این نیز به سر آمد

امروز بعد از چند سال عضویت در هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی  بالاخره موعد خداحافظی سررسید و  عصر امروز اولین جلسه هیات مدیره دور سوم برگزار گردید این جلسه که به دعوت هیات رئیسه دور دوم که متشکل از اینجانب (به عنوان رئیس )، اقای مرتضی کسائیان (به عنوان نایب رئیس اول )، اقای سید حسن هاشمی (نایب رئیس دوم ) ، اقای علی جاهدی کارگر (خزانه دار )  بود  تشکیل گردید . البته همانند همه انتخابات در سازمان ها یا شرکتها معمولا جلسه انتخاب هیات رئیسه دارای التهاب و حواشی خاصی است این جلسه نیز بنا بر شواهد موجود انتروپی مثبت و منفی سازمان یا منتخبین جدید  در هم ریخته بود تا حدی که جند نفرشان حتی عصبی نیز بودند و خدا را با وجود اینکه من و هیات رئیسه من مشمول مهرورزی بعضی از حاضرین شدند ولی بالاخره انتخاب هیات رئیسه با با موفقیت اما به سختی انجام شد و اقایان محمود خاکباز ، ایرج لایق خیرابادی ، کاظم داعی و فرزاد فرهوش به ترتیب به عنوان رئیس ، نایب رئیس اول ، نایب رئیس دوم و خزانه دار انتخاب گردیدند برای همه این دوستان ارزوی موفقیت دارم .

من که راستش کمی  التهاب جلسه این دوستان را غیر منتظره می دانستم با هیات رئیسه قبلی که ساعت 18 دوره انها تمام شده بود و با انتخاب یا تعیین هیات رئیسه جدید دیگر انها سمتی نداشتند تصمیم گرفتیم تا جلسه ایی مشترک بین هایت رئیسه قبلی و جدید تشکیل داده و اگر بشود همین داغ داغ کلیه امروز را تحویل نمایم خدا را شکر  اعضاء هیات رئیسه جدید نیز استقبال نمودند  و در یک جلسه یک ساعته اینجانب تمامی امور را تحویل دادم و اقای مهندس لایق که معمولا در طول دوره قبلی دبیر جلسات هیات مدیره صورت جلسه تغییر و تحول را تنظیم و در انتهای جلسه به امضاء همه رساندند البته نقل و انتقال حوزه اقای مهندس جاهدی قطعا زمانبر خواهد بود امیدواریم در طول دو هفته اینده ایشان نیز کلیه امور خزانه داری را تحویل به شیفتگان خدمت تحویل نمایند.

از فردا صبح ان شاء ... دیگر بنا نیست که در سازمان افتابی شوم سعی می کنم اندکی بیشتر به امور شخصی و زندگی و تحصیلی خود برسم البته متاسفانه من اقای کسائیان و اقای هاشمی تا پایان بهمن ماه در شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عضویت داریم و ان شاء ... با انتخاب اعضاء جدید شورای مرکزی در هیات عمومی از مسئولیت فوق نیز فارغ خواهیم شد . راستی  تو کمیسیون  تدوین مقررات و حقوقی نیز عضو و رئیس هستم امیدوارم که دوره این کمیسیون نیز تا پایان بهمن ماه تمام بشود و برای مدتی با سازمان کاری نداشته باشم و سازمان هم با من کاری نداشته باشد.

البته از هیات رئیسه جدید خواستم تا در تدارک جلسه تودیع و معارفه باشند تا ان شاء ... فرصتی برای تقدیر و تشکر از عزیزان هیات مدیره دوره اول و همچنین دوره دوم باشد البته از هیات مدیره دوره دوم فکر می کنم 8 نفر در جمع هیات مدیره 14 نفره دور سوم قرار دارند ولی از دوره اول یعنی اقایان سید محمد علوی ، ذبیح اله فیض ابادی ، محمود اسدپور ، مرتضی کسائیان نائینی ، سید حسن هاشمی ، محمود بنانژاد مشهدی ، علی جاهدی کارگر ، حمید رضا عامل مهرابی و اینجانب عیسی نجفی هیچکدام  در هیات مدیره سوم قرار ندارند و علت عدم حضور تعدادی به جهت منع قانونی دو دوره و بعضی دیگر نیز به علل دیگر می باشد . من لازم می دانم تا از اعضاء دوره اول و همچنین دوره دوم نهایت سپاس را داشته باشم.

بدورد

/ 0 نظر / 30 بازدید