ضرورت بازنگری در نحوه تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات کشور

در کشورهای توسعه یافته ، تحقیقات و مدیریت فناوریهای جدید از جمله تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات مورد توجه جدی می باشد به نحویکه در اکثر موارد مراکز تحقیقاتی مستقل فناوری اطلاعات و همچنین وزارت خانه ایی با عنوان وزارت فناوری اطلاعات در کنار وزارت خانه های دیگر سکان امور فناوری اطلاعات ان کشور را عهده دار می باشد.  شاید یکی از دلائل اصلی پیشرفت و موفقیت آن کشورها در مقوله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورشان توجه جدی به این مقوله بوده است . کشورهایی نظیر ایالات متحده امریکا، دانمارک ، انگلستان ، سوئد ، استرالیا و کانادا ...  همچنین در اسیا کشورهایی مانند کره ، سنگاپور، ژاپن و مالزی که در زمره پیشروان فناوری اطلاعات و ارتباطات و  استقرار دولت الکترونیک یا به عبارتی ارائه خدمات دولت در بستر وب جهانی قرار گرفته اند در ساختار حاکمیتی خود ، سازوکاری مستحکم و قوی برای مدیریت فناوری اطلاعات کشورشان در کنار مراکز تحقیقات علمی تخصصی فناوری اطلاعات برقرار نموده اند . در کشورما تا چند سال پیش ، جای مراکز تحقیقات علمی و پژوهشی فناوری اطلاعات خالی بوده و اخیرا در این مسیر قدم هایی برداشته است که در حد کفایت نیست که امیدواریم ان شاءا... بزودی شاهد تاسیس دانشگاه های فناوری اطلاعات ، مراکزتحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی مختص فناوری اطلاعات بوده باشیم . اما در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات از دهه 80 شمسی کشورمان شاهد فراز و نشیبهایی بوده است و سکان فرماندهی این مهم در سازمانها و نهادهای مختلف دست به دست شده و چه بسا در مواقعی نیز دچار فترت و بلاتکلیفی گردیده است . البته در زمان حیات سازمان  مدیریت و برنامه ریزی از انجا که متولیان تدوین برنامه های توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانایی محور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده بودند به نظر می رسید که حداقل در محور برنامه ریزی از وضعیت مناسبی برخوردار بودیم  هر چند به نظر می رسید بر مبنای شواهد در همان زمان نیز می بایست فناوری اطلاعات در تمام جوانب متصل به ارکان بلافصل هیات دولت یا حداقل وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می بود ولی متاسفانه چه در زمان حیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چه بعد از آن مدتی سکان کشتی فناوری اطلاعات کشور بی ناخدا بود. خوشبختانه در سال قبل بالاخره وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقدامی بجا اما دیرهنگام سکان فناوری اطلاعات را به عهده گرفت و همچنین دولت نیز با تشکیل کارگروه فناوری اطلاعات کشور متشکل از تعدادی از وزراء و معاونین با محوریت وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکتی اثربخش و لازم را در راستای همسوء کردن و یکپارچه نمودن ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات کشور ایجاد نمود .

...... ادامه دارد

/ 0 نظر / 5 بازدید