنامه ریزی درباره یک سیستم نرم افزاری و چگونگی عملکرد آن غالبا توسط UML ها و ساختار شکلی آن و نمودار های سیکونس و ... انجام میگیرد و کار مدلینگ توسط مهندسین نرم افزار بسیار راحت و کاربردی میشود. ثانیا در حالت کلی فرایند تولید سیستم شامل چه مراحلی خواهد بود ؟ 1- ا برنامه ریزی(مکان سنجی) 2- پیاده سازی و تست 3- نصب و پشتیبانی محصول که باید الگویی برای پیاده سازی و تولید انتخاب شود (مانند حلزونی، آبشاری و ...) ثالثا تجزیه و تحلیل دامنه و همچنین تعریف معماری و توصیف رابطها در کدامیک از مراحل فرایند تولید سیستم انجام خواهد شد؟ تمامی تعریفات و ابعاد و اندازه و رابطه ها پروژه و مسئله در مرحله اول یعنی برنامه ریزی صورت میگیرد رابعا عملکرد موردهای استفاده به طور معمول در کدام قالب قابل توصیف خواهد بود؟ خامثا اگر سیستم مورد مطالعه فرضی مربوط به یک بنگاه کسب و کار مشتری مدار بوده باشد شرح خلاصه مورد استفاده خرید کالا شامل بازیگرها ( اکتورها) ، نوع بازیگر( اصلی یا فرعی ) ، هدف یا شرح خلاصه ، پیش فرض ، پس فرض ، نیازهای تحت پوشش ، سناریو در قا

8913200372-صالحی.ف

1- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم در نظر بگیریم( که نقاط تصمیم گیری ما در فازهای بعدی رو مشخص کنه) 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه. (به صورت کامل تر به ایمیل نامبرده فرستاده شده است)

8913200098-a.khodabande

1- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه.

8913200623-r.dajlari

1- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه.

8913200623-r.dajlari

1- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه.

8913200167-a.babolhakami

1- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه.

س خادم پیر8913200349

- عملکرد سیستم ها در قالب مستنداتی که هرکدام از دودیدگاه فوق در بردارند و پیشرفت های اماری قابل توصیف می باشد. 2- تعریف Definition ، توسعه Development ، نگهداری Support 3- درک دامنه و حوزه ی اطلاعاتی سیستم تعریف معماری و توصیف رابط ها در بخش تعریف انجام میشود. 4- عملکرد موردهای استفاده رو در قالب نمودار فعالیت ها میتونیم 5- من یک سیستم خرید اینترنتی رو فرض میکنم که اکتور های اون مشتری و سیستم هست که هردو جز بازیگران اصلی می باشند و هدف سفارش کالا از طریق وب سایته، پیش فرض ما اینجا ورود به سیستمم و پس فرضمون خرید و یا حذف اون کالاست. مشتری لیست اجناس رو درخواست میکنه و سیستم اون رو تو پایگاه دادش جستجو میکنه سپس مشتری کالاهای مورد نظرش رو انتخا ب میکنه و توسط سیتسم به لیست کالاهای انتخابی مشتری اضافه میشه در صورتی هم که کالای مورد نظر وجود نداشته باشه سیستم پیغامی رو به مشتری میده این سناریوی یک سیستم خرید اینترنتی میتونه باشه.