مدیریت استراتژیک و آنالیز PEST

 

 I- عوامل اجتماعی:توسعه صنعت مورد نظر  جهت رفاه اجتماعی  چقدر ضرورت دارد.

در حال حاضر چه موضوعی اجتماعی از اهمیت برخوردار است؟

گروه‌های ذینفع با توجه به محیط، کار و موضوعات مدیریتی به چه میزان سازمان یافته هستند؟

آیا سیاست‌های جاری یا رفتاری سازمانها در محیط  مورد قبول و موافق توسعه صنعت مورد نظر می باشد؟

 نگرش دولت در خصوص استفاده از خدمات خارجی در گسترش صنعت مورد نظر چیست؟ آیا موانع مهمی در جهت موفقیت صنعت مورد نظر وجود دارد؟

 

II- عوامل اقتصادی: سهم بودجه عمرانی در توسعه اقتصادی و سهم صنعت مورد نظر در توسعه عمرانی و برنامه چشم‌انداز موجود کشور چقدر می باشد.

نرخ تورم چقدر است؟

محصول ناخالص ملی به چه میزان است و با چه سرعتی رشد می‌کند؟

درآمد سرانه چقدر است؟

اقتصاد جهانی چه تأثیری بر روی اقتصاد داخلی دارد؟

نرخ بیکاری به چه حدی رسیده است؟

دولت برای بهبود رشد اقتصادی چه کاری کرده است؟

نرخ بهره چقدر است؟

آیا بخش مالی از سازماندهی منسجمی برخوردار است؟

 

III-  محیط سیاسی/ قانونی:

شکل دولت چگونه است؟

دولت چه مقدار بر روی صنعت مورد نظر دخالت می‌کند؟

آیا دولت ثبات دارد؟

نگرش دولت به بنگاههای خصوصی و شرکتهای خارجی چگونه است؟

نرخ مالیات بین کشورهای میزبان و میهمان چگونه است؟

مالیاتها چگونه ارزیابی و جمع‌آوری می‌شود؟

نظام حقوقی کشور از نظر ماهیت چگونه است؟

آیا حمایتهای قانونی درخصوص شرکتهای خارجی وجود دارد؟

 

IV- عوامل تکنولوژیکی:

آیا کشور از نظر تکنولوژیکی پیشرفته است؟

آیا مدارس و دانشگاهها می‌توانند نیروی کار شایسته را جهت توانمندی صنعت مورد نظر در کشور تربیت کنند؟

آیا مهارتهای مورد نظر به اندازه لازم در اختیار دست‌اندرکاران این صنعت است؟

آیا سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتی بطور مناسب وجود دارد؟

آیا امور زیرساختی های ضروری برای مورد استفاده بودن محصول صنعت مورد نظر به شکل و اثر بخش  مؤثر موجود می‌باشد؟

/ 1 نظر / 23 بازدید
mohammad emamparast

سلام، ریال دیگر پول ایران نیست، در معاملات، دلار، ریال را جاگزین کرده. ناوهای امریکا آمدند از تنگه هرمز ردّ شدند و هیچ غلطی نکردیم. بمب اتمیمون هم به درد عمه مون میخوره و یک روز یا خودمون را خواهد کشت یا یک سری مسلمانان بی‌ گناه در اطراف اسرائیل را . فتنه را نابود کردیم. فحاشت را رونق دادیم.مواد مخدر و مشروبات در کشورمون بیشتر از خارج گیر میاید.‌ای کاش در جنگ مرده بودم تا امروز جلوی خانوادم شرمنده نبودم که من یکی‌ از باعثین آوردن این نظام به اصطلاح اسلامی بودم . گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم انقلاب من ، اسلام من، امام من، بسیج من ، کجاست. قالیباف، علایی، شرم بر هر سه ما. میدونید من کی‌ هستم.فاعتبروا یا اولی الابصار.