شبکه دولت این بار از زبان مسئولی غیر ریاضی !

به نقل از ایرنا /  اختصاصی ایرنا/ در راستای حذف مکاتبات کاغذی؛

 
 
مدت ها است که آقای عبدالمجید ریاضی اخبار مربوط به اینترت ملی را منتشر می نمودند اخیر ایشان بلاخره کوتاه آمدند و به شبکه ملی اینترنت رضایت دادند اما این بار غیر از آقای ریاضی جناب آقای میرزائی گزارش مرتبط را در مصاحبه با رسانه ها با عنوان  "شبکه دولت" راه اندازی شد  ! مطرح نموده اند لطفا تحلیل ما را در ادامه بخوانید.
 

مدیر کل هماهنگی  دستگاه ها و امور اجرایی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: در دوره دولت نهم و طی هفته دولت ، "شبکه دولت" به طور کامل راه اندازی شد این در حالی است که از سال 76 تا سه سال قبل، تنها یک استان به این شبکه وصل شده بود. 

 

 

 
در سال 1382 شورای عالی اطلاع راسانی کشور که توسط نماینده ای ویژه از جانب رئیس جمهوری وقت هدایت و رهبری می شد چشم اندازی شاید جاه طلبانه برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات کشور متصور شد که بر مبنای اجرای برنامه های تدوین شده سوم و بعد از آن برنامه چهارم توسعه کشور جایگاه رفیع فناوری در توسعه کشور در سال 1388 شمسی یعنی دقیقا سال آینده با آنچنان رشدی متحول میشد که فناوری اطلاعات و ارتباطات ریشه در تمام امورات کشور می دواند و قطعا  تحقق اهداف  توسعه اقتصادی نیز بر مبنای اندازه گیری شاخصهای رشد اقتصادی بر مبنای کاربرد فناوری محقق میشد.
 
تصویر یا چشم انداز ارائه شده توسط متولیان امور در دولت قبلی که مبتنی بر اقتصاد دانایی محور طراحی شده بود  حکایت از استقرار دولت الکترونیک در بستر شبکه و زیرساخت مطمئن اطلاعاتی در سالهای جاری داشت متاسفانه سرعت اجرای برنامه توسعه  یاد شده از مرداد ماه سال 1384 درست لحظاتی پس از استقرار دولت نهم در حد توقف عملیات اجرائی کاهش یافت و امروز با چرخش دیرهنگام اما لازم عوامل دولت به سمت زیرساختهای فناورانه بازهم جای بسی خوشبختی است که بلاخره دولت فعلی در حد افکار فعلا متحول شده و قصد ورود مجدد به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تحول در امور اقتصاد و معیشت مردم دارد . هر چند امروز مدیرکلی در گزارشی با عنوان شبکه دولت راه اندازی شد  راه اندازی شبکه دولت را در رزومه کاری دولت نهم  قرار می دهد اما اهل فناوری اطلاعات می بایست خوشحال باشند که در همین حد هم کاری انجام شده هر چند لازم ولی دیرهنگام بوده اما کافی نیست. امیدواریم در این کشور روزی فرا رسد که ماها هیچ حساسیتی بر اینکه که چه کسی مدعی است  کار را انجام داده  نداشته باشیم ولی حساس باشیم که چرا کاری انجام نشد. ! امروز در الگوی پیشرفت کشورهای مترقی هیچ ابزاری به جزء فناوری اطلاعات و ارتباطات راهگشای ورود آنها به جهان توسعه یافته نبوده است . بنابراین باید رشد همه جانبه کشور را در گرو توسل به فناوری اطلاعات و ارتباطات متصور شد. و بر این باور و اعتقاد بود که فقط و فقط فناوری در این مقطع به صورت معجزه آسایی قادر به رفع مشکلات مردم و جهش در نیل به چشم اندازهای موجود خواهد بود.
 
در ادامه به معرفی  پیشینه شبکه دولت  می پردازیم.
 
1- 9 آذر 1383 - ایرنا - مشاور طرح و توسعه شبکه "دولت الکترونیکى" نهاد ریاست جمهورى گفت : ایجاد شبکه دولت الکترونیکى براى همه سازمانها و ادارات سراسر کشور ضرورى است .
 
2- خبر سایت اخبار فنآوری اطلاعات ایران (IRITN)- شبکه دولت با پیام الکترونیکی آقای موسوی لاری (وزیر محترم کشور) در تاریخ 17/5/82 راهاندازی شد.
 
 
3-
100-4 را زحمت بکشید از شبکه اینترنت رصد نمائید.
/ 1 نظر / 3 بازدید
حسینی

گند زدی با این تحلیل برگردی سر کار قبلیت با هاشمی کلاه اعضا صنف برداری موفقتری آزمون هم که نمره نیاوردی بقیه جوابها رو بهت نرسوندن[قهقهه]